ordin 1498 2008 ANAF

Order 1498/2008 ANAF - Befehl 1498/2008 ANAF

keylinks: DECONT SPECIAL de taxa pe valoarea adaugata (301), INSTRUCȚIUNI de completare a formularului (301) Decont special de taxă pe valoarea adăugată, ANEXE

 

Ordin nr. 1498 din 31/10/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 03/11/2008, Intrare in vigoare: 03.11.2008

 

    În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 1563 din Legea nr. 571/2003 privin Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă modelul și conținutul formularului (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată", cod MEF 14.13.01.02/s, prevăzut în anexa nr. 1.

 

   Art. 2. - Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune conform instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2.

 

   Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt stabilite în anexa nr. 3.

 

   Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. 5. - Decontul special de taxă pe valoarea adăugată prevăzut la art. 1 se utilizează începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii noiembrie 2008.

 

   Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

   Art. 7. - Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Direcția de legislație în domeniul TVA din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ANEXE

ANEXA Nr. 1*)

    ___________

   *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. 

   

              SIGLA                                              DECONT SPECIAL                                   301
Agenția Națională de Administrare                         DE TAXĂ PE VALOAREA ADĂUGATĂ
             Fiscală

[ ] Declarație pentru achiziții intracomunitare         pentru luna ┌──────┐                [ ] Declarație inițială
    de mijloace de transport noi                                    └──────┘                [ ] Declarație rectificativă
                                                        anul ┌─────────────┐
                                                             └─────────────┘
   DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cod de identificare fiscală ┌───┬──────────────────────────────────┐                                                  │
│                            └───┴──────────────────────────────────┘                                                  │
│Denumire/Nume, Prenume ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│                       └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│
│Domiciliul fiscal                                                                                                     │
│Județ ┌──────────────┐ Localitate ┌─────────────────┐ Strada ┌────────────────────┐ Număr ┌────┐ Bloc ┌────┐ Scara ┌─┐│
│      └──────────────┘            └─────────────────┘        └────────────────────┘       └────┘      └────┘       └─┘│
│Ap. ┌────┐ Cod poștal ┌─────────────┐ Sector ┌──────┐ Telefon ┌─────┐ Fax ┌──────────────┐ E-mail ┌──────────────────┐│
│    └────┘            └─────────────┘        └──────┘         └─────┘     └──────────────┘        └──────────────────┘│
│Banca ┌─────────────────────────────────────────┐      Cont ┌────────────────────────────────────────────────────────┐│
│      └─────────────────────────────────────────┘           └────────────────────────────────────────────────────────┘│
│[ ] Persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA                                                              │
│[ ] Persoane care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal numai pentru achiziții intracomunitare         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   DATE PRIVIND OBLIGAȚIA DE PLATĂ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│1. Achiziții intracomunitare - altele decât mijloacele de transport noi și produsele accizabile                - lei -│
├──────────┬──────────────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ Nr. crt. │ Document Număr/Data  │ Valoare în valută │ Tip valută │ Curs de schimb │ Baza de impozitare │ TVA datorat │
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│    0     │          1           │         2         │     3      │       4        │         5          │      6      │
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┴──────────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Total                                                                              │                    │             │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│2. Operațiuni prevăzute la art. 150 alin. (1) lit. b)-d) și f)-g) din Codul fiscal                             - lei -│
├──────────┬──────────────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ Nr. crt. │ Document Număr/Data  │ Valoare în valută │ Tip valută │ Curs de schimb │ Baza de impozitare │ TVA datorat │
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│    0     │          1           │         2         │     3      │       4        │         5          │      6      │
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┴──────────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Total                                                                              │                    │             │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│3. Achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi                                                      - lei -│
├──────────┬──────────────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ Nr. crt. │ Document Număr/Data  │ Valoare în valută │ Tip valută │ Curs de schimb │ Baza de impozitare │ TVA datorat │
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│    0     │          1           │         2         │     3      │       4        │         5          │      6      │
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┴──────────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Total                                                                              │                    │             │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│4. Achiziții intracomunitare de produse accizabile                                                             - lei -│
├──────────┬──────────────────────┬───────────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ Nr. crt. │ Document Număr/Data  │ Valoare în valută │ Tip valută │ Curs de schimb │ Baza de impozitare │ TVA datorat │
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│    0     │          1           │         2         │     3      │       4        │         5          │      6      │
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
├──────────┴──────────────────────┴───────────────────┴────────────┴────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│Total                                                                              │                    │             │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴─────────────┘
Nr. de evidență a plății: ┌────────────────────────┐
                          └────────────────────────┘
Prezenta declarație constituie titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data
depunerii acesteia, în condițiile legii.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această declarație sunt corecte și
complete.

