HG 1063 2008 colaborare ANAF RO - ASAF Spania

Government Decision 1063/2008 - Regierungsbeschluss 1063/2008

keylinks: Declarație din 19/05/2008

Hotărâre nr. 1063 din 10/09/2008 pentru aprobarea Declarației privind colaborarea interinstituțională dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală din România și Agenția de Stat de Administrare Fiscală din Spania, semnată la București la 19 mai 2008, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 18/09/2008, Intrare in vigoare: 18.09.2008

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Articol unic. - Se aprobă Declarația privind colaborarea interinstituțională dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală din România și Agenția de Stat de Administrare Fiscală din Spania, semnată la București la 19 mai 2008.


 

 

Declarație din 19/05/2008 privind colaborarea interinstituțională dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală din România și Agenția de Stat de Administrare Fiscală din Spania, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 658 din 18/09/2008, Intrare in vigoare: 18/09/2008

 

    Agenția Națională de Administrare Fiscală din România (ANAF), reprezentată de domnul Daniel Chițoiu, președinte, și Agenția de Stat de Administrare Fiscală din Spania (AEAT), reprezentată de domnul Luis Pedroche y Rojo, director general, numite în continuare părțile, având în vedere interesul comun de a realiza acțiuni de colaborare în domeniul fiscal,

    luând în considerare asemănările regimurilor fiscale din cele două țări, apartenența ambelor țări la Uniunea Europeană și experiența de colaborare a ambelor administrații începând cu anul 1999,

    dorind să desfășoare acțiuni și activități care permit o utilizare mai bună a experiențelor și tehnicilor de administrare fiscală, precum și utilizarea instrumentelor informatice și informațiilor, permițând astfel aplicarea sistemelor fiscale ale acestora și controlul evaziunii și al fraudei fiscale,

    au convenit următoarele:


   Art. 1. - Părțile vor colabora în domeniul fiscal, în vederea cunoașterii reciproce a celor două organizații.

 

   Art. 2. - În vederea realizării acestei cooperări, părțile vor colabora în următoarele domenii:

    consolidarea sistemelor informatice, legate de diversele arii de activitate. Pe baza experienței sale în dezvoltarea sistemelor informatice integrate pentru administrația fiscală, AEAT va sprijini procesul de modernizare a ANAF, în special organizarea structurii responsabile cu tehnologia informației, precum și coordonarea și planificarea strategică a proiectelor de dezvoltare informatică, cu utilizarea în mod cât mai eficient a resurselor existente și oferind răspuns tuturor necesităților diverselor arii de lucru din ANAF;

    resurse umane

    Pe baza rezultatelor atinse în proiectele anterioare se urmărește consolidarea ariei de resurse umane în special privind aspectele de gestiune a funcției publice, formarea la intrarea pe funcția publică și elaborarea și gestiunea statelor de funcțiuni;

    cooperare între unități locale

    În continuarea experienței între unitățile din județul Brașov și Coruna se urmărește stabilirea altor înfrățiri în ariile de asistență a contribuabililor și de colectare, care să consolideze respectivele unități și să implice mai mult personalul din fiecare dintre ele.

    culegerea de informații relevante pentru aplicarea impozitelor

    Determinarea surselor de informații și dezvoltarea de mecanisme eficiente de culegere și exploatare a informațiilor în cadrul inspecției fiscale, cu stimularea utilizării de formule de colaborare cu alte entități și instituții publice;

    altele

    Ambele administrații vor putea extinde sfera colaborării, în funcție de necesitățile și interesele care se vor decide pe durata prezentei colaborări.

    Toate produsele obținute ca rezultat al acestei colaborări interinstituționale vor fi proprietatea comună a celor două părți și vor putea fi utilizate în viitor în acele proiecte sau aplicații care se consideră a fi oportune.

 

   Art. 3. - În scopul prezentei declarații privind colaborarea interinstituțională, părțile, în cadrul competențelor lor și conform respectivelor legislații interne, urmează să:

    desemneze reprezentanții în cadrul propriilor structuri, care să constituie puncte de referință și contact permanent pentru prezenta declarație privind colaborarea interinstituțională și să permită definirea și coordonarea modalităților operative de executare a acestei cooperări interinstituționale;

    autorizeze funcționarii specializați în disciplinele de interes reciproc, pentru ținerea de conferințe și acordarea de consultanță de tip tehnic și juridic, cu stabilirea preliminară a temelor de dezvoltat;

    autorizeze efectuarea misiunilor și vizitelor de lucru ale funcționarilor, pentru dobândirea de cunoștinte fiscale, tehnologice și legale de interes pentru fiecare parte.

 

   Art. 4. - Solicitările de cooperare, conform prezentei declarații privind colaborarea interinstituțională, se vor formula în scris, direct între reprezentanții desemnați de părți ca persoane de contact. Informațiile utile pentru executarea solicitărilor de cooperare se vor anexa la respectiva solicitare.

 

   Art. 5. - Părțile, în cadrul cooperării stabilite, vor menține confidențialitatea privind informațiile furnizate între administrațiile fiscale, conform respectivelor lor legislații interne.

 

   Art. 6. - Fiecare dintre părți își va asuma costul implementării și funcționării rezultate în urma prezentei declarații privind colaborarea interinstituțională, indiferent dacă fiecare dintre acestea va putea avea acces în mod independent la alte surse de finanțare.

 

   Art. 7. - Prezenta declarație privind colaborarea interinstituțională intră în vigoare la data ultimei notificări a parcurgerii procedurilor interne legale necesare intrării în vigoare și este valabilă până la data de 31 decembrie 2009.

 

   Art. 8. - Părțile vor putea realiza prelungiri și modificări la prezenta declarație privind colaborarea interinstituțională, conform necesităților corespunzătoare de cooperare și schimb de experiență.

 

   Art. 9. - În cazul existenței unor controverse, dificultăți sau neclarități în aplicarea prezentei declarații privind colaborarea interinstituțională, părțile vor încerca să le soluționeze de comun acord, putând să comunice direct între ele pentru a ajunge la un acord și pentru îndeplinirea corectă și oportună a prevederilor incluse în prezentul instrument.

 

   Art. 10. - Prevederile prezentei declarații privind colaborarea interinstituțională vor fi înțelese fără a afecta alte convenții interinstituționale semnate între părți sau la care acestea au aderat, precum și convențiile și tratatele din care fac parte România și Spania.

 

    Semnată la București la data de 19 mai 2008, în două exemplare originale, în limbile spaniolă și română, toate textele fiind egal autentice.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û