ordin 397 2008 MMSEF

Order 397/2008 MMSEF - Befehl 397/2008 MMSEF

keylinks: clasificarea ocupatiilor din Romania, anexa, LISTA OCUPAȚIILOR ce completează Clasificarea ocupațiilor din România

Ordin nr. 397 din 17/06/2008 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 521 din 10/07/2008, Intrare in vigoare: 10.07.2008

 

 Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse

Institutul Național de Statistică

 

    În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și ale Hotărârii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general prevăzute în concepția generală a informatizării în România,

 

    ministrul muncii, familiei și egalității de șanse și președintele Institutului Național de Statistică emit următorul ordin:

 

   Art. I. - Clasificarea ocupațiilor din România (C.O.R.), aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale, și al președintelui Comisiei Naționale pentru Statistică nr. 138/1.949/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează cu noile ocupații din economie, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ
 

    LISTA OCUPAȚIILOR
ce completează Clasificarea ocupațiilor din România

   

 1.  Analist tehnic piețe financiare                                          codul - 341906
 2.  Conducător autospecială                                                  codul - 832404
 3.  Confecționer cabluri și arbori de cabluri                                codul - 828208
 4.  Evaluator proiecte                                                       codul - 241960
 5.  Expert contractare activități investiționale                             codul - 241950
 6. 
Expert eficientizare investiții                                          codul - 241953
 7.  Expert elaborare documentații tehnice de montaj                          codul - 241952
 8.  Expert elaborare-evaluare documentații achiziții investiționale          codul - 241955
 9.  Expert evaluare-actualizare devize generale investiții                   codul - 241954
10.  Expert în management activități investiționale                           codul - 241959
11.  Expert local pe problemele romilor                                       codul - 247009
12.  Expert monitorizare și control lucrări montaj                            codul - 241956
13.  Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice                            codul - 241957
14.  Expert recepție investiții industriale                                   codul - 241951
15.  Expert urmărire comportare în exploatare lucrări montaj                  codul - 241958
16.  Inspector în cadrul Inspecției Judiciare pentru judecători/procurori de  codul - 111078
     pe lângă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
17.  Inspector șef al Inspecției Judiciare de pe lângă Plenul Consiliului     codul - 111075
     Superior al Magistraturii
18.  Lucrător pentru salubrizare                                              codul - 916208
19.  Mecanic utilaj                                                           codul - 723107
20.  Membru al Consiliului Superior al Magistraturii                          codul - 111076
21.  Mentor                                                                   codul - 235902
22.  Paramedic                                                                codul - 315103
23.  Secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii        codul - 111077
24.  Specialiști pentru prevenire                                             codul - 516103
25.  Șef compartiment pentru prevenire                                        codul - 516101
26.  Șef echipă specializată                                                  codul - 516106
27.  Șef grupă intervenție                                                    codul - 516105
28.  Șef serviciu voluntar/privat pentru situații de urgență                  codul - 315101
29. 
Tipograf flexograf                                                       codul - 825112
30.  Videojurnalist                                                           codul - 347137
 

   Se modifică codul ocupației Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor din 516106 în 315104.

    Se modifică codul ocupației Lucrător utilaje specializate pentru salubrizare din 916208 în 916209.

    Se elimină ocupația Inspector de specialitate pentru prevenirea și stingerea incendiilor - cod 315101.

    Se elimină ocupația Specialist coordonator de securitate la incendiu - cod 315103.

    Se elimină ocupația Expert în siguranța la foc - cod 516107.

    Se elimină ocupația Pompier specialist - cod 516108.

    Se elimină ocupația Șef serviciu pompieri - cod 516101.

    Se elimină ocupația Șef tură pompieri - cod 516103.

    Se elimină ocupația Șef grupă pompieri - cod 516105.

    Se modifică denumirea Grupei de bază 3151 din "Inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor" în "Specialiști în domeniul apărării împotriva incendiilor".

    Se modifică denumirea Grupei de bază 5161 din "Pompieri" în "Servicii voluntare/private pentru situații de urgență".

    Se modifică definiția Grupei de bază 5161 din "Pompierii previn și combat producerea și extinderea incendiilor, salvează persoane, bunuri și mărfuri în timpul și după stingerea incendiilor și accidentelor grave, produse în locuințe, întreprinderi, avioane căzute sau defectate" în "Structuri specializate în domeniul apărării împotriva incendiilor și al protecției civile, altele decât cele aparținând serviciilor de urgență profesioniste, organizate cu personal angajat și/sau voluntar, în scopul apărării vieții, avutului public și/sau a celui privat împotriva situațiilor de urgență

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine MMSEF Û