   Nume, Prenume: ┌──────────────────────────────────────────────┐
                  └──────────────────────────────────────────────┘  Semnătura și ștampila ┌────────────────────────────┐
   Funcția:       ┌──────────────────────────────────────────────┐                        │                            │
                  └──────────────────────────────────────────────┘                        └────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   Loc rezervat organului fiscal        Nr. înregistrare: ┌──────────────────────────┐  Data: ┌────────────────────────┐
                                                          └──────────────────────────┘        └────────────────────────┘
 

    Număr de operator de date cu caracter personal 1067

    Cod MEF: 14.13.01.02/s 

ANEXA Nr. 2 

    INSTRUCȚIUNI
de completare a formularului (301) "Decont special de taxă
pe valoarea adăugată" 

   I. Contribuabilii care au obligația să depună decontul special de taxă pe valoarea adăugată

    Secțiunea 1 "Achiziții intracomunitare - altele decât mijloacele de transport noi și produsele accizabile" se completează numai de către persoanele înregistrate conform art. 1531 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, dar neînregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din același cod.

    În această categorie se cuprind:

   - persoanele impozabile care efectuează numai livrări de bunuri sau prestări de servicii pentru care taxa nu este deductibilă (operațiuni scutite conform art. 141 din Codul fiscal) ori persoanele impozabile supuse regimului special de scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 152 din același cod, care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA și nici nu au obligația de a se înregistra, conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt înregistrate conform art. 1531 din același cod;

   - persoanele juridice neimpozabile, care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1533 din Codul fiscal.

    La această secțiune persoanele mai sus menționate declară achizițiile intracomunitare, altele decât achizițiile intracomunitare de mijloace de transport noi sau de produse accizabile, precum și achizițiile efectuate în cadrul unei operațiuni triunghiulare pentru care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele înscrise în facturile primite pentru plăți de avansuri parțiale pentru achiziții intracomunitare de bunuri*).

    Secțiunea a 2-a "Operațiuni prevăzute la art. 150 alin. (1) lit. b)-d) și f)-g) din Codul fiscal" se completează de către:

   - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, respectiv de către persoanele impozabile neînregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din același cod, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care beneficiază de serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. g) din același cod, dacă aceste servicii sunt prestate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

   - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, respectiv de către persoanele impozabile neînregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din același cod și persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care beneficiază de serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. c)-f), lit. h) pct. 2 și lit. i) din același cod și care au comunicat prestatorului codul lor de înregistrare în scopuri de TVA în România, dacă aceste servicii sunt prestate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România, conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

   - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, respectiv de către persoanele impozabile neînregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din același cod și persoanele juridice neimpozabile care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care au calitatea de beneficiar al livrărilor de gaze naturale sau de energie electrică, în condițiile prevăzute la art. 132 alin. (1) lit. e) sau f) din Codul fiscal, dacă aceste livrări sunt realizate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România, chiar dacă este înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 alin. (4) sau (5) din Codul fiscal;

   - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal, respectiv de către persoanele impozabile neînregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din același cod și persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, din cauza cărora bunurile ies din regimurile sau situațiile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, cu excepția situației în care are loc un import de bunuri sau o achiziție intracomunitară;

   - persoanele obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, respectiv de către persoanele impozabile neînregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din același cod și persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal, care sunt beneficiare ale unor livrări de bunuri sau prestări de servicii care au loc în România conform art. 132 sau 133 din același cod, altele decât cele prevăzute la art. 150 alin. (1) lit. b)-e) din Codul fiscal, dacă sunt realizate de o persoană impozabilă care nu este stabilită în România și care nu este înregistrată în România conform art. 153 din același cod.

