ordin 601 2002 INS

Order 601/2002 - Befehl 601/2002

keylinks:

 

Ordin  601

Ordin 601 din 26 noiembrie 2002 privind actualizarea

Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN

EMITENT:  INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Publicat în Monitorul Oficial nr. 908 din 13 decembrie 2002

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica,

având în vedere prevederile art. 5 din Hotarârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN,

 

presedintele Institutului National de Statistica emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

Se aproba actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, potrivit anexei care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2

Actualizarea a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 29/2002 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul activitatilor din Comunitatea Europeana - NACE Rev.1.1.

ART. 3

Prezentul ordin intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

ART. 4

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Institutului National de Statistica,

Aurel Camara

 

  

 ANEXA 1

 

CUPRINS

 

A    AGRICULTURA, VÂNATOARE, SILVICULTURA.. 22

AA   AGRICULTURA, VÂNATOARE, SILVICULTURA.. 23

01   Agricultura, vânatoare si servicii anexe. 23

011  Cultivarea plantelor; gradinaritul destinat pietei; horticultura. 24

0111 Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a. 24

0112 Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera. 25

0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bauturi si mirodenii 25

012  Cresterea animalelor 26

0121 Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui 26

0122 Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catârilor si asinilor 26

0123 Cresterea porcinelor 26

0124 Cresterea pasarilor 26

0125 Cresterea altor animale. 27

013  activitati  în ferme mixte (cultura vegetala combinata cu Cresterea animalelor) 27

0130 activitati  în ferme mixte (cultura vegetala combinata cu Cresterea animalelor) 27

014  activitati  de servicii anexe agriculturii, cu exceptia activitatilor veterinare; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera) 27

0141 activitati  de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera) 27

0142 activitati  de servicii pentru Cresterea animalelor, cu exceptia activitatilor veterinare  29

015  Vânatoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activitati  de servicii anexe. 29

0150 Vânatoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activitati  de servicii anexe. 29

02   Silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe. 30

020  Silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe. 30

0201 Silvicultura si exploatare forestiera. 30

0202 Servicii auxiliare silviculturii si exploatarii forestiere. 30

B    PESCUITUL SI PISCICULTURA.. 31

BA   PESCUITUL SI PISCICULTURA.. 31

05   Pescuitul, piscicultura si serviciile anexe. 31

050  Pescuitul, piscicultura si serviciile anexe. 31

0501 Pescuitul 31

0502 Piscicultura. 32

 C    INDUSTRIA EXTRACTIVA.. 32

A   INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE ENERGETICE. 33

10   Extractia si prepararea carbunelui 33

101  Extractia si prepararea carbunelui superior (PCS =/> 23865 kJ/kg) 33

1010 Extractia si prepararea carbunelui superior (PCS =/> 23865 kJ/kg) 33

102  Extractia si prepararea carbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) 33

1020 Extractia si prepararea carbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg) 33

103  Extractia si prepararea turbei 33

1030 Extractia si prepararea turbei 33

11   Extractia hidrocarburilor si servicii anexe. 34

111  Extractia hidrocarburilor 34

1110 Extractia hidrocarburilor 34

112  activitati  de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiuni) 35

1120 activitati  de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale, exclusiv prospectiunile  35

12   Extractia si prepararea minereurilor radioactive. 35

120  Extractia si prepararea minereurilor radioactive. 35

1200 Extractia si prepararea minereurilor radioactive. 35

CB   INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE NEENERGETICE. 35

13   Extractia si prepararea minereurilor metalifere. 35

131  Extractia si prepararea minereurilor feroase. 35

1310 Extractia si prepararea minereurilor feroase. 35

132  Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereuri radioactive) 36

1320 Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereurile radioactive) 36

14   Alte activitati  extractive. 36

<" 282"  > 141  Extractia mineralelor pentru industria materialelor de constructii 36

<" 283"  > 1411 Extractia pietrei pentru constructii 36

<" 284"  > 1412 Extractia pietrei calcaroase, ghipsului si a cretei 36

<" 285"  > 1413 Extractia ardeziei 37

<" 286"  > 142  Extractia nisipului si argilei 37

<" 287"  > 1421 Extractia pietrisului si nisipului 37

<" 288"  > 1422 Extractia argilei si caolinului 37

<" 289"  > 143  Extractia si prepararea mineralelor pentru industria chimica si a. 37

<" 290"  > 1430 Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica si a îngrasamintelor naturale  37

<" 291"  > 144  Extractia sarii 37

<" 292"  > 1440 Extractia sarii 37

<" 293"  > 145  Alte activitati  extractive n.c.a. 38

<" 294"  > 1450 Alte activitati  extractive n.c.a. 38

D    PRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRATOARE. 38

DA   INDUSTRIA ALIMENTARA, A BAUTURILOR SI A TUTUNULUI 41

15   Industria alimentara si a bauturilor 41

<" 298"  > 151  Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne. 41

<" 299"  > 1511 Productia si conservarea carnii 41

<" 300"  > 1512 Productia si conservarea carnii de pasare. 42

<" 301"  > 1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) 42

<" 302"  > 152  Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste. 42

<" 303"  > 1520 Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste. 42

<" 304"  > 153  Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 43

<" 305"  > 1531 Prelucrarea si conservarea cartofilor 43

<" 306"  > 1532 Fabricarea sucurilor de fructe si legume. 43

<" 307"  > 1533 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 43

<" 308"  > 154  Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale. 43

<" 309"  > 1541 Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute. 44

<" 310"  > 1542 Fabricarea uleiurilor si a grasimilor rafinate. 44

<" 311"  > 1543 Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare. 44

<" 312"  > 155  Fabricarea produselor lactate. 45

<" 313"  > 1551 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor 45

<" 314"  > 1552 Fabricarea înghetatei 45

<" 315"  > 156  Fabricarea produselor de morarit, amidonului si produselor din amidon. 45

<" 316"  > 1561 Fabricarea produselor de morarit 45

<" 317"  > 1562 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon. 46

<" 318"  > 157  Fabricarea produselor pentru hrana animalelor 46

<" 319"  > 1571 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma. 46

<" 320"  > 1572 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie. 46

<" 321"  > 158  Fabricarea altor produse alimentare. 46

<" 322"  > 1581 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie. 46

<" 323"  > 1582 Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si altor produse similare. 46

<" 324"  > 1583 Fabricarea zaharului 46

<" 325"  > 1584 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase. 47

<" 326"  > 1585 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse. 47

<" 327"  > 1586 Prelucrarea ceaiului si cafelei 47

<" 328"  > 1587 Fabricarea condimentelor 47

<" 329"  > 1588 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice. 48

<" 330"  > 1589 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 48

<" 331"  > 159  Fabricarea bauturilor 48

<" 332"  > 1591 Fabricarea bauturilor alcoolice distilate. 48

<" 333"  > 1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie. 48

<" 334"  > 1593 Fabricarea vinurilor 48

<" 335"  > 1594 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe. 49

<" 336"  > 1595 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare. 49

<" 337"  > 1596 Fabricarea berii 49

<" 338"  > 1597 Fabricarea maltului 49

<" 339"  > 1598 Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice. 49

16   Fabricarea produselor din tutun. 49

<" 341"  > 160  Fabricarea produselor din tutun. 49

<" 342"  > 1600 Fabricarea produselor din tutun. 49

DB   INDUSTRIA TEXTILA SI A PRODUSELOR TEXTILE. 49

17   Fabricarea produselor textile. 49

<" 345"  > 171  Pregatirea fibrelor si filarea în fire. 50

<" 346"  > 1711 Pregatirea fibrelor si filarea în fire de bumbac si tip bumbac. 50

<" 347"  > 1712 Pregatirea fibrelor si filarea în fire de lâna cardata si tip lâna cardata. 50

<" 348"  > 1713 Pregatirea fibrelor si filarea în fire de lâna pieptanata si tip lâna. 50

<" 349"  > 1714 Pregatirea si filarea în fire a fibrelor tip in. 50

<" 350"  > 1715 Prelucrarea si rasucirea matasii naturale si artificiale (inclusiv din scame) si a firelor sintetice  50

<" 351"  > 1716 Fabricarea atei de cusut 51

<" 352"  > 1717 Pregatirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire. 51

<" 353"  > 172  Productia de tesaturi 51

<" 354"  > 1721 Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac. 51

<" 355"  > 1722 Tesaturi din lâna cardata si din fire tip lâna cardata. 51

<" 356"  > 1723 Tesaturi din lâna pieptanata si din fire tip lâna pieptanata. 51

<" 357"  > 1724 Tesaturi din matase si din fire tip matase. 52

<" 358"  > 1725 Tesaturi din alte textile. 52

<" 359"  > 173  Finisarea materialelor textile. 52

<" 360"  > 1730 Finisarea materialelor textile. 52

<" 361"  > 174  Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia îmbracamintei si lenjeriei de corp) 53

<" 362"  > 1740 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia îmbracamintei si lenjeriei de corp) 53

<" 363"  > 175  Fabricarea altor articole textile. 53

<" 364"  > 1751 Fabricarea de covoare si mochete. 53

<" 365"  > 1752 Fabricarea de frânghii, sfori si plase. 53

<" 366"  > 1753 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de îmbracaminte  54

<" 367"  > 1754 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 54

<" 368"  > 176  Fabricarea de metraje obtinute prin tricotare sau crosetare. 54

<" 369"  > 1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare. 55

<" 370"  > 177  Fabricarea de articole tricotate sau crosetate. 55

<" 371"  > 1771 Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon, tricotati sau crosetati 55

<" 372"  > 1772 Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau crosetate. 55

18   Fabricarea articolelor de îmbracaminte; aranjarea si vopsirea blanurilor 55

<" 374"  > 181  Fabricarea articolelor de îmbracaminte din piele. 55

<" 375"  > 1810 Fabricarea articolelor de îmbracaminte din piele. 55

<" 376"  > 182  Fabricarea altor articole de îmbracaminte si accesorii 56

<" 377"  > 1821 Fabricarea de articole de îmbracaminte pentru lucru. 56

<" 378"  > 1822 Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp) 56

<" 379"  > 1823 Fabricarea de articole de lenjerie de corp. 56

<" 380"  > 1824 Fabricarea altor articole de îmbracaminte si accesorii n.c.a. 56

<" 381"  > 183  Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana. 57

<" 382"  > 1830 Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana. 57

DC   INDUSTRIA PIELARIEI SI A PRODUSELOR DIN PIELE. 57

19   Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, a harnasamentelor si încaltamintei 57

<" 385"  > 191  Tabacirea si finisarea pieilor 58

<" 386"  > 1910 Tabacirea si finisarea pieilor 58

<" 387"  > 192  Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 58

<" 388"  > 1920 Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament 58

<" 389"  > 193  Fabricarea încaltamintei 58

<" 390"  > 1930 Fabricarea încaltamintei 58

DD   FABRICAREA LEMNULUI SI A PRODUSELOR DIN LEMN. 59

20   Fabricarea lemnului si a produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din împletitura de pai si alte materiale. 59

<" 393"  > 201  Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului 59

<" 394"  > 2010 Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului 59

<" 395"  > 202  Fabricarea de produse stratificate din lemn. 59

<" 396"  > 2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, placi din aschii de lemn, placi fibrolemnoase etc. 59

<" 397"  > 203  Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru constructii 60

<" 398"  > 2030 Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie pentru constructii 60

<" 399"  > 204  Fabricarea ambalajelor din lemn. 60

<" 400"  > 2040 Fabricarea ambalajelor din lemn. 60

<" 401"  > 205  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si împletituri 60

<" 402"  > 2051 Fabricarea altor produse din lemn. 60

<" 403"  > 2052 Fabricarea articolelor din pluta, paie si împletituri 61

DE   FABRICAREA CELULOZEI, HÂRTIEI SI A PRODUSELOR DIN HÂRTIE; EDITAREA SI TIPARIREA PUBLICATIILOR. 61

21   Fabricarea celulozei, hârtiei si a produselor din hârtie. 61

<" 406"  > 211  Fabricarea celulozei, hârtiei si cartonului 62

<" 407"  > 2111 Fabricarea celulozei 62

<" 408"  > 2112 Fabricarea hârtiei si cartonului 62

<" 409"  > 212  Fabricarea articolelor din hârtie si carton. 62

<" 410"  > 2121 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie sau carton. 62

<" 411"  > 2122 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hârtie sau carton. 62

