HG 616 2009

Government Decision 616/2009 - Regierungsbeschluss 616/2009

keylinks: nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută este de 8%

Hotărâre nr. 616 din 20/05/2009 pentru modificarea pct. 701 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 referitoare la Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 351 din 26/05/2009, Intrare in vigoare: 26.05.2009

 

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

   Articol unic. - Punctul 701 din titlul II "Impozitul pe profit" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

    "701. Pentru determinarea profitului impozabil începând cu anul fiscal 2009, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută este de 8%

 

 

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la hotarari guvern Û