    Secțiunea a 3-a "Achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi" se completează de către persoanele care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din același cod, care efectuează achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăți de avansuri parțiale pentru achizițiile intracomunitare de bunuri*).

    Secțiunea a 4-a "Achiziții intracomunitare de produse accizabile" se completează de către persoanele impozabile care nu sunt înregistrate și care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal și persoanele juridice neimpozabile, indiferent dacă sunt sau nu sunt înregistrate conform art. 1531 din același cod, care efectuează achiziții intracomunitare de produse accizabile, pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, inclusiv sumele din facturile primite pentru plăți de avansuri parțiale pentru achizițiile intracomunitare de bunuri*).

    ___________

   *) Pentru a evita orice neconcordanță între livrările intracomunitare de bunuri, scutite de TVA în statul membru de origine, și achizițiile intracomunitare, evidențiate în decontul special de TVA și în declarația recapitulativă pentru achiziții intracomunitare, în statul membru de destinație, momentul exigibilității taxei intervine:

   - în a cincisprezecea zi a lunii următoare celei în care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea; sau

   - dacă a fost emisă o factură pentru livrarea respectivă către persoana care cumpără bunurile, inclusiv în cazul facturilor pentru încasarea de avansuri parțiale, înainte de data de 15 a lunii următoare lunii în care a intervenit faptul generator, respectiv livrarea, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi atât pentru livrări intracomunitare, cât și pentru achizițiile intracomunitare. 

   II. Depunerea decontului special de taxă pe valoarea adăugată

    Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune la unitatea fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul își are domiciliul fiscal sau este luat în evidență fiscală, după caz.

    Decontul special trebuie depus numai pentru perioadele în care ia naștere exigibilitatea taxei.

    Formularul se întocmește potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 la ordin și se depune după cum urmează:

   a) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea operațiunilor prevăzute la secțiunile 1, 2 și 4 din formularul (301) "Decont special de taxă pe valoarea adăugată";

   b) înainte de înmatricularea în România a unui mijloc de transport nou, dar nu mai târziu de data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naștere exigibilitatea operațiunii prevăzute la secțiunea 3 din formular. Dacă în aceeași lună persoana impozabilă efectuează mai multe achiziții intracomunitare de mijloace de transport noi, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxă pentru aceeași lună, fără a bifa căsuța "Declarație rectificativă".

    Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se depune, în format electronic, astfel:

   - la registratura organului fiscal competent;

   - la poștă, prin scrisoare recomandată;

   - prin completare pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de către contribuabilii eligibili, conform reglementărilor de utilizare a serviciului;

   - prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul Sistemului Electronic Național.

    Formatul electronic depus pe suport electronic va fi însoțit de formularul editat de contribuabil cu ajutorul programului de asistență, semnat și ștampilat conform legii.

    Formularul se editează în două exemplare:

   - un exemplar se depune la unitatea fiscală, împreună cu suportul electronic;

   - un exemplar se păstrează de contribuabil.

    Formatul electronic al decontului special de taxă pe valoarea adăugată se obține prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul Economiei și Finanțelor și se transmite organului competent pe suport electronic.

    Programul de asistență este pus la dispoziție gratuit contribuabililor de către unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei și Finanțelor, la adresa www.mfinante.ro

    Direct pe site-ul Ministerului Economiei și Finanțelor depun contribuabilii care dispun de un certificat digital.

   III. Completarea decontului special

    Decontul special de taxă pe valoarea adăugată se completează după cum urmează:

    Perioada de raportare:

    În rubrica "Luna" se înscrie cu cifre arabe numărul lunii de raportare (de exemplu: 01 pentru ianuarie).