<" 412"  > 2123 Fabricarea articolelor de papetarie. 63

<" 413"  > 2124 Fabricarea tapetului 63

<" 414"  > 2125 Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a. 63

22   Edituri, poligrafie si reproducerea pe suporti a înregistrarilor 63

<" 416"  > 221  Activitatea editurilor 64

<" 417"  > 2211 Editarea cartilor 64

<" 418"  > 2212 Editarea ziarelor 64

<" 419"  > 2213 Editarea revistelor si periodicelor 65

<" 420"  > 2214 Editarea înregistrarilor sonore. 65

<" 421"  > 2215 Alte activitati  de editare. 65

<" 422"  > 222  Tiparirea si activitati  anexe. 65

<" 423"  > 2221 Tiparirea ziarelor 65

<" 424"  > 2222 Alte activitati  de tiparire n.c.a. 65

<" 425"  > 2223 Legatorie. 65

<" 426"  > 2224 Servicii pregatitoare pentru pretiparire. 66

<" 427"  > 2225 Alte lucrari de tipografie. 66

<" 428"  > 223  Reproducerea înregistrarilor pe suporti 66

<" 429"  > 2231 Reproducerea înregistrarilor audio. 66

<" 430"  > 2232 Reproducerea înregistrarilor video. 66

<" 431"  > 2233 Reproducerea înregistrarilor informatice. 66

DF   FABRICAREA PRODUSELOR DE COCSERIE, A PRODUSELOR OBTINUTE PRIN RAFINAREA PETROLULUI SI A COMBUSTIBILILOR NUCLEARI 67

23   Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari 67

<" 434"  > 231  Fabricarea produselor de cocserie. 67

<" 435"  > 2310 Fabricarea produselor de cocserie. 67

<" 436"  > 232  Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului 68

<" 437"  > 2320 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului 68

<" 438"  > 233  Prelucrarea combustibililor nucleari 68

<" 439"  > 2330 Prelucrarea combustibililor nucleari 68

<" 440"  > DG   FABRICAREA SUBSTANTELOR, A PRODUSELOR CHIMICE SI A FIBRELOR SI FIRELOR SINTETICE SI ARTIFICIALE. 68

24   Fabricarea substantelor si a produselor chimice. 69

<" 442"  > 241  Fabricarea produselor chimice de baza. 69

<" 443"  > 2411 Fabricarea gazelor industriale. 69

<" 444"  > 2412 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor 69

<" 445"  > 2413 Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza. 69

<" 446"  > 2414 Fabricarea altor produse chimice organice de baza. 70

<" 447"  > 2415 Fabricarea îngrasamintelor si produselor azotoase. 70

<" 448"  > 2416 Fabricarea materialelor plastice în forme primare. 71

<" 449"  > 2417 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare. 71

<" 450"  > 242  Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice. 71

<" 451"  > 2420 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice. 71

<" 452"  > 243  Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor 71

<" 453"  > 2430 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor 71

<" 454"  > 244  Fabricarea de medicamente, produse farmaceutice si naturiste. 72

<" 455"  > 2441 Fabricarea produselor farmaceutice de baza. 72

<" 456"  > 2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice. 72

<" 457"  > 245  Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de întretinere, cosmetice si de parfumerie  72

<" 458"  > 2451 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de întretinere. 72

<" 459"  > 2452 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta) 73

<" 460"  > 246  Fabricarea altor produse chimice. 73

<" 461"  > 2461 Fabricarea explozivilor 73

<" 462"  > 2462 Fabricarea cleiurilor si gelatinelor 73

<" 463"  > 2463 Fabricarea uleiurilor esentiale. 73

<" 464"  > 2464 Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic. 73

<" 465"  > 2465 Fabricarea suportilor destinati înregistrarilor 74

<" 466"  > 2466 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 74

<" 467"  > 247  Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale. 74

<" 468"  > 2470 Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale. 74

<" 469"  > DH   FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC SI MASE PLASTICE. 74

25   Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice. 75

<" 471"  > 251  Productia de articole din cauciuc. 75

<" 472"  > 2511 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer 75

<" 473"  > 2512 Resaparea anvelopelor 75

<" 474"  > 2513 Fabricarea altor produse din cauciuc. 75

<" 475"  > 252  Fabricarea articolelor din material plastic. 76

<" 476"  > 2521 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic. 76

<" 477"  > 2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic. 76

<" 478"  > 2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii 76

<" 479"  > 2524 Fabricarea altor produse din material plastic. 77

DI   FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE. 77

26   Fabricarea altor produse din minerale nemetalice. 77

<" 482"  > 261  Fabricarea sticlei si a articolelor din sticla. 77

<" 483"  > 2611 Fabricarea sticlei plate. 77

<" 484"  > 2612 Prelucrarea si fasonarea sticlei plate. 77

<" 485"  > 2613 Fabricarea articolelor din sticla. 78

<" 486"  > 2614 Fabricarea fibrelor din sticla. 78

<" 487"  > 2615 Fabricarea de sticlarie tehnica. 78

<" 488"  > 262  Fabricarea produselor din ceramica refractara si nerefractara (exclusiv cele pentru constructii) 78

<" 489"  > 2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental 78

<" 490"  > 2622 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica. 79

<" 491"  > 2623 Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica. 79

<" 492"  > 2624 Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic. 79

<" 493"  > 2625 Fabricarea altor produse ceramice. 79

<" 494"  > 2626 Fabricarea produselor ceramice refractare. 79

<" 495"  > 263  Fabricarea placilor si dalelor, din ceramica. 79

<" 496"  > 2630 Fabricarea placilor si dalelor din ceramica. 79

<" 497"  > 264  Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa. 80

<" 498"  > 2640 Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa. 80

<" 499"  > 265  Fabricarea cimentului, varului si ipsosului 80

<" 500"  > 2651 Fabricarea cimentului 80

<" 501"  > 2652 Fabricarea varului 80

<" 502"  > 2653 Fabricarea ipsosului 80

<" 503"  > 266  Fabricarea elementelor din beton, ciment si ipsos. 80

<" 504"  > 2661 Fabricarea elementelor din beton pentru constructii 81

<" 505"  > 2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru constructii 81

<" 506"  > 2663 Fabricarea betonului 81

<" 507"  > 2664 Fabricarea mortarului 81

<" 508"  > 2665 Fabricarea produselor din azbociment 81

<" 509"  > 2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos. 81

<" 510"  > 267  Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 81

<" 511"  > 2670 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei 81

<" 512"  > 268  Fabricarea altor produse din minerale nemetalice. 82

<" 513"  > 2681 Fabricarea de produse abrazive. 82

<" 514"  > 2682 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 82

<" 515"  > DJ   INDUSTRIA METALURGICA SI A PRODUSELOR DIN METAL. 82

27   Industria metalurgica. 82

<" 517"  > 271  Productia de metale feroase sub forme primare si semifabricate. 83

<" 518"  > 2710 Productia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje. 83

<" 519"  > 272  Productia de tuburi din fonta si otel 83

<" 520"  > 2721 Productia de tuburi (tevi) din fonta. 83

<" 521"  > 2722 Productia de tuburi (tevi) din otel 83

<" 522"  > 273  Alte activitati  metalurgice. 84

<" 523"  > 2731 Tragere la rece. 84

<" 524"  > 2732 Laminare la rece. 84

<" 525"  > 2733 Productia altor profile obtinute la rece. 84

<" 526"  > 2734 Trefilare. 84

<" 527"  > 274  Productia metalelor pretioase si a altor metale neferoase. 84

<" 528"  > 2741 Productia metalelor pretioase. 84

<" 529"  > 2742 Metalurgia aluminiului 85

<" 530"  > 2743 Productia plumbului, zincului si cositorului 85

<" 531"  > 2744 Metalurgia cuprului 85

<" 532"  > 2745 Productia altor metale neferoase. 85

<" 533"  > 275  Turnarea metalelor 85

<" 534"  > 2751 Turnarea fontei 86

<" 535"  > 2752 Turnarea otelului 86

<" 536"  > 2753 Turnarea metalelor neferoase usoare. 86

<" 537"  > 2754 Turnarea altor metale neferoase. 86

28   Industria constructiilor metalice si a produselor din metal (exclusiv masini, utilaje si instalatii) 86

<" 539"  > 281  Fabricarea de constructii metalice. 87

<" 540"  > 2811 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice. 87

<" 541"  > 2812 Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie din metal 87

<" 542"  > 282  Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice; Productia de. 87

<" 543"  > 2821 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice. 87

<" 544"  > 2822 Productia de radiatoare si cazane pentru încalzire centrala. 87

<" 545"  > 283  Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încalzire centrala) 87

<" 546"  > 2830 Productia generatoarelor de aburi (cu exceptia cazanelor pentru încalzire centrala) 87

<" 547"  > 284  Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor 88

<" 548"  > 2840 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor 88

<" 549"  > 285  Tratarea si acoperirea metalelor; operatiuni de mecanica generala. 88

<" 550"  > 2851 Tratarea si acoperirea metalelor 88

<" 551"  > 2852 Operatiuni de mecanica generala. 88

<" 552"  > 286  Productia de unelte si articole de fierarie. 88

<" 553"  > 2861 Fabricarea produselor de taiat si de uz casnic. 89

<" 554"  > 2862 Fabricarea uneltelor de mâna. 89

<" 555"  > 2863 Fabricarea articolelor de feronerie. 89

<" 556"  > 287  Fabricarea altor produse prelucrate din metal 89

<" 557"  > 2871 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel 89

<" 558"  > 2872 Fabricarea ambalajelor din metale usoare. 89

<" 559"  > 2873 Fabricarea articolelor din fire metalice. 90

<" 560"  > 2874 Fabricarea de suruburi, buloane, lanturi si arcuri 90

<" 561"  > 2875 Fabricarea altor articole din metal 90

DK   INDUSTRIA DE MASINI SI ECHIPAMENTE. 90

29   Industria de masini si echipamente. 90

<" 564"  > 291  Fabricarea de echipamente pentru producerea si utilizarea energiei mecanice (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete) 91

<" 565"  > 2911 Fabricarea de motoare si turbine (cu exceptia motoarelor pentru avioane, autovehicule si motociclete.) 91

<" 566"  > 2912 Fabricarea de pompe si compresoare. 92

<" 567"  > 2913 Fabricarea de articole de robinetarie. 92

<" 568"  > 2914 Fabricarea lagarelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie. 92

<" 569"  > 292  Fabricarea de masini de utilizare generala. 93

<" 570"  > 2921 Fabricarea cuptoarelor industriale si arzatoarelor 93

<" 571"  > 2922 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat 93

<" 572"  > 2923 Fabricarea echipamentelor industriale de ventilatie si frigorifice (cu exceptia celor pentru uz casnic) 94

<" 573"  > 2924 Fabricarea altor echipamente de utilizare generala. 94

<" 574"  > 293  Fabricarea de masini agricole si forestiere. 95

<" 575"  > 2931 Fabricarea tractoarelor 95

<" 576"  > 2932 Fabricarea altor masini si utilaje agricole si forestiere. 95

<" 577"  > 294  Fabricarea masinilor-unelte. 95

<" 578"  > 2941 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric. 96

<" 579"  > 2942 Fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului 96

<" 580"  > 2943 Fabricarea altor masini-unelte n.c.a. 96

<" 581"  > 295  Fabricarea altor masini cu destinatie specifica. 96

<" 582"  > 2951 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie. 96

<" 583"  > 2952 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii 97

<" 584"  > 2953 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, bauturilor si tutunului 97

<" 585"  > 2954 Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a îmbracamintei si   pielariei 98

<" 586"  > 2955 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei si cartonului 99

<" 587"  > 2956 Fabricarea altor masini si utilaje specifice. 99

<" 588"  > 296  Fabricarea armamentului si munitiei 100

<" 589"  > 2960 Fabricarea armamentului si munitiei 100

<" 590"  > 297  Fabricarea masinilor si aparatelor pentru uz casnic. 100

<" 591"  > 2971 Fabricarea de masini si aparate electrocasnice. 100

<" 592"  > 2972 Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic. 101

DL   INDUSTRIA DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI OPTICE. 101

30   Industria de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou. 101

<" 595"  > 300  Productia de mijloace ale tehnicii de calcul si de birou. 101

<" 596"  > 3001 Fabricarea masinilor de birou. 101

<" 597"  > 3002 Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice. 102

31   Industria de masini si aparate electrice. 102

<" 599"  > 311  Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice. 102

<" 600"  > 3110 Productia de motoare, generatoare si transformatoare electrice. 102

<" 601"  > 312  Productia de aparate pentru comanda si distributia electricitatii 102

<" 602"  > 3120 Productia de aparate pentru distributia si comanda electricitatii 102

<" 603"  > 313  Productia de fire si cabluri electrice si optice. 103

<" 604"  > 3130 Productia de fire si cabluri electrice si optice. 103

<" 605"  > 314  Productia de acumulatori, baterii si pile electrice. 103

<" 606"  > 3140 Productia de acumulatori, baterii si pile electrice. 103

<" 607"  > 315  Productia de lampi electrice si echipamente de iluminat 103

<" 608"  > 3150 Productia de lampi electrice si echipamente de iluminat 103

<" 609"  > 316  Productia de alte aparate, echipamente si materiale electrice. 103

<" 610"  > 3161 Productia de componente electrice pentru motoare si vehicule n.c.a. 103

