ordin 532 2007 produse accizabile in regim suspensiv

Order 532/2007 MF - Befehl 532/2007 MF

  Ordinul 532 2007 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 18/04/2007

 

.....................................................................................................