HG 185 2009

Government Decision 185/2009 - Regierungsbeschluss 185/2009

keylinks: Facilitățile prevăzute la art. 1 se aplică până la data de 1 martie 2010

Hotărâre nr. 185 din 25/02/2009 pentru modificarea alin. (2) al art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilități pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. 2, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 123 din 27/02/2009, Intrare in vigoare: 27.02.2009

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 8 din Hotărârea Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilități pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN Rev. 2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Facilitățile prevăzute la art. 1 se aplică până la data de 1 martie 2010."

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û