<" 611"  > 3162 Productia altor componente electrice n.c.a. 104

32   Industria de echipamente pentru radio, televiziune si comunicatii 104

<" 613"  > 321  Productia de tuburi electronice si alte componente electronice. 105

<" 614"  > 3210 Productia tuburilor electronice si a altor componente electronice. 105

<" 615"  > 322  Productia de emitatoare radio-televiziune, echipamente si aparate telefonice si telegrafice  105

<" 616"  > 3220 Productia de emitatoare radio-televiziune, echipamente si aparate telefonice si telegrafice  105

<" 617"  > 323  Productia de receptoare de radio si televiziune; aparate de înregistrare si reproducere audio sau video  106

<" 618"  > 3230 Productia de receptoare de radio si televiziune; aparate de înregistrare si reproducere audio sau video  106

33   Industria de aparatura si instrumente medicale, de precizie, optice si fotografice, ceasornicarie  107

<" 620"  > 331  Productia de aparatura si instrumente medicale. 107

<" 621"  > 3310 Productia de aparatura si instrumente medicale. 107

<" 622"  > 332  Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale) 108

<" 623"  > 3320 Productia de aparatura si instrumente de masura, verificare si control (cu exceptia echipamentelor de masura, reglare si control pentru procesele industriale) 108

<" 624"  > 333  Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procesele industriale. 109

<" 625"  > 3330 Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procese  industriale  109

<" 626"  > 334  Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice. 109

<" 627"  > 3340 Productia de aparatura si instrumente optice si fotografice. 109

<" 628"  > 335  Productia de ceasuri 110

<" 629"  > 3350 Productia de ceasuri 110

DM   INDUSTRIA MIJLOACELOR DE TRANSPORT. 110

34   Industria mijloacelor de transport rutier 111

<" 632"  > 341  Productia de autovehicule. 111

<" 633"  > 3410 Productia de autovehicule. 111

<" 634"  > 342  Productia de caroserii, remorci si semiremorci 111

<" 635"  > 3420 Productia de caroserii, remorci si semiremorci 111

<" 636"  > 343  Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de   autovehicule  111

<" 637"  > 3430 Productia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de  autovehicule. 112

 35   Industria altor mijloace de transport n.c.a. 112

<" 639"  > 351  Constructii si reparatii de nave. 112

<" 640"  > 3511 Constructii si reparatii de nave. 112

<" 641"  > 3512 Constructii si reparatii de ambarcatiuni sportive si de agrement 112

<" 642"  > 352  Constructia si repararea materialului rulant 113

<" 643"  > 3520 Constructia si repararea materialului rulant 113

<" 644"  > 353  Constructii si reparatii de aeronave si nave. 113

<" 645"  > 3530 Constructii si reparatii de aeronave si nave. 113

<" 646"  > 354  Productia de motociclete, biciclete si vehicule pentru invalizi 114

<" 647"  > 3541 Productia de motociclete. 114

<" 648"  > 3542 Productia de biciclete. 114

<" 649"  > 3543 Productia de vehicule pentru invalizi 114

<" 650"  > 355  Productia altor mijloace de transport n.c.a. 114

<" 651"  > 3550 Productia altor mijloace de transport n.c.a. 114

DN   ALTE activitati  INDUSTRIALE. 115

36   Productia de mobilier si alte activitati  industriale n.c.a. 115

<" 654"  > 361  Productia de mobilier 115

<" 655"  > 3611 Productia de scaune. 115

<" 656"  > 3612 Productia mobilierului pentru birou si magazine. 115

<" 657"  > 3613 Productia mobilierului pentru bucatarii 116

<" 658"  > 3614 Productia altor tipuri de mobilier 116

<" 659"  > 3615 Productia de saltele si somiere. 116

<" 660"  > 362  Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare. 116

<" 661"  > 3621 Baterea monedelor si medaliilor 116

<" 662"  > 3622 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre. 116

<" 663"  > 363  Fabricarea instrumentelor muzicale. 117

<" 664"  > 3630 Fabricarea instrumentelor muzicale. 117

<" 665"  > 364  Fabricarea articolelor pentru sport 117

<" 666"  > 3640 Fabricarea articolelor pentru sport 117

<" 667"  > 365  Fabricarea jocurilor si jucariilor 118

<" 668"  > 3650 Fabricarea jocurilor si jucariilor 118

<" 669"  > 366  Fabricarea altor produse n.c.a. 118

<" 670"  > 3661 Fabricarea bijuteriilor de fantezie. 119

<" 671"  > 3662 Confectionarea maturilor si periilor 119

<" 672"  > 3663 Fabricarea altor produse manufacturiere. 119

37   Recuperarea deseurilor si resturilor de materiale reciclabile. 119

<" 674"  > 371  Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile. 120

<" 675"  > 3710 Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile. 120

<" 676"  > 372  Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile. 121

<" 677"  > 3720 Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile. 121

E    ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE SI APA.. 122

EA   ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE SI APA.. 122

40   Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze si apa. 122

<" 681"  > 401  Productia si distributia energiei electrice. 122

<" 682"  > 4011 Productia de energie electrica. 122

<" 683"  > 4012 Transportul energiei electrice. 122

<" 684"  > 4013 Distributia si comercializarea energiei electrice. 123

<" 685"  > 402  Productia gazelor; distributia combustibililor gazosi prin conducte. 123

<" 686"  > 4021 Productia gazelor 123

<" 687"  > 4022 Distributia si comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte. 123

<" 688"  > 403  Productia si distributia energiei termice si a apei calde. 124

<" 689"  > 4030 Productia si distributia energiei termice si a apei calde. 124

41   Captarea, tratarea si distributia apei 124

<" 691"  > 410  Captarea, tratarea si distributia apei 124

<" 692"  > 4100 Captarea, tratarea si distributia apei 124

F    CONSTRUCTII 124

FA   CONSTRUCTII 124

 45   Constructii 124

<" 696"  > 451  Organizarea de santiere si pregatirea terenului 126

<" 697"  > 4511 Demolarea constructiilor, terasamente si organizare de santiere. 126

<" 698"  > 4512 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii 126

<" 699"  > 452  Constructii de cladiri sau parti ale acestora; geniu civil 127

<" 700"  > 4521 Constructii de cladiri si lucrari de geniu. 127

<" 701"  > 4522 Lucrari de învelitori, sarpante si terase la constructii 127

<" 702"  > 4523 Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive. 127

<" 703"  > 4524 Constructii hidrotehnice. 128

<" 704"  > 4525 Alte lucrari speciale de constructii 128

<" 705"  > 453  Lucrari de instalatii pentru cladiri 128

<" 706"  > 4531 Lucrari de instalatii electrice. 128

<" 707"  > 4532 Lucrari de izolatii si protectie anticoroziva. 129

<" 708"  > 4533 Lucrari de instalatii tehnico-sanitare. 129

<" 709"  > 4534 Alte lucrari de instalatii 129

<" 710"  > 454  Lucrari de finisare. 129

<" 711"  > 4541 Lucrari de ipsoserie. 129

<" 712"  > 4542 Lucrari de tâmplarie si dulgherie. 129

<" 713"  > 4543 Lucrari de pardosire si placare a peretilor 130

<" 714"  > 4544 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri 130

<" 715"  > 4545 Alte lucrari de finisare. 130

<" 716"  > 455  Închirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire. 130

<" 717"  > 4550 Închirierea utilajelor de constructii si demolare, cu personal de deservire. 131

G    COMERTUL CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL, REPARAREA AUTOVEHICULELOR,  MOTOCICLETELOR SI A BUNURILOR PERSONALE SI DE UZ GOSPODARESC.. 131

GA   COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL, REPARAREA SI ÎNTRETINEREA AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR SI A BUNURILOR PERSONALE SI CASNICE. 132

50   Comert cu ridicata si cu amanuntul, întretinerea si repararea. 132

<" 721"  > 501  Comert cu autovehicule. 133

<" 722"  > 5010 Comert cu autovehicule. 133

<" 723"  > 502  Întretinerea si repararea autovehiculelor 133

<" 724"  > 5020 Întretinerea si repararea autovehiculelor 133

<" 725"  > 503  Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule. 134

<" 726"  > 5030 Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule. 134

<" 727"  > 504  Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; întretinerea si repararea motocicletelor 134

<" 728"  > 5040 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente, si reparatii 134

<" 729"  > 505  Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule. 134

<" 730"  > 5050 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule. 134

51   Comert cu ridicata si servicii de intermediere în comertul cu ridicata (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor) 135

<" 732"  > 511  activitati  de intermediere în comertul cu ridicata. 135

<" 733"  > 5111 Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semiproduse  136

<" 734"  > 5112 Intermedieri în comertul cu combustibili, minerale, si produse chimice pentru industrie  136

<" 735"  > 5113 Intermedieri în comertul cu material lemnos si de constructii 136

<" 736"  > 5114 Intermedieri în comertul cu masini, echipamente industriale, nave si  avioane. 136

<" 737"  > 5115 Intermedieri în comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie. 136

<" 738"  > 5116 Intermedieri în comertul cu textile, confectii, încaltaminte si articole. 136

<" 739"  > 5117 Intermedieri în comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun. 136

<" 740"  > 5118 Intermedieri în comertul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 136

<" 741"  > 5119 Intermedieri în comertul cu produse diverse. 136

<" 742"  > 512  Comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii 136

<" 743"  > 5121 Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor 136

<" 744"  > 5122 Comert cu ridicata al florilor si al plantelor 137

<" 745"  > 5123 Comert cu ridicata al animalelor vii 137

<" 746"  > 5124 Comert cu ridicata a pieilor brute si al pieilor prelucrate. 137

<" 747"  > 5125 Comert cu ridicata al tutunului neprelucrat 137

<" 748"  > 513  Comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului 137

<" 749"  > 5131 Comert cu ridicata al fructelor si legumelor 137

<" 750"  > 5132 Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne. 137

<" 751"  > 5133 Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor  comestibile  137

<" 752"  > 5134 Comert cu ridicata al bauturilor 137

<" 753"  > 5135 Comert cu ridicata al produselor din tutun. 137

<" 754"  > 5136 Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase. 137

<" 755"  > 5137 Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente. 138

<" 756"  > 5138 Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste  138

<" 757"  > 5139 Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun. 138

<" 758"  > 514  Comert cu ridicata al bunurilor de consum, altele decât cele alimentare. 138

<" 759"  > 5141 Comert cu ridicata al produselor textile. 138

<" 760"  > 5142 Comert cu ridicata al îmbracamintei si încaltamintei 138

<" 761"  > 5143 Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, a aparatelor de radio si televizoarelor 138

<" 762"  > 5144 Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, tapete si produse de întretinere  139

<" 763"  > 5145 Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie. 139

<" 764"  > 5146 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice. 139

<" 765"  > 5147 Comert cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a. 139

<" 766"  > 515  Comert cu ridicata al produselor intermediare neagricole si al deseurilor 139

<" 767"  > 5151 Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si a  produselor derivate  139

<" 768"  > 5152 Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice. 139

<" 769"  > 5153 Comert cu ridicata al materialului lemnos si de constructii 140

<" 770"  > 5154 Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de încalzire  140

<" 771"  > 5155 Comert cu ridicata al produselor chimice. 140

<" 772"  > 5156 Comert cu ridicata al altor produse intermediare. 140

<" 773"  > 5157 Comertul cu ridicata al deseurilor si resturilor 140

<" 774"  > 518  Comert cu ridicata al masinilor, echipamentelor si furniturilor 141

<" 775"  > 5181 Comert cu ridicata al masinilor-unelte. 141

<" 776"  > 5182 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii 141

<" 777"  > 5183 Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de  cusut si de tricotat 141

<" 778"  > 5184 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului 141

<" 779"  > 5185 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou. 141

<" 780"  > 5186 Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice. 141

<" 781"  > 5187 Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate în industrie, comert si transporturi 141

<" 782"  > 5188 Comert cu ridicata al masinilor, accesoriilor si uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor 142

<" 783"  > 519  Comert cu ridicata al altor produse. 142

<" 784"  > 5190 Comert cu ridicata al altor produse. 142

52   Comert cu amanuntul (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor);  repararea bunurilor personale si gospodaresti 142

<" 786"  > 521  Comertul cu amanuntul în magazine nespecializate. 143

<" 787"  > 5211 Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun  143

<" 788"  > 5212 Comert cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de  produse nealimentare  144

<" 789"  > 522  Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si al produselor din tutun, în magazine specializate  144

<" 790"  > 5221 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete. 144

<" 791"  > 5222 Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne. 144

<" 792"  > 5223 Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor 144

<" 793"  > 5224 Comert cu amanuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase. 144

<" 794"  > 5225 Comert cu amanuntul al bauturilor 144

<" 795"  > 5226 Comert cu amanuntul al produselor din tutun. 144

<" 796"  > 5227 Comert cu amanuntul, în magazine specializate, al produselor alimentare. 144