    Anul pentru care se completează declarația se înscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu, 2008).

    Declarația depusă inițial se rectifică prin depunerea unei noi declarații, pe același format, bifând căsuța corespunzătoare de pe formular.

    Atenție! Rectificarea nu este posibilă pentru perioade fiscale care au fost supuse inspecției fiscale sau pentru care este în curs de derulare o inspecție fiscală.

    Ori de câte ori, prin Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, se declară o achiziție intracomunitară de mijloace de transport noi se bifează căsuța corespunzătoare de pe formularul respectiv.

   1. Secțiunea "Date de identificare a persoanei impozabile" Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează astfel:

   - contribuabilii persoane juridice, cu excepția comercianților, asociațiile sau alte entități fără personalitate juridică înscriu codul de înregistrare fiscală;

   - comercianții, inclusiv sucursalele comercianților care au sediul principal al comerțului în străinătate, înscriu codul unic de înregistrare;

   - contribuabilii persoane fizice, care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, înscriu codul de înregistrare fiscală;

   - persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal completează codul de identificare atribuit în acest scop de organul fiscal competent;

   - persoanele fizice înscriu codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

   - persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal înscriu numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

    Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

    Prima căsuță este rezervată atributului "RO" și se completează numai de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 1531 din Codul fiscal.

    Caseta "Denumire/Nume, Prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.

    Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al contribuabilului.

    Caseta "Persoane care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA" se bifează de către persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531 din Codul fiscal.

    Caseta "Persoane care sunt înregistrate conform art. 1531 din Codul fiscal numai pentru achiziții intracomunitare" se bifează de către persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 1531 din Codul fiscal.

   2. Secțiunea "Date privind obligația de plată"

    În coloana 1 din cele 4 secțiuni "Document/număr/data" se înscriu numărul și data facturii primite de către beneficiarul operațiunilor respective sau, după caz, numărul și data autofacturii emise de către beneficiari, potrivit prevederilor art. 1551 alin. (1) din Codul fiscal.

    În coloana 2 din cele 4 secțiuni "Valoare în valută" se înscrie valoarea în valută consemnată în documentul înscris în coloana 1.

    În coloana 3 din cele 4 secțiuni "Tip valută" se menționează tipul valutei (de exemplu: USD, euro etc.) în care este exprimată valoarea din documentul înscris în coloana 1.

    În coloana 4 din cele 4 secțiuni "Curs de schimb" se completează ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României sau cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, din data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operațiunile declarate.

    În coloana 5 din cele 4 secțiuni "Baza de impozitare" se calculează coloana 2 x coloana 4.

    În coloana 6 din cele 4 secțiuni "TVA datorat" se calculează coloana 5 x cota de TVA.

   3. Câmpul "Nr. de evidență a plății" nu se completează, în condițiile prevăzute de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea și modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul administrării fiscale și de Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.489/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut de Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.235/2006 privind suspendarea și modificarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul activității fiscale. 

ANEXA Nr. 3 

    CARACTERISTICILE DE TIPĂRIRE
modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularului (301)
"Decont special de taxă pe valoarea adăugată" 

    Denumirea formularului: Decont special de taxă pe valoarea adăugată

    Codul MEF: 14.13.01.02/s

    Formatul: A4/t1

    Caracteristicile de tipărire:

    ▪ se utilizează echipament informatic pentru completare și editare, cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție gratuit de către unitățile fiscale teritoriale.

    Se difuzează: gratuit.

    Se utilizează la: declararea taxei pe valoarea adăugată.

    Se întocmește de: persoanele prevăzute la art. 1563 alin. (1)-(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

    Circulă: - în format electronic, la organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana impozabilă își are domiciliul fiscal;

   - în format pe hârtie, în două exemplare listate, semnate și ștampilate, potrivit legii, dintre care:

    ▪ un exemplar la contribuabil;

    ▪ un exemplar la organul fiscal.

    Se păstrează: - formatul electronic, în arhiva de documente electronice;

   - formatul pe hârtie, la dosarul fiscal al contribuabilului.