lege 291 2009

Law 291/2009 - Gesetz 291/2009

keylinks: infracțiune de contrabandă

Lege nr. 291 din 28/09/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 01/10/2009

 

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.


   Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33 din 1 aprilie 2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 7 aprilie 2009, cu următoarea modificare:

   - La articolul unic, alineatul (2) al articolului 270 se modifică și va avea următorul cuprins:

    "(2) Constituie, de asemenea, infracțiune de contrabandă și se pedepsește potrivit alin. (1) introducerea în sau scoaterea din țară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor și mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri."

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û