<" 797"  > 523  Comert cu amanuntul, în magazine specializate, al produselor farmaceutice  si medicale, al produselor de cosmetica si de parfumerie. 144

<" 798"  > 5231 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice. 144

<" 799"  > 5232 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice. 145

<" 800"  > 5233 Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie. 145

<" 801"  > 524  Comertul cu amanuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a. 145

<" 802"  > 5241 Comertul cu amanuntul al textilelor 145

<" 803"  > 5242 Comert cu amanuntul al îmbracamintei 145

<" 804"  > 5243 Comert cu amanuntul al încaltamintei si articolelor din piele. 145

<" 805"  > 5244 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic  145

<" 806"  > 5245 Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electro-menajere, al  aparatelor de radio si televizoarelor 146

<" 807"  > 5246 Comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit 146

<" 808"  > 5247 Comert cu amanuntul al cartilor, ziarelor si articolelor de papetarie. 147

<" 809"  > 5248 Comertul cu amanuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a. 147

<" 810"  > 525  Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine. 148

<" 811"  > 5250 Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine. 148

<" 812"  > 526  Comert cu amanuntul neefectuat prin magazine. 148

<" 813"  > 5261 Comert cu amanuntul prin corespondenta. 148

<" 814"  > 5262 Comert cu amanuntul prin standuri si piete. 148

<" 815"  > 5263 Comert cu amanuntul care nu se efectueaza prin magazine. 148

<" 816"  > 527  Reparatii de articole personale si gospodaresti 149

<" 817"  > 5271 Reparatii de încaltaminte si ale altor articole din piele. 149

<" 818"  > 5272 Reparatii de articole electrice de uz gospodaresc. 149

<" 819"  > 5273 Reparatii de ceasuri si bijuterii 149

<" 820"  > 5274 Alte reparatii de articole personale n.c.a. 149

H    HOTELURI SI RESTAURANTE. 149

HA   HOTELURI SI RESTAURANTE. 149

 55   Hoteluri si restaurante. 149

<" 824"  > 551  Hoteluri 150

<" 825"  > 5510 Hoteluri 150

<" 826"  > 552  Campinguri si alte facilitati pentru cazare de scurta durata. 150

<" 827"  > 5521 Tabere de tineret si refugii montane. 151

<" 828"  > 5522 Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote. 151

<" 829"  > 5523 Alte mijloace de cazare. 151

<" 830"  > 553  Restaurante. 151

<" 831"  > 5530 Restaurante. 151

<" 832"  > 554  Baruri 152

<" 833"  > 5540 Baruri 152

<" 834"  > 555  Cantine si alte unitati de preparare a hranei 152

<" 835"  > 5551 Cantine. 152

<" 836"  > 5552 Alte unitati de preparare a hranei 152

I    TRANSPORT, DEPOZITARE SI COMUNICATII 152

IA   TRANSPORT, DEPOZITARE SI COMUNICATII 153

60   Transporturi terestre; transporturi prin conducte. 153

<" 840"  > 601  Transportul pe calea ferata. 153

<" 841"  > 6010 Transporturi pe calea ferata. 153

<" 842"  > 602  Alte transporturi terestre. 153

<" 843"  > 6021 Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic. 153

<" 844"  > 6022 Transporturi cu taxiuri 153

<" 845"  > 6023 Transporturi terestre de calatori, ocazionale. 153

<" 846"  > 6024 Transporturi rutiere de marfuri 154

<" 847"  > 603  Transporturi prin conducte. 154

<" 848"  > 6030 Transporturi prin conducte. 154

61   Transporturi pe apa. 154

<" 850"  > 611  Transporturi maritime si de coasta. 154

<" 851"  > 6110 Transporturi maritime si de coasta. 154

<" 852"  > 612  Transporturi pe cai navigabile interioare. 155

<" 853"  > 6120 Transporturi pe cai navigabile interioare. 155

62   Transporturi aeriene. 155

<" 855"  > 621  Transporturi aeriene, dupa grafic. 155

<" 856"  > 6210 Transporturi aeriene dupa grafic. 155

<" 857"  > 622  Transporturi aeriene, ocazionale. 155

<" 858"  > 6220 Transporturi aeriene ocazionale. 155

<" 859"  > 623  Transport spatial 155

<" 860"  > 6230 Transporturi spatiale. 156

63   activitati  anexe si auxiliare de transport, activitati  ale agentiilor de turism   156

<" 862"  > 631  Manipulari si depozitari 156

<" 863"  > 6311 Manipulari 156

<" 864"  > 6312 Depozitari 156

<" 865"  > 632  Alte activitati  anexe transporturilor 156

<" 866"  > 6321 Alte activitati  anexe transporturilor terestre. 156

<" 867"  > 6322 Alte activitati  anexe transporturilor pe apa. 156

<" 868"  > 6323 Alte activitati  anexe transporturilor aeriene. 157

<" 869"  > 633  activitati  ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati  de  asistenta turistica n.c.a. 157

<" 870"  > 6330 activitati  ale agentiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activitati  de asistenta turistica n.c.a. 157

<" 871"  > 634  activitati  ale altor agentii de transport 157

<" 872"  > 6340 activitati  ale altor agentii de transport 157

 64   Posta si telecomunicatii 158

<" 874"  > 641  activitati  de posta si de curier 158

<" 875"  > 6411 activitati  le postei nationale. 158

<" 876"  > 6412 Alte activitati  de curier (altele decât cele de posta nationala) 158

<" 877"  > 642  Telecomunicatii 158

<" 878"  > 6420 Telecomunicatii 159

J    INTERMEDIERI FINANCIARE. 159

JA   INTERMEDIERI FINANCIARE. 159

65   Intermedieri financiare (cu exceptia activitatilor de asigurari si ale caselor de pensii) 159

<" 882"  > 651  Intermediere monetara. 159

<" 883"  > 6511 activitati  ale bancii centrale (nationale) 159

<" 884"  > 6512 Alte activitati  de intermedieri monetare. 159

<" 885"  > 652  Alte intermedieri financiare. 160

<" 886"  > 6521 activitati  de creditare pe baza de contract (Leasing financiar) 160

<" 887"  > 6522 Alte activitati  de creditare. 160

<" 888"  > 6523 Alte tipuri de intermedieri financiare. 160

66   activitati  de asigurari si ale caselor de pensii (cu exceptia celor din  sistemul public de asigurari sociale) 161

<" 890"  > 660  activitati  de asigurari si ale caselor de pensii (cu exceptia celor din  sistemul public de asigurari sociale) 161

<" 891"  > 6601 activitati  de asigurari de viata. 161

<" 892"  > 6602 activitati  ale caselor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de  asigurari sociale) 161

<" 893"  > 6603 Alte activitati  de asigurari (exceptând asigurarile de viata) 161

 67   activitati  auxiliare intermedierilor financiare. 161

<" 895"  > 671  activitati  auxiliare intermedierilor financiare (cu exceptia caselor de  asigurari si de pensii) 162

<" 896"  > 6711 Administrarea pietelor financiare. 162

<" 897"  > 6712 activitati  de intermediere a tranzactiilor financiare si administrare a fondurilor (agenti financiari) 162

<" 898"  > 6713 activitati  auxiliare intermedierilor financiare (cu exceptia caselor de  asigurari si de pensii) 162

<" 899"  > 672  activitati  auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii 162

<" 900"  > 6720 activitati  auxiliare ale caselor de asigurari si de pensii 162

K    TRANZACTII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI SI activitati   DE SERVICII PRESTATE ÎN  PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR.. 163

KA   TRANZACTII IMOBILIARE, ÎNCHIRIERI SI activitati  DE SERVICII PRESTATE ÎN PRINCIPAL ÎNTREPRINDERILOR. 163

70   Tranzactii imobiliare. 163

<" 904"  > 701  activitati  imobiliare cu bunuri proprii 163

<" 905"  > 7011 Dezvoltare (promovare) imobiliara. 163

<" 906"  > 7012 Cumpararea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii 163

<" 907"  > 702  Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau închiriate. 164

<" 908"  > 7020 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate. 164

<" 909"  > 703  activitati  imobiliare pe baza de tarife sau contract 164

<" 910"  > 7031 Agentii imobiliare. 164

<" 911"  > 7032 Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract 164

71   Închirierea masinilor si echipamentelor, fara operator si a bunurilor  personale si gospodaresti 164

<" 913"  > 711  Închirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica. 164

<" 914"  > 7110 Închirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica. 165

<" 915"  > 712  Închirierea altor mijloace de transport 165

<" 916"  > 7121 Închirierea altor mijloace de transport terestru. 165

<" 917"  > 7122 Închirierea mijloacelor de transport pe apa. 165

<" 918"  > 7123 Închirierea mijloacelor de transport aerian. 165

<" 919"  > 713  Închirierea masinilor si echipamentelor 165

<" 920"  > 7131 Închirierea masinilor si echipamentelor agricole. 166

<" 921"  > 7132 Închirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de deservire aferent 166

<" 922"  > 7133 Închirierea masinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a. 166

<" 923"  > 7134 Închirierea altor masini si echipamente n.c.a. 166

<" 924"  > 714  Închirierea bunurilor personale si gospodaresti 167

<" 925"  > 7140 Închirierea bunurilor personale si gospodaresti n.c.a. 167

72   Informatica si activitati  conexe. 167

<" 927"  > 721  Consultanta în domeniul echipamentelor de calcul (hardware), exclusiv consultanta si furnizare de programe  167

<" 928"  > 7210 Consultanta în domeniul echipamentelor de calcul (hardware) 167

<" 929"  > 722  Consultanta si furnizare de programe informatice (software) 167

<" 930"  > 7221 Editare de programe. 167

<" 931"  > 7222 Consultanta si furnizare de alte produse software. 168

<" 932"  > 723  Prelucrarea informatica a datelor 168

<" 933"  > 7230 Prelucrarea informatica a datelor 168

<" 934"  > 724  activitati  legate de bancile de date. 168

<" 935"  > 7240 activitati  legate de bazele de date. 168

<" 936"  > 725  Întretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a. 168

<" 937"  > 7250 Întretinerea si repararea masinilor de birou, de contabilizat si a. 169

<" 938"  > 726  Alte activitati  legate de informatica. 169

<" 939"  > 7260 Alte activitati  legate de informatica. 169

73   Cercetare-dezvoltare. 169

<" 941"  > 731  Cercetare-dezvoltare în stiinte fizice si naturale. 169

<" 942"  > 7310 Cercetare-dezvoltare în stiinte fizice si naturale. 169

<" 943"  > 732  Cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste. 170

<" 944"  > 7320 Cercetare-dezvoltare în stiinte sociale si umaniste. 170

74   Alte activitati  de servicii prestate în principal întreprinderilor 170

<" 946"  > 741  activitati  juridice, de contabilitate si revizie contabila, consultanta în   domeniul fiscal; activitati  de studii de piata si de sondaj; consultanta  pentru afaceri si management 170

<" 947"  > 7411 activitati  juridice. 170

<" 948"  > 7412 activitati  de contabilitate, revizie contabila, consultanta în domeniul fiscal 171

<" 949"  > 7413 activitati  de studiere a pietei si de sondaj 171

<" 950"  > 7414 activitati  de consultanta pentru afaceri si management 171

<" 951"  > 7415 activitati  le de management ale holdingurilor 171

<" 952"  > 742  activitati  de arhitecturi, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea  172

<" 953"  > 7420 activitati  de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica  legate de acestea  172

<" 954"  > 743  activitati  de testari si analize tehnice. 173

<" 955"  > 7430 activitati  de testari si analize tehnice. 173

<" 956"  > 744  Publicitate. 173

<" 957"  > 7440 Publicitate. 173

<" 958"  > 745  Selectia si plasarea fortei de munca. 173

<" 959"  > 7450 Selectia si plasarea fortei de munca. 173

<" 960"  > 746  activitati  de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor 174

<" 961"  > 7460 activitati  de investigatie si protectie a bunurilor si persoanelor 174

<" 962"  > 747  activitati  de întretinere si curatare a cladirilor 174

<" 963"  > 7470 activitati  de întretinere si curatare a cladirilor 174

<" 964"  > 748  Alte activitati  de servicii prestate în principal întreprinderilor 175

<" 965"  > 7481 activitati  fotografice. 175

<" 966"  > 7482 activitati  de ambalare. 175

<" 967"  > 7485 activitati  de secretariat si traducere. 175

<" 968"  > 7486 activitati  ale centrelor de intermediere telefonica. 176

<" 969"  > 7487 Alte activitati  de servicii prestate în principal întreprinderilor 176

L    ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC   177

LA     ADMINISTRATIE PUBLICA SI APARARE; ASIGURARI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC   177

75     Administratie publica si aparare; asigurari sociale din sistemul public. 177

<" 973"  > 751    Administratie generala, economica si sociala. 177

<" 974"  > 7511   Servicii de administratie generala. 177

<" 975"  > 7512 Reglementarea activitatilor organismelor care presteaza servicii în. 178

