ordin 392 2009 ANAF

Order 392/2009 ANAF - Befehl 392/2009 ANAF

keylinks: diferența rămâne înregistrată în acest cont, diferența se distribuie de organul fiscal competent, vor fi restituite la cerere, vor fi transferate de organele fiscale

 

Ordin nr. 392 din 31/03/2009 pentru modificarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 03/04/2009, Intrare in vigoare: 03.04.2009

 

    În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale art. 114 alin. (24) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

    președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

   Art. I. – Metodologia de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.314/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 26 septembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

   1. Punctul 13 va avea următorul cuprins:

    "13. În situația în care contribuabilii efectuează o plată în contul unic în cuantum mai mare decât cel al obligațiilor fiscale datorate, curente și/sau restante, distribuirea sumei se efectuează conform prevederilor prezentei metodologii, până la limita obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia, iar pentru diferența rămasă se procedează astfel:

    a) în cazul în care suma a fost virată în contul unic 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire», diferența rămâne înregistrată în acest cont;

    b) în cazul în care suma a fost virată în contul unic de disponibilități 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire», diferența se distribuie de organul fiscal competent, în ultima zi lucrătoare a lunii, în contul 22.47.03.02 «Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuții către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire»."

   2. Punctul 16 va avea următorul cuprins:

    "16. Sumele reprezentând obligații fiscale existente în conturile 20.47.01.01 «Venituri ale bugetului de stat - sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire» și 22.47.03.02 «Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuții către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire», după data efectuării de către organul fiscal competent a compensării prevăzute la art. 116 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vor fi restituite la cerere, în condițiile prevăzute de art. 117 alin. (1) și (8) din același act normativ."

   3. Punctul 31 va avea următorul cuprins:

    "31. Sumele existente la data de 31 martie 2009 în contul 55.02 «Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire» vor fi transferate de organele fiscale, în sistem electronic, în contul 22.47.03.02 «Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuții către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire»."

   4. Punctul 32 se abrogă.

 

   Art. II. - Prezentul ordin se aplică de către direcțiile din Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și de organele lor subordonate.

 

   Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la ordine ANAF Û