toolbar powered by Conduit

HG 105 2009

Government Decision 105/2009 - Regierungsbeschluss 105/2009

keylinks: Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 831/1997

Hotărâre nr. 105 din 18/02/2009 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 105 din 20/02/2009, Intrare in vigoare: 20.02.2009

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Articol unic. - Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară și contabilă și a normelor metodologice privind întocmirea și utilizarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 19 decembrie 1997, cu modificările ulterioare.

 

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û