<" 976"  > 7513 Controlul activitatilor economice. 178

7514 Servicii de sustinere a administratiilor publice. 178

<" 978"  > 752  activitati  de servicii pentru societate. 179

<" 979"  > 7521 activitati  de afaceri externe. 179

<" 980"  > 7522 activitati  de aparare nationala. 179

<" 981"  > 7523 activitati  de justitie. 180

<" 982"  > 7524 activitati  de ordine publica. 180

<" 983"  > 7525 activitati  de protectie civila. 180

<" 984"  > 753  activitati  de protectie sociala obligatorie. 181

<" 985"  > 7530 activitati  de protectie sociala obligatorie. 181

M    ÎNVATAMÂNT. 181

MA   ÎNVATAMÂNT. 181

 80   Învatamânt 181

<" 989"  > 801  Învatamânt primar 182

<" 990"  > 8010 Învatamânt primar 182

<" 991"  > 802  Învatamânt secundar 182

<" 992"  > 8021 Învatamânt secundar general 182

<" 993"  > 8022 Învatamânt secundar teoretic, tehnic sau profesional 182

<" 994"  > 803  Învatamânt superior 183

<" 995"  > 8030 Învatamântul superior 183

<" 996"  > 804  Alte forme de învatamânt 183

<" 997"  > 8041 Scoli de conducere (pilotaj) 183

<" 998"  > 8042 Alte forme de învatamânt 183

N    SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA.. 183

NA   SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA.. 184

85   Sanatate si asistenta sociala. 184

<"158801002"  > 851  activitati  referitoare la sanatatea umana. 184

<"158801003"  > 8511 activitati  de asistenta spitaliceasca si sanatoriala. 184

<"158801004"  > 8512 activitati  de asistenta medicala ambulatorie. 184

<"158801005"  > 8513 activitati  de asistenta stomatologica. 184

<"158801006"  > 8514 Alte activitati  referitoare la sanatatea umana. 185

<"158801007"  > 852  activitati  veterinare. 185

<"158801008"  > 8520 activitati  veterinare. 185

<"158801009"  > 853  Asistenta sociala. 186

<"158801010"  > 8531 activitati  de asistenta sociala, cu cazare. 186

<"158801011"  > 8532 activitati  de asistenta sociala, fara cazare. 186

O    ALTE activitati   DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE SI PERSONALE. 187

OA   ALTE activitati  DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE SI PERSONALE. 187

90   Eliminarea deseurilor si a apelor uzate; salubritate si activitati  similare. 187

<"158801015"  > 900  Eliminarea deseurilor si a apelor uzate; salubritate si activitati  similare. 187

<"158801016"  > 9001 Colectarea si tratarea apelor uzate. 188

<"158801017"  > 9002 Colectarea si tratarea altor reziduuri 188

<"158801018"  > 9003 Salubritate, depoluare si activitati  similare. 189

91   activitati  asociative diverse. 190

<"158801020"  > 911  activitati  ale organizatiilor economice, patronale si profesionale. 190

<"158801021"  > 9111 activitati  ale organizatiilor economice si patronale. 190

<"158801022"  > 9112 activitati  ale organizatiilor profesionale. 190

<"158801023"  > 912  activitati  ale sindicatelor salariatilor 190

<"158801024"  > 9120 activitati  ale sindicatelor salariatilor 190

<"158801025"  > 913  Alte activitati  asociative. 191

<"158801026"  > 9131 activitati  ale organizatiilor religioase. 191

<"158801027"  > 9132 activitati  ale organizatiilor politice. 191

<"158801028"  > 9133 Alte activitati  asociative n.c.a. 191

92   activitati  recreative, culturale si sportive. 192

<"158801030"  > 921  activitati  cinematografice si video. 192

<"158801031"  > 9211 Productia de filme cinematografice si video. 192

<"158801032"  > 9212 Distributia de filme cinematografice si video. 192

<"158801033"  > 9213 Proiectia de filme cinematografice. 193

<"158801034"  > 922  activitati  de radio si televiziune. 193

<"158801035"  > 9220 activitati  de radio si televiziune. 193

<"158801036"  > 923  Alte activitati  de spectacole. 193

<"158801037"  > 9231 Creatie si interpretare artistica si literara. 193

<"158801038"  > 9232 activitati  de gestionare a salilor de spectacol 194

<"158801039"  > 9233 Bâlciuri si parcuri de distractii 194

<"158801040"  > 9234 Alte activitati  de spectacole n.c.a. 194

<"158801041"  > 924  activitati  ale agentiilor de presa. 194

<"158801042"  > 9240 activitati  ale agentiilor de presa. 194

<"158801043"  > 925  activitati  ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati  194

<"158801044"  > 9251 activitati  ale bibliotecilor si arhivelor 194

<"158801045"  > 9252 activitati  ale muzeelor, conservarea monumentelor si cladirilor 195

<"158801046"  > 9253 activitati  ale gradinilor botanice si zoologice si ale rezervatiilor 195

<"158801047"  > 926  activitati  sportive. 195

<"158801048"  > 9261 activitati  ale bazelor sportive. 195

<"158801049"  > 9262 Alte activitati  sportive. 196

<"158801050"  > 927  Alte activitati  recreative. 196

<"158801051"  > 9271 Jocuri de noroc si pariuri 196

<"158801052"  > 9272 Alte activitati  recreative. 196

93   Alte activitati  de servicii personale. 196

<"158801054"  > 930  Alte activitati  de servicii 196

<"158801055"  > 9301 Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor 196

<"158801056"  > 9302 Coafura si alte activitati  de înfrumusetare. 197

<"158801057"  > 9303 activitati  de pompe funebre si similare. 197

<"158801058"  > 9304 activitati  de întretinere corporala. 197

<"158801059"  > 9305 Alte activitati  de servicii personale n.c.a. 197

P    activitati   ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN GOSPODARII PARTICULARE  198

PA   activitati  ALE PERSONALULUI ANGAJAT ÎN GOSPODARII PARTICULARE  198

95   activitati  ale personalului angajat în gospodarii personale. 198

<"158801063"  > 950  activitati  ale personalului angajat în gospodarii particulare. 198

<"158801064"  > 9500 activitati  ale personalului angajat în gospodarii particulare. 198

96   activitati  desfasurate în gospodarii private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu  199

<"158801066"  > 960  activitati  desfasurate în gospodarii private, de producere a bunurilor  destinate consumului propriu  199

<"158801067"  > 9600 activitati  desfasurate în gospodarii private, de producere a bunurilor  destinate consumului propriu  199

97   activitati  ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii 199

<"158801069"  > 970  activitati  ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii 199

<"158801070"  > 9700 activitati  ale gospodariilor private, de servicii pentru scopuri proprii 199

Q    activitati   ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE  199

QA   activitati  ALE ORGANIZATIILOR SI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE  200

99   activitati  ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale. 200

<"158801074"  > 990  activitati  ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale. 200

<"158801075"  > 9900 activitati  ale organizatiilor si organismelor extrateritoriale. 200

 

   

 

CLASIFICAREA activitatilor DIN ECONOMIA NATIONALA

(Editie revizuita)

CAEN Rev.1

 

NOMENCLATORUL CAEN Rev.1 - Note explicative

 

Sectiune/               Denumire

Subsectiune/Diviziune/

Grupa/Clasa

 

A    AGRICULTURA, VÂNATOARE, SILVICULTURA

 

     Sectiunea A acopera exploatarea resurselor naturale vegetale si animale.

     Sectiunea cuprinde activitati  le de obtinere a recoltelor de plante

     vegetale, Cresterea animalelor, activitati  din domeniul forestier,

     obtinerea altor plante si preluarea de animale dintr-o ferma sau din

     habitatul lor natural.

 

AA   AGRICULTURA, VÂNATOARE, SILVICULTURA

 

01   Agricultura, vânatoare si servicii anexe

     În cadrul diviziunii 01 se disting mai întâi doua activitati  de baza:

     - Producerea de produse vegetale (01.1: Cultivarea plantelor ...) si

     - Producerea de produse animale (01.2: Cresterea animalelor).

     În cadrul grupei 01.1 se face distinctia între

     - cultivarea plantelor vegetale care urmeaza un ciclu anual (01.11 si

       01.12), cum este cultivarea cerealelor, a legumelor si a florilor;

     - cultivarea plantelor cu un ciclu lung, cum sunt livezile de pomi

       fructiferi, vita de vie si plantatiile de arbusti fructiferi (de ex.

       zmeur, coacaz, afin etc.), vezi (01.13).

     În cadrul grupei 01.2 (Cresterea animalelor de ferma), activitati  le sunt

     grupate conform speciei de animale si nu conform tipului de produs obtinut

     (de ex. carne, lapte, piei etc.) si fara a face distinctia între Cresterea

     animalelor în spatii închise (fara pasunat) si Cresterea animalelor pe

     pasuni deschise.

     Grupa 01.3 (activitati  mixte) se îndeparteaza de la principiile obisnuite

     de identificare a activitati  i principale. Se accepta faptul ca multe

     holdinguri agricole au o productie de produse vegetale si animale rational

     echilibrata si ca ar fi arbitrar sa le clasificam într-o categorie sau în

     cealalta. Anumite operatiuni, cum sunt pregatirea solului, plantarea,

     recoltarea si administrarea, care în mod normal fac parte din activitatea

     fermei, pot fi efectuate de unitati agricole de sustinere, pe baza de tarif

     sau contract, ca servicii agricole (01.41) sau ca servicii de

     reproducere a animalelor (01.42).

     Activitatea agricola exclude orice prelucrare ulterioara a produselor

     agricole (clasificate în diviziunea 15: Fabricarea produselor alimentare,

     si diviziunea 16: Fabricarea produselor din tutun), în afara de cea

     necesara pregatirii lor pentru pietele primare. Dar, ca o exceptie de la

     regula generala de clasificare a activitatilor integrate, o unitate care

     îsi prelucreaza la ferma propria productie agricola este clasificata în

     diviziunea 01, chiar daca rezultatul este în mod normal produsul

     diviziunii 15 si 16. Exemple sunt urmatoarele:

     - Cultivarea strugurilor si producerea de vinuri din acestia.

     - Cultivarea maslinilor si producerea de ulei de masline din recolta

       proprie.

     Diviziunea exclude activitati  le de constructie în câmp (de ex. terasarea

     terenului agricol, drenarea, pregatirea orezariilor etc.) clasificate în

     Diviziunea 45 (Constructii) precum si activitati  le desfasurate de

     cumparatorii si asociatiile cooperatiste angajate în comercializarea

     produselor agricole clasificate în Sectiunea G (Comertul în vrac si cu

     ridicata; ...)

 

011  Cultivarea plantelor; gradinaritul destinat pietei; horticultura

     Aceasta grupa include, de asemenea:

     - cultivarea de plante, în sere

 

0111 Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a.

     Aceasta clasa include:

     - cultivarea cerealelor: grâu, secara, orz, orzoaica, ovaz, orez, porumb,

       sorg etc;

     - cultivarea cartofilor;

     - cultivarea sfeclei de zahar;

     - cultivarea tutunului, inclusiv prelucrarea lui preliminara (recoltarea si

       uscarea frunzelor de tutun);

     - cultivarea plantelor producatoare de seminte sau fructe oleaginoase

       (floarea soarelui, soia, arahide etc.), precum si a plantelor tehnice

       oleaginoase (in pentru ulei, rapita, ricin etc.);

     - producerea semintelor de sfecla de zahar si a semintelor de plante

       furajere (inclusiv a masei verzi de nutreturi: lucerna, trifoi etc.);

     - cultivarea conurilor de hamei, a radacinilor si tuberculilor cu continut

       ridicat de amidon sau inulina;

     - cultivarea bumbacului; cultivarea a diverse plante textile (in pentru

       fibra, cânepa); topitul plantelor care au fibre textile;

     - cultivarea plantelor leguminoase uscate, ca: fasolea si mazarea de câmp;

     - cultivarea plantelor medicinale utilizate în principal în farmacie sau la

       prepararea de insecticide, fungicide ori în alte scopuri similare;

     - cultivarea plantelor vegetale n.c.a.

