OMEF 297 2009

Order 297/2009 MF - Befehl 297/2009 MF

keylinks: indicele de inflație utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 5,0%

Ordin nr. 297 din 12/02/2009 privind indicele de inflație utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 02/03/2009, Intrare in vigoare: 02.03.2009

 

    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și prevederile art. 34 alin. (1) lit. a), alin. (6) și (14) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:


   Art. 1. - Pentru anul fiscal 2009, indicele de inflație utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 5,0%.

 

   Art. 2. - Direcția generală legislație Cod fiscal, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București, precum și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MF Û