Lege 257 2008

Law 257/2008 - Gesetz 257/2008

keylinks: indemnizație lunară în cuantum de 600 lei, opțional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, persoanele care se află în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi

modificata de art.12 din OUG 226 2008

Lege nr. 257/2008 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, Publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 746 din 04.11.2008

 

 Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. – Alineatul (1) al art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1008 din data de 14 noiembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, se modificăși va avea următorul cuprins:

-La articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 600 lei sau ,opțional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni.

 

Art. II. – Pot beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, și persoanele care se află în plată la data intrării în vigoare a prezentei legi.

modificata de art.12 din OUG 226 2008

 

 

 

 indemnizatie crestere copil Ü


 
sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û