OMEF 2224 2009

Order 2224/2009 MF - Befehl 2224/2009 MF

keylinks:

Ordin nr. 2244 din 03/07/2009 pentru modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internațional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.218/2006, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 476 din 10/07/2009

 

    În baza prevederilor art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:
 

   Art. I. - Normele de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internațional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.218/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. La anexa 1 la norme punctul 63, litera c) se abrogă.

   2. La anexa 1 la norme punctul 64, litera c) se abrogă.

   3. La anexa 1 la norme punctul 65, litera c) se abrogă.

   4. La anexa 1 la norme punctul 66, litera c) se abrogă.

 

   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û