Lege 264 2008

Law 264/2008 - Gesetz 264/2008

keylinks: comerțul ocazional cu produse agricole autohtone, se abrogă, nerespectarea obligației

Lege nr. 264 din 07/11/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 767 din 14/11/2008, intrare in vigoare: 17.11.2008

 

 

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

    "a) comerțul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de către producătorii agricoli individuali deținători de autorizație în piețe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum și activitățile de jocuri de noroc desfășurate cu mijloace tehnice de joc ce funcționează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;".

   2. La articolul 4 alineatul (6), litera e) se abrogă.

   3. La articolul 10, litera l) va avea următorul cuprins:

    "l) nerespectarea obligației de a păstra și arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnică și registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4), cu excepția activității de transport în regim de taxi;".

 

   Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, se modifică în mod corespunzător.

 

   Art. III. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û