     Aceasta clasa exclude:

     - cultivarea pepenilor, vezi 01.12;

     - cultivarea porumbului dulce, vezi 01.12;

     - cultivarea altor legume, vezi 01.12;

     - producerea de specialitati horticole, vezi 01.12;

     - cultivarea plantelor pentru bauturi racoritoare, vezi 01.13;

     - cultivarea plantelor pentru mirodenii, vezi 01.13;

     - cultivarea maslinilor, vezi 01.13;

     - cultivarea de plante cu fibre, folosite pentru împletituri, vezi 02.01;

     - culegerea fructelor de padure si a altor produse naturale, vezi 02.01;

     - colectarea produselor forestiere si a altor produse de masa lemnoasa,

       provenite din flora spontana, vezi 02.01

 

0112 Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera

     Aceasta clasa include:

     - cultivarea legumelor: tomate, ceapa, usturoi, varza, salata, castraveti,

       ardei, vinete, morcovi, fasole pastai, mazare verde, porumb dulce, pepeni

       verzi si galbeni, dovlecei etc.;

     - cultivarea plantelor aromatice proaspete: ardei iute, patrunjel,

       hatmatuchi, tarhon, maghiran, busuioc, capere etc.;

     - cultivarea ciupercilor, culesul ciupercilor de padure, a trufelor sau a

       buretilor de padure;

     - cultivarea florilor;

     - producerea de seminte de flori, fructe sau legume;

     - cultivarea plantelor pentru rasaduri, sau a plantelor folosite în

       scopuri ornamentale, inclusiv a gazonului pentru transplantare.

     Aceasta clasa exclude:

     - cultivarea cartofilor, vezi 01.11;

     - cultivarea sfeclei de zahar, vezi 01.11;

     - cultivarea semintelor si fructelor oleaginoase, vezi 01.11;

     - cultivarea bumbacului sau a altor plante textile, vezi 01.11;

     - cultivarea plantelor pentru mirodenii, vezi 01.13;

     - cultivarea maslinilor, vezi 01.13;

     - obtinerea produselor de pepiniera, vezi 02.01;

     - cultivarea brazilor si a altor conifere, pentru Craciun, vezi 02.01

 

0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru bauturi si mirodenii

     Aceasta clasa include:

     - producerea de fructe: mere, pere, prune, cirese, visine, caise, piersici,

       capsuni, zmeura, citrice, smochine, banane, avocado etc.;

     - cultivarea de struguri pentru vin si a strugurilor de masa;

     - producerea de vin din struguri productie proprie;

     - cultivarea de nuci comestibile, inclusiv nuci de cocos;

     - cultivarea plantelor pentru bauturi, cum sunt cafeaua, ceaiul, cacaoa;

     - cultivarea mirodeniilor: cimbru, coriandru, anason, dafin, piper,

       nucusoara, scortisoara;

     - cultivarea maslinilor pentru Productia de ulei si pentru consumul direct;

     - producerea de ulei de masline din masline productie proprie.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - culesul fructelor salbatice si alunelor de padure.

     Aceasta clasa exclude:

     - cultivarea arahidelor, vezi 01.11;

     - cultivarea conurilor de hamei, vezi 01.11;

     - cultivarea legumelor producatoare de fructe: tomate, pepeni verzi,

       castraveti etc., vezi 01.12;

     - cultivarea de plante aromatice proaspete: patrunjel, marar, leustean si

       tarhon, vezi 01.12;

     - producerea de ulei de masline, alta decât din masline productie proprie, vezi 15.42;

     - fabricarea de cacao, vezi 15.84;

     - prelucrarea frunzelor de ceai si a cafelei, vezi 15.86;

     - producerea de vinuri, alta decât cea din struguri productie proprie, vezi

       15.93

 

012  Cresterea animalelor

 

0121 Cresterea animalelor, activitatea fermelor pentru obtinerea laptelui

     Aceasta clasa include:

     - Cresterea bovinelor;

     - producerea de lapte de vaca brut

     Aceasta clasa exclude:

     - îngrijirea si întretinerea animalelor de ferma, vezi 01.42;

     - prelucrarea laptelui în afara fermei sau gospodariei, vezi 15.51

 

0122 Cresterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, magarilor, catârilor si asinilor

     Aceasta clasa include:

     - Cresterea ovinelor si caprinelor;

     - Cresterea si reproducerea cailor, asinilor, magarilor sau catârilor;

     - producerea de lâna bruta;

     - producerea de lapte brut, de oaie si capra

     Aceasta clasa exclude:

     - tunsul oilor pe baza de tarif sau contract, vezi 01.42;

     - producerea de lâna daracita, vezi 15.11;

     - întretinerea grajdurilor pentru caii de curse si a scolilor de echitatie, vezi 92.62

 

0123 Cresterea porcinelor

     Aceasta clasa include:

     - Cresterea porcinelor pentru prasila, productie si sacrificare

 

0124 Cresterea pasarilor

     Aceasta clasa include:

     - Cresterea pasarilor: gaini si pui de gaina, curcani, gâste, rate si

       bibilici;

     - obtinerea productiei de oua

     Aceasta clasa exclude:

     - Cresterea altor pasari, vezi 01.25;

     - producerea de pene si puf, vezi 15.12

 

0125 Cresterea altor animale

     Aceasta clasa include:

     - Cresterea albinelor si producerea de miere si ceara;

     - Cresterea iepurilor;

     - Cresterea animalelor cu blana, producerea de piei brute;

     - Cresterea viermilor de matase, producerea de gogosi de matase;

     - Cresterea si reproducerea animalelor de companie;

     - Cresterea reptilelor de apa si a broastelor, în bazine;

     - Cresterea serpilor;

     - Cresterea de diverse alte animale

     Aceasta clasa exclude:

     - întretinerea si îngrijirea animalelor de ferma, vezi 01.42;

     - producerea de piei si blanuri brute provenite din vânatoare, vezi 01.50;

     - dresarea animalelor de companie, vezi 93.05

 

013  activitati  în ferme mixte (cultura vegetala combinata cu Cresterea animalelor)

 

0130 activitati  în ferme mixte (cultura vegetala combinata cu Cresterea animalelor)

     Aceasta clasa include:

     - cultivarea plantelor asociata cu Cresterea animalelor destinate

       sacrificarii, în unitati cu activitate mixta, cu o specializare într-una

       sau alta dintre activitati  , într-o pondere mai mica de 66% .

     Aceasta clasa exclude:

     - activitatea în unitatile agricole mixte (ce au atât productie vegetala,

       cât si activitate de crestere a animalelor), clasificate în functie de

       activitatea lor principala, ce detine o pondere de peste 66% .

 

014  activitati  de servicii anexe agriculturii, cu exceptia activitatilor veterinare; gradinirit peisagistic (arhitectura peisagera)

 

0141 activitati  de servicii anexe agriculturii; gradinarit peisagistic (arhitectura peisagera)

     Aceasta clasa include:

     - activitati  agricole pe baza de tarif sau contract:

        - pregatirea câmpului;

        - însamântarea (semanatul);

        - tratarea culturilor împotriva buruienilor (cu ierbicide) sau prasit;

        - stropirea culturilor contra bolilor si daunatorilor (cu fungicide sau

          insecticide), inclusiv din aer;

        - curatirea crengilor pomilor fructiferi si taierea viilor;

        - semanatul orezului, raritul sfeclei;

        - recoltarea si pregatirea recoltelor pentru pietele primare (sortarea,

          uscarea, dezinfectarea, acoperirea cu ceara, lustruirea, împachetarea,

          decorticarea, topirea firelor textile, congelarea sau ambalarea

          produselor în vrac, inclusiv ambalarea în vid);

        - stârpirea daunatorilor (inclusiv a iepurilor), în legatura cu

          agricultura;

     - operarea sistemelor de irigatii;

     - gradinaritul peisagistic (arhitectura peisagera) pentru construirea,

       întretinerea si reproiectarea peisajelor, ca

     - parcuri si gradini pentru:

        - case particulare si publice;

        - cladiri publice si semi-publice (scoli, spitale, cladiri

          administrative, cladiri ale bisericilor etc.);

        - terenuri municipale (parcuri, zone verzi, cimitire etc.);

        - spatiile verzi de pe autostrazi (sosele, linii de tren si tramvai,

          cai navigabile, porturi);

        - cladiri industriale si comerciale;

     - spatii verzi pe cladiri (gradini pe terase, verdeata pe fatade, gradini

       interioare);

     - terenuri de sport, terenuri de joaca si alte parcuri recreative (terenuri

       sportive, terenuri de golf, pajisti pentru bai de soare);

     - apa stationara si curgatoare (bazine, fântâni arteziene, elestee, bazine

       de înot, santuri, sisteme de canalizare);

     - plantari si constructii de peisaje pentru protectia împotriva zgomotului,

       vântului, eroziunii sau a luminii orbitoare a farurilor autovehiculelor;

     - activitati  de creare a peisajelor pentru protejarea mediului si a

       naturii, precum si de întretinere a peisajului (renaturalizare,

       recultivare, ameliorarea terenului, amenajare de zone de retentie, bazine

       anti-inundatii etc.);

     - lucrari de arboricultura si chirurgie a arborilor, inclusiv curatarea

       pomilor si tunsul gardurilor vii, replantarea copacilor mari.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - închirierea masinilor agricole, cu operatori si echipaje de lucratori

       specializati.

     Aceasta clasa exclude:

     - defrisarea copacilor pentru a reda terenul productiei agricole, vezi 02.01;

     - prepararea de fibre vegetale, vezi 17.1;

     - curatarea terenului (de pietre, gunoaie etc.) pentru a-l reda productiei

       agricole, vezi 45;

     - activitati  de marketing ale comerciantilor cu comision si ale

       asociatiilor cooperatiste, vezi 51;

     - activitati  ale agronomilor si economistilor agricoli, vezi 74.14;

     - planificarea si proiectarea gradinilor si instalatiilor sportive, vezi 74.20;

     - organizarea de expozitii si târguri agricole, vezi 74.87

 

0142 activitati  de servicii pentru Cresterea animalelor, cu exceptia activitatilor veterinare

     Aceasta clasa include:

     - activitati  de reproducere a animalelor, pe baza de tarif sau contract:

        - activitati  legate de însamântarea artificiala;

        - servicii de expertiza si control a cirezilor (expertize pentru

          eliberarea autorizatiilor de monta pentru masculii reproducatori,

          eliberare de certificate individuale de origine si productivitate,

          controlul oficial de origine si productivitate, expertiza si controlul

          materialului seminal), servicii de castrare a porcilor etc.;

     - servicii de mutare a cirezilor;

     - activitati  de promovare a cresterii si productiei de animale;

     - întretinerea si îngrijirea animalelor de ferma: servicii de pasunat,

       servicii de igienizare a cotetelor si adaposturilor etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - servicii de aprovizionare cu hrana, vezi 01.2;

     - servicii pentru promovarea vânatului în scopuri comerciale, vezi 01.50;

     - activitati  de achizitii ale comerciantilor comisionari si asociatiilor

       cooperatiste, vezi 51;

     - activitati  ale agronomilor si economistilor agricoli, vezi 74.14;

     - activitati  veterinare, vezi 85.20

 

015  Vânatoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activitati  de servicii anexe

 

0150 Vânatoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activitati  de servicii anexe

     Aceasta clasa include:

     - vânarea animalelor pentru carne, blana, piei sau pentru utilizarea în

       cercetare, în gradini zoologice sau pentru utilizare ca animale de

       companie;

     - producerea de blanuri, de piei de reptila sau pasari, provenite din

       vânatoare;

     - ocrotirea vânatului;

     - servicii de promovare a vânatorii în scopuri comerciale.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - capturarea mamiferelor marine, ca foci, morse, delfini etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - producerea de blanuri, de piei de reptile sau pasari, provenite de la

       animalele crescute în crescatorii (de ferma), vezi 01.25;

     - Cresterea animalelor în crescatorii (la ferme), vezi 01.25;

     - vânatoarea de balene, vezi 05.01;

     - producerea de blanuri si piei brute, provenite din abatoare, vezi 15.11;

     - vânatoarea pentru sport si recreere, vezi 92.62

 

02   Silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe

     Silvicultura acopera activitati  le legate de obtinerea productiei de lemn

     "pe picior", precum si cele privind extragerea si colectarea materialelor

     care cresc spontan în padure. În afara de Productia de lemn, silvicultura

     furnizeaza produse care sufera o prelucrare minima, ca lemnul pentru foc

     sau cel pentru utilizare industriala (de ex. stâlpi de sustinere pentru

     mine, lemn pentru celuloza etc.)

     activitati  le de prelucrare ulterioara a lemnului, începând cu taiatul cu

     fierastraul si obtinerea scândurilor, care în general se efectueaza la

     distanta de zona de doborâre a copacilor, este clasificata la diviziunea 20

     (Fabricarea lemnului si a produselor din lemn), iar Productia de carbune de

     lemn (mangal), este clasificata în diviziunea 24.

