ordin 1 2011 MMFPS

Order 11/2011 MMFPS - Befehl 1/2011 MMFPS

keylinks: noile ocupații din economie, ANEXĂ

Ordin nr. 1 din 05/01/2011 privind completarea Clasificării ocupațiilor din România, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27 din 12/01/2011, Intrare in vigoare: 12.01.2011

 

    Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

    Institutul Național de Statistică

 

    În temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România,

 

    ministrul muncii, familiei și protecției sociale și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

 

   Art. I. - Clasificarea ocupațiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului muncii și protecției sociale și al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu noile ocupații din economie prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin.

   

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MMFES Û

 

 
 
 

  

 

 ANEXĂ
 

   

    LISTA OCUPAȚIILOR
ce completează Clasificarea ocupațiilor din România

   

┌───┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1.│Agent de vânzări directe (produse financiar-bancare) codul - 341907                                  │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2.│Agent vânzări standarde și produse conexe codul - 342103                                             │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3.│Agent cu atribuții pe linia ordinii și siguranței publice în incinta arenelor sportive codul - 516916│
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4.│Antreprenor în economia socială codul - 121032                                                       │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.│Asistent personal profesionist codul - 513305                                                        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6.│Asistent personal de îngrijire codul - 513306                                                        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 7.│Auditor energetic pentru clădiri codul - 214909                                                      │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8.│Baci montan codul - 612110                                                                           │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 9.│Cioban montan codul - 612111                                                                         │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10.│Colector (recuperator) creanțe/debite codul - 421502                                                 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11.│Confecționer-montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice cu geam termoizolator codul - 713411   │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12.│Consilier vocațional codul - 241222                                                                  │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13.│Consultant în standardizare codul - 242325                                                           │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14.│Consultant în resurse umane codul - 241223                                                           │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15.│Consultant intern în resurse umane codul - 241228                                                    │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16.│Crescător montan codul - 612109                                                                      │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│17.│Croitor confecționer costume teatru codul - 743506                                                   │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│18.│Director resurse umane codul - 121033                                                                │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│19.│Educator specializat codul - 513105                                                                  │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│20.│Electrician iluminare scenă codul - 313127                                                           │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│21.│Electrician de întreținere în construcții codul - 713703                                             │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│22.│Evaluator tehnic daune auto codul - 341703                                                           │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│23.│Inspector de trafic A.R.R. (studii superioare) codul - 247012                                        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│24.│Inspector de trafic A.R.R. (studii medii) codul - 344105                                             │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│25.│Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare codul - 713702                                         │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│26.│Instalator pentru sisteme termice solare codul - 713614                                              │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│27.│Îngrijitor la domiciliu codul - 513307                                                               │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│28.│Lucrător social codul - 513906                                                                       │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│29.│Medic veterinar - oncologie comparată codul - 222303                                                 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│30.│Mecanic mașini agricole codul - 723308                                                               │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│31.│Mecanic trolist codul - 833311                                                                       │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│32.│Montator instalații solare codul - 713615                                                            │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│33.│Montator tâmplărie din aluminiu și mase plastice codul - 713410                                      │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│34.│Ofițer antifraudă financiar-bancară (studii medii) codul - 343217                                    │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│35.│Ofițer operațiuni financiar-bancare codul - 421205                                                   │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│36.│Oier montan codul - 612108                                                                           │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│37.│Operator barocameră codul - 721608                                                                   │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│38.│Operator control nedistructiv pentru examinare vizuală codul - 315221                                │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│39.│Operator montaj linii automate codul - 817002                                                        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│40.│Operator prestații sociale codul - 513907                                                            │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│41.│Operator surse regenerabile de energie codul - 816118                                                │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│42.│Producător delegat pentru teatru codul - 245540                                                      │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│43.│Revizor jurist codul - 242915                                                                        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│44.│Revizor lingvist codul - 244409                                                                      │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│45.│Salvamar codul - 514912                                                                              │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│46.│Scafandru salvator codul - 721606                                                                    │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│47.│Șef de scufundare codul - 721607                                                                     │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│48.│Specialist în evaluare vocațională a persoanelor cu dizabilități codul - 244608                      │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│49.│Specialist în angajare asistată codul - 244609                                                       │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│50.│Specialist în formare codul - 241224                                                                 │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│51.│Specialist în recrutare codul - 241225                                                               │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│52.│Specialist în compensații și beneficii codul - 241226                                                │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│53.│Specialist în dezvoltare organizațională codul - 241227                                              │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│54.│Specialist în relații de muncă codul - 241229                                                        │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│55.│Supraveghetor de noapte servicii sociale codul - 513208                                              │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│56.│Tehnician în reconstrucție ecologică codul - 321310                                                  │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│57.│Tehnician cadastru forestier codul - 321311                                                          │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│58.│Tehnician amenajist codul - 321312                                                                   │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│59.│Tehnician proiectant în reconstrucție ecologică codul - 321313                                       │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│60.│Tehnician de scufundare codul - 721609                                                               │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│61.│Teleoperator financiar-bancar codul - 341908                                                         │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│62.│Terminolog codul - 244410                                                                            │
└───┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

   

    Se înlocuiește denumirea ocupației cod 721602 "Scafandru autonom" cu "Scafandru lucrător subacvatic".

    Se radiază ocupația "drujbist" cod 614105.

    Se radiază ocupația "nursă de psihiatrie" cod 322106.

 

 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MMFES Û