 

020  Silvicultura, exploatare forestiera si servicii anexe

 

0201 Silvicultura si exploatare forestiera

     Aceasta clasa include:

     - activitati  forestiere: plantarea, replantarea, transplantarea, rarirea si

       conservarea padurilor, precum si realizarea si întretinerea drumurilor

       forestiere;

     - taierea copacilor si producerea de lemn brut, ca: stâlpi de sustinere

       pentru mina, stâlpi despicati, tarusi sau lemn pentru foc;

     - Cresterea arboretului si a lemnului pentru celuloza;

     - întretinerea pepinierelor;

     - Cresterea pomilor pentru Craciun;

     - Cresterea materialului vegetal utilizat la împletituri.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - colectarea materialului natural din paduri: pluta, lac, rasini,

       balsamuri, par vegetal, iarba, ghinda, castane, muschi, licheni etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - Cresterea si culesul ciupercilor, buretilor sau trufelor, vezi 01.12;

     - culesul fructelor salbatice si alunelor de padure, vezi 01.13;

     - producerea de cherestea (inclusiv lemn taiat subtire), vezi 20.10

 

0202 Servicii auxiliare silviculturii si exploatarii forestiere

     Aceasta clasa include:

     - servicii forestiere: inventarierea padurilor, evaluarea lemnului, paza

       contra incendiilor;

     - servicii de exploatare forestiera: transportul bustenilor în interiorul

       padurii.

 

B    PESCUITUL SI PISCICULTURA

 

     Pescuitul este definit de totalitatea activitatilor de utilizare a

     resurselor piscicole din medii marine sau de apa dulce, desfasurate în

     scopul prinderii sau colectarii pestelui, crustaceelor, molustelor si a

     altor produse marine (de ex. perle, bureti etc.).

     Sectiunea B include, de asemenea, activitati  le din fermele piscicole si de

     acvacultura, care duc la obtinerea unor produse similare. Ea include

     activitati  care sunt în mod normal integrate în procesul de productie pe

     cont propriu (de ex. însamântarea stridiilor pentru producerea perlelor).

     Sectiunea B nu include constructiile si reparatiile de nave (35.11) si

     pescuitul sportiv sau recreativ (92.62).

     Prelucrarea pestelui, a crustaceelor sau molustelor este exclusa, fie ca se

     face în fabrici situate pe uscat, fie de catre nave-uzina (Industria de

     prelucrare si conservare a pestelui: 15.20). Totusi, prelucrarea ce are loc

     la bordul navelor de pescuit este clasificata, de asemenea, la Sectiunea B.

 

BA   PESCUITUL SI PISCICULTURA

 

05   Pescuitul, piscicultura si serviciile anexe

 

050  Pescuitul, piscicultura si serviciile anexe

 

0501 Pescuitul

     Aceasta clasa include:

     - pescuitul oceanic, în apele de coasta sau în apele interioare;

     - colectarea crustaceelor si molustelor marine si de apa dulce;

     - vânatoarea animalelor marine: broaste testoase, arici de mare etc.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - colectarea materialelor marine: perle naturale, bureti, corali si alge;

     - servicii anexe pescuitului.

     Aceasta clasa exclude:

     - capturarea mamiferelor marine; cu exceptia balenelor, de ex. morse, foci, vezi 01.50;

     - prelucrarea pestelui, crustaceelor si molustelor, care nu are legatura cu

       pescuitul, de ex. pe vase angajate numai în prelucrarea si conservarea

       pestelui sau în fabrici de pe tarm, vezi 15.20;

     - pescuitul practicat pentru sport sau recreere si serviciile anexe

       acestuia, vezi 92.62

 

0502 Piscicultura

     Aceasta clasa include:

     - piscicultura în mare si ape dulci, inclusiv Cresterea pestilor exotici;

     - producerea icrelor de stridii, scoici comestibile, homari, creveti si a

       puilor de somon;

     - Cresterea varegului si a altor ierburi marine comestibile;

     - cultivarea stridiilor;

     - servicii anexe functionarii "creselor piscicole" si crescatoriilor de

       peste.

     Aceasta clasa exclude:

     - activitatea din crescatoriile de broaste, vezi 01.25;

     - functionarea rezervatiilor pentru pescuit sportiv, vezi 92.62

 

C    INDUSTRIA EXTRACTIVA

 

     Industria extractiva include extragerea mineralelor existente în natura sub

     forma solida (carbune si minereuri), lichida (titei) sau gazoasa (gaze

     naturale). Extractia se poate face prin mineritul în subteran sau la

     suprafata, ori prin exploatarea puturilor.

     Aceasta sectiune include activitati  suplimentare necesare pentru

     transportarea si comercializarea produselor minerale, de ex. concasarea,

     macinarea, curatarea, uscarea, sortarea, concentrarea minereurilor,

     lichefierea gazelor naturale si aglomerarea combustibililor solizi. Aceste

     operatiuni sunt, adesea, efectuate de catre unitatile care au extras

     resursele naturale si/sau alte unitati situate în apropiere.

     activitati  le de minerit sunt clasificate în subsectiuni, diviziuni, grupe

     si clase, pe baza principalei substante minerale produse. Subsectiunea CA

     se refera la extragerea produselor energetice (carbune, lignit si turba,

     hidrocarburi, minereu de uraniu); subsectiunea CB se refera la produsele

     neenergetice (minereuri nemetalifere, diverse minerale si produse folosite

     în industria materialelor de constructii).

     Unele operatiuni tehnice din aceasta sectiune, care privesc în special

     extragerea hidrocarburilor, pot fi de asemenea executate de catre unitati

     specializate, pentru terte parti, ca o prestare de servicii industriale.

     Aceasta sectiune include, de asemenea, aglomerarea carbunelui si a

     minereurilor.

     Aceasta sectiune exclude:

     - prelucrarea materialelor extrase, vezi sectiunea D;

     - Productia de ape minerale din izvoare naturale, puturi si fântâni, vezi

       15.98;

     - sfarâmarea, macinarea sau alte prelucrari, aplicate anumitor pamânturi,

       roci si minerale, si care nu se desfasoara în legatura cu industria

       extractiva, vezi 26.81; 26.82;

     - colectarea, tratarea si distributia apei, vezi 41.00;

     - organizarea de santiere pentru minerit, vezi 45.11;

     - prospectiunile geologice de cautare a mineralelor, vezi 74.20

 

CA   INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE ENERGETICE

 

10   Extractia si prepararea carbunelui

     Aceasta diviziune include:

     - Extractia si prepararea antracitului, huilei, carbunelui brun, lignitului

       si turbei.

     Aceasta diviziune exclude:

        - fabricarea cocsului din carbune, vezi diviziunea 23

        - fabricarea produselor din turba, vezi diviziunea 26

 

101  Extractia si prepararea carbunelui superior (PCS =/> 23865 kJ/kg)

 

1010 Extractia si prepararea carbunelui superior (PCS =/> 23865 kJ/kg)

     Aceasta clasa include:

     - Extractia si prepararea de antracit brut, huila bruta, antracit sortat,

       huila neta (inclusiv brichetarea).

     Aceasta clasa exclude:

     - activitatea cuptoarelor producatoare de combustibil solid, vezi 23.10

 

102  Extractia si prepararea carbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)

 

1020 Extractia si prepararea carbunelui inferior (PCS < 23865 kJ/kg)

     Aceasta clasa include:

     - Extractia si prepararea de carbune brun si lignit brut, carbune brun si

     lignit sortat (inclusiv brichetarea).

 

103  Extractia si prepararea turbei

 

1030 Extractia si prepararea turbei

     Aceasta clasa include:

     - Extractia si prepararea de turba extrasa si turba neta (inclusiv

       aglomerata).

     Aceasta clasa exclude:

     - prelucrarea articolelor de turba, vezi 26.82

 

11   Extractia hidrocarburilor si servicii anexe

     Aceasta diviziune include activitati  le de operare si/sau dezvoltare a

     proprietatilor (terenurilor) ce contin zacaminte de titei si gaze. Asemenea

     activitati  pot include terminarea si dotarea puturilor; operarea

     separatoarelor, a agentilor dezemulsionanti, a echipamentului de decantare

     a mâlului si conductele de colectare a titeiului brut din teren; precum si

     toate celelalte activitati  pe care le implica pregatirea titeiului si a

     gazelor pâna în momentul expeditiei de pe proprietatea producatoare.

     Diviziunea include Productia de titei brut, forarea si extragerea din

     sisturi bituminoase si nisipuri petrolifere, Productia gazelor naturale si

     recuperarea hidrocarburilor lichide. Serviciile auxiliare, pe baza de

     onorariu sau contract, necesare pentru forarea sau exploatarea puturilor de

     extractie a titeiului si gazelor naturale, sunt clasificate la 11.20.

     Aceasta diviziune exclude:

     - rafinarea produselor petroliere, vezi 23.20

     - forajul si sondajul experimental, vezi 45.12

     - lucrarile de prospectiuni geofizice si topografie, vezi 74.20

 

111  Extractia hidrocarburilor

 

1110 Extractia hidrocarburilor

     Aceasta clasa include:

     - Extractia petrolului brut;

     - Productia de hidrocarburi lichefiate;

     - decantarea si separarea fractiilor usoare;

     - lichefierea si regazeificarea gazului natural, în scopul transportului;

     - desulfurarea gazelor.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - Extractia sisturilor si nisipurilor bituminoase;

     - Extractia petrolului din sisturi si nisipuri bituminoase.

     Aceasta clasa exclude:

     - activitati  de servicii anexe extractiei de petrol si gaze, vezi 11.20;

     - prelucrarea produselor de petrol rafinat, vezi 23.20;

     - reciclarea gazelor de petrol lichefiat obtinute din rafinarea petrolului, vezi 23.20;

     - transportul prin conducte de petrol sau gaze, vezi 60.30;

     - lucrarile de prospectiuni pentru descoperirea zacamintelor de petrol si

       gaze, precum si prospectiunile seismologice, vezi 74.20

 

112  activitati  de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale (exclusiv prospectiuni)

 

1120 activitati  de servicii anexe extractiei petrolului si gazelor naturale, exclusiv prospectiunile

     Aceasta clasa include:

     - activitati  le anexe executate în terenurile petroliere, precum si

       gazeifierea pe baza de taxa sau contract:

        - forare, reforare, forare la suprafata; înlocuirea, repararea si

          demontarea sondelor; cimentarea puturilor; pomparea, astuparea si

          abandonarea sondelor etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - studiile geofizice, geologice, seismologice, vezi 74.20

 

12   Extractia si prepararea minereurilor radioactive

 

120  Extractia si prepararea minereurilor radioactive

 

1200 Extractia si prepararea minereurilor radioactive

     Aceasta clasa include:

     - Extractia minereurilor de uraniu si thoriu;

     - concentrarea minereurilor radioactive;

     - prelucrarea oxidului de uraniu.

     Aceasta clasa exclude:

     - îmbogatirea minereurilor de uraniu si toriu, vezi 23.30;

     - Productia de material fusionabil sau fertil, vezi 23.30;

     - Productia de uraniu metalic, vezi 23.30

 

CB   INDUSTRIA EXTRACTIVA DE PRODUSE NEENERGETICE

 

13   Extractia si prepararea minereurilor metalifere

     Aceasta diviziune include:

     - Extractia minereurilor feroase, neferoase si rare.

     - prepararea minereurilor:

        - spargerea si macinarea minereurilor

        - concentrarea minereurilor prin separarea magnetica sau gravimetrica

        - flotarea, cernerea, uscarea, calcinarea si prajirea minereurilor

     Aceasta diviziune exclude:

     - Extractia minereurilor de uraniu si thoriu, vezi diviziunea 12;

     - Productia de oxid de aluminiu (alumina), vezi 27.42;

     - prajirea piritelor de fier, vezi 24.13

 

131  Extractia si prepararea minereurilor feroase

 

1310 Extractia si prepararea minereurilor feroase

     Aceasta clasa include:

     - Extractia minereurilor feroase;

     - concentrarea si aglomerarea minereurilor feroase.

     Aceasta clasa exclude:

     - Extractia si prepararea piritelor si pirotinelor, vezi 14.30

 

132  Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereuri radioactive)

1320 Extractia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereurile radioactive)

     Aceasta clasa include:

     - Extractia si prepararea minereurilor neferoase:

        - cupru, bauxita, plumb, zinc, molibden, bismut, wolfram si alte

          minereuri neferoase si rare (titan, zirconiu, pamânturi rare etc.);

        - metale pretioase: aur, argint, platina.

     Aceasta clasa exclude:

     - Extractia si prepararea minereurilor de uraniu si thoriu, vezi 12.00;

     - Productia oxidului de aluminiu si a matelor de nichel sau cupru, vezi

       27.4

 

14   Alte activitati   extractive

 

     Aceasta diviziune cuprinde, alaturi de activitatea de extractie din

     exploatari, si activitati  le de dragare a depozitelor aluvionare, de

     spargere (sfarâmare) a rocilor si utilizare a namolurilor saline. Produsele

     sunt utilizate în special în constructii (ex. nisip, piatra etc.),

     Productia de materiale (ex. argila, gips, calcar etc.) si industria

     produselor chimice.

 

141  Extractia mineralelor pentru industria materialelor de constructii

 

1411 Extractia pietrei pentru constructii

     Aceasta clasa include:

     - Extractia pietrei brute si taierea grosiera a pietrei ornamentale si

       pentru constructii, ca: marmura, granit, gresie etc.;

     - zdrobirea si spargerea pietrei.

     Aceasta clasa exclude:

     - Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica, vezi

       14.30;

     - taierea, modelarea si finisarea pietrei, în afara carierelor, vezi 26.70

 

1412 Extractia pietrei calcaroase, ghipsului si a cretei

     Aceasta clasa include:

     - Extractia, zdrobirea si spargerea pietrei calcaroase;

     - Extractia ghipsului si anhidridei calcaroase;

     - Extractia cretei si a dolomitei necalcinate.

     Aceasta clasa exclude:

     - Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica, vezi

       14.30;

     - Productia de dolomita calcinata, vezi 26.52

 

1413 Extractia ardeziei

 

142  Extractia nisipului si argilei

 

1421 Extractia pietrisului si nisipului

     Aceasta clasa include:

     - Extractia nisipului utilizat, în principal, în industrie; a nisipului

       pentru constructii si a pietrisului;

     - spargerea si zdrobirea pietrisului si nisipului.

     Aceasta clasa exclude:

     - Extractia de nisipuri bituminoase, vezi 11.10;

     - Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica, vezi 14.30

 

1422 Extractia argilei si caolinului

     Aceasta clasa include:

     - Extractia argilei comune, loessului, argilei refractare si semirefractare

       si caolinului.

     Aceasta clasa exclude:

     - Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica, vezi 14.30

 

143  Extractia si prepararea mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale

 

1430 Extractia si prepararea minereurilor pentru industria chimica si a îngrasamintelor naturale

     Aceasta clasa include:

     - Extractia fosfatilor naturali si a sarurilor naturale de potasiu;

     - Extractia sulfului;

     - Extractia si prepararea piritelor si pirotinelor;

     - Extractia sulfatilor si carbonatilor naturali de bariu, a boratilor

       naturali si a sulfatilor naturali de magneziu;

     - Extractia de coloranti naturali (argile) si fluorina (fluorit).

     Aceasta clasa exclude:

     - Productia de sare, vezi 14.40;

     - prajirea piritelor feroase, vezi 24.13;

     - fabricarea îngrasamintelor chimice si a compusilor de azot, vezi 24.15

 

144  Extractia sarii

 

1440 Extractia sarii

     Aceasta clasa include:

     - Extractia sarii din subteran, inclusiv prin dizolvare si pompare;

     - producerea sarii prin evaporare, din apa de mare sau alte ape sarate;

     - Productia de solutii saline;

     - spargerea, purificarea si rafinarea sarii.

     Aceasta clasa exclude:

     - Productia de apa potabila, prin evaporarea apei din saline, vezi 41.00

 

145  Alte activitati  e xtractive n.c.a.

 

1450 Alte activitati   extractive n.c.a.

     Aceasta clasa include:

     - Extractia minereurilor si mineralelor neclasificate în alta parte, ca:

        - materiale abrazive, pietre pretioase si semipretioase, azbest;

        - grafit natural, cuart, mica;

        - talc, feldspat, stearit, fondanti naturali;

        - asfalt si bitum natural.

 

D    PRODUSE ALE INDUSTRIEI PRELUCRATOARE

 

     Activitatea de prelucrare reprezinta transformarea mecanica, fizica sau

     chimica a materialelor, substantelor sau componentelor în produse noi.

     Materialele, substantele sau componentele transformate sunt materii prime

     ce constituie produse ale agriculturii, silviculturii, pescuitului,

     industriei extractive, precum si produse ale altor activitati  de

     prelucrare.

     Unitatile din sectiunea privind industria prelucratoare sunt adesea

     descrise ca fiind uzine, fabrici sau întreprinderi si utilizeaza în mod

     caracteristic masini actionate electric si echipament pentru manipularea

     materialelor. În aceasta sectiune sunt incluse, de asemenea, unitati de

     transformare manuala sau la domiciliul lucratorului, a materialelor sau

     substantelor, în produse noi; vânzarea catre publicul general a produselor,

     în aceleasi localuri în care sunt produse, cum sunt de exemplu brutariile

     si atelierele pentru croitorie de comanda.

     Unitatile de prelucrare pot prelucra materiale, sau pot încheia contracte

     cu alte unitati care sa prelucreze materialele în folosul lor. În industria

     prelucratoare sunt incluse ambele tipuri de unitati.

     Produsul nou prelucrat poate fi finisat, în sensul ca este gata pentru

     utilizare sau consum ori poate fi semi-finit, pentru a deveni materie prima

     în vederea unei prelucrari ulterioare. De exemplu, produsul rafinariei de

     alumina reprezinta materia prima utilizata în Productia primara a

     aluminiului; aluminiul primar constituie materia prima pentru o uzina de

     sârma din aluminiu; iar sârma din aluminiu este materia prima pentru o

     fabrica de produse fabricate din sârma.

     Asamblarea partilor componente ale produselor prelucrate este considerata

     industrie prelucratoare, cu exceptia cazurilor în care activitatea este

     clasificata în mod corespunzator, în orice clasa a diviziunii 45

     (Constructii).

     Asamblarea si instalarea masinilor si echipamentelor în unitatile

     extractive, prelucratoare, comerciale si alte unitati, atunci când este

     executata ca o activitate specializata, este clasificata în aceeasi clasa a

     industriei prelucratoare, ca si producerea articolului instalat.

     Asamblarea si instalarea masinilor si echipamentului, care este executata

     ca un serviciu auxiliar ocazionat de vânzarea marfurilor de catre o unitate

     angajata în primul rând în prelucrare, comert cu ridicata sau cu amanuntul,

     este clasificata împreuna cu principala sa activitate.

     Întretinerea si repararea masinilor si echipamentelor industriale,

     comerciale si similare este în general clasificata în aceeasi clasa ca si

     fabricarea marfurilor.

     Totusi, repararea masinilor de birou si de calcul este clasificata în clasa

     72.50. Repararea articolelor de menaj si a echipamentului casnic, a

     mobilierului, vehiculelor cu motor si a altor bunuri de consum este

     clasificata, de regula, în clasa corespunzatoare a diviziunii 50 (Comert cu

     ridicata si cu amanuntul, întretinerea si repararea autovehiculelor si a

     motocicletelor; comert cu amanuntul al carburantilor) sau 52 (Comert cu

     amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor; repararea

     bunurilor personale si gospodaresti), în concordanta cu tipul de

     marfuri/bunuri care sunt reparate.

     Modificarea substantiala, renovarea sau reconstruirea bunurilor este în

     general considerata drept prelucrare.

     Ca regula generala, prelucrarea pieselor componente si a partilor

     specializate, a accesoriilor si anexelor la masini si echipamente este

     clasificata în aceeasi clasa ca si fabricarea masinilor si echipamentelor

     carora le sunt destinate piesele si accesoriile. Fabricarea de componente

     si parti nespecializate ale masinilor si echipamentelor, de ex. motoare,

     pistoane, motoare electrice, ansambluri electrice, supape, roti dintate,

     rulmenti cu role este clasificata în clasa de prelucrare corespunzatoare,

     indiferent de masinile si echipamentele în care aceste articole pot fi

     incluse.

     Granitele dintre sectorul de prelucrare si celelalte sectoare ale

     sistemului de clasificare pot fi, oarecum neclare. Activitatea de

     prelucrare este angajata în transformarea materialelor în produse noi.

     Rezultatul este un produs nou. Dar definitia a ceea ce reprezinta un produs

     nou poate fi, oarecum, subiectiva. Pentru clasificare, în cadrul CAEN sunt

     considerate drept prelucrare, urmatoarele activitati  :

     - Pasteurizarea si îmbutelierea laptelui;

     - Prelucrarea pestelui proaspat (cojirea stridiilor, transarea fileului de

       peste);

     - Tiparirea si activitati  le conexe;

     - Productia betonului gata de turnare;

     - Prelucrarea pielii;

     - Conservarea lemnului;

     - Electroplacarea, placarea, tratarea si polizarea la cald a metalelor;

     - Fabricarea indicatoarelor si a panourilor de afisaj;

     - Reconstruirea sau refabricarea unor organe de masini (de ex., motoarele

       de automobil);

     - Repararea si renovarea navelor;

     - Resaparea cauciucurilor.

     Dimpotriva, exista activitati  care sunt considerate uneori drept

     prelucrare, dar care, pentru CAEN, sunt clasificate în alta sectiune

     (adica, nu sunt clasificate drept prelucrare). Acestea includ:

     - Exploatarea forestiera, clasificata în sectiunea A (Agricultura,

       vânatoare, silvicultura);

     - Îmbogatirea minereurilor si a altor minerale, clasificate în sectiunea C

       (Industria extractiva);

     - Construirea de structuri si operatiunile de prelucrare efectuate pe

       santierul de constructii, clasificate în sectiunea F (Constructii);

     - Activitatea de fragmentare si redistribuire în loturi mai mici, inclusiv

       ambalarea, reambalarea sau îmbutelierea produselor, cum ar fi bauturile

       alcoolice sau substantele chimice; asamblarea computerelor conform

       cerintei clientului; sortarea deseurilor; amestecarea culorilor la

       comanda clientului; taierea metalelor la comanda clientului, toate produc

       o versiune modificata a aceluiasi produs (nu un produs nou) si se

       clasifica în sectiunea G (Comert cu ridicata si cu amanuntul).

 

DA   INDUSTRIA ALIMENTARA, A BAUTURILOR SI A TUTUNULUI

     Industria alimentara prelucreaza produsele provenite din agricultura,

     zootehnie si pescuit, în alimente si bauturi pentru oameni sau animale. Tot

     aici se include Productia de diverse produse intermediare, care nu

     constituie în mod direct produse alimentare. Activitatea genereaza, adesea,

     produse secundare de valoare mai mare sau mai mica (de ex. piei provenite

     de la abatoare, sau turte de ulei rezultate din fabricarea uleiului).

     Fiecare diviziune este organizata pe activitati  referitoare la diverse

     tipuri de produse, precum: carne, peste, fructe si legume, grasimi si

     uleiuri, produse lactate, produse de morarit, produse pentru hrana

     animalelor, alte produse alimentare, bauturi, tutun. Productia se poate

     realiza în folos propriu, dar si pentru terte parti, ca de pilda taieri de

     animale pentru clienti.

     Unele activitati  , de exemplu cele desfasurate de brutarii, patiserii si

     magazine cu preparate din carne etc., care îsi vând Productia proprie, sunt

     considerate ca fiind prelucrare, chiar daca exista comert cu amanuntul al

     produselor în magazinul propriu. Însa, acolo unde prelucrarea este minimala

     si nu duce la o transformare reala (de ex. macelarii, pescarii etc.),

     unitatea este clasificata la sectiunea G (Comert cu ridicata si cu

     amanuntul; ...)

     Tratarea resturilor provenite de la abatoare pentru a obtine produse

     destinate hranei animalelor, este clasificata în 15.7, în timp ce

     prelucrarea deseurilor de alimente, bauturi si tutun si obtinerea de

     materii prime secundare, este clasificata în 37.20, iar îndepartarea

     deseurilor de alimente, bauturi si tutun - în 90.

 

15   Industria alimentara si a bauturilor

 

151  Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne

 

1511 Productia si conservarea carnii

     Aceasta clasa include:

     - Productia de carne proaspata, refrigerata sau congelata, în carcasa;

     - Productia de carne proaspata, refrigerata sau congelata, transata.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - Productia de piei provenite din abatoare, inclusiv scoaterea lânei de pe

       ovine;

     - obtinerea de grasimi comestibile de origine animala;

     - prelucrarea organelor si maruntaielor rezultate din taierea animalelor;

     - Productia de lâna.

     Aceasta clasa exclude:

     - obtinerea grasimilor de pasare, comestibile, vezi 1512;

     - ambalarea carnii, pe cont propriu, de catre comerciantii cu ridicata, vezi 51.32;

     - ambalarea carnii, pe baza de tarif sau contract, vezi 74.82

 

1512 Productia si conservarea carnii de pasare

     Aceasta clasa include:

     - sacrificarea în abatoare, a pasarilor;

     - prepararea carnii de pasare;

     - Productia de carne de pasare, proaspata sau congelata, în portii

       individuale;

     - obtinerea grasimilor comestibile de pasare.

     Aceasta clasa include de asemenea:

     - sacrificarea iepurilor si a animalelor similare;

     - prepararea carnii de iepure si a carnii provenite de la alte animale

       similare;

     - Productia de pene si puf.

     Aceasta clasa exclude:

     - ambalarea, pe cont propriu, a carnii de pasare, în cadrul comertului

       cu ridicata, vezi 51.32;

     - ambalarea carnii de pasare, pe baza de tarif sau contract.

 

1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

     Aceasta clasa include:

     - Productia de carne uscata, sarata sau afumata;

     - obtinerea produselor din carne:

        - cârnati, salam, caltabosi, pate, sunca fiarta, extracte si sucuri de

          carne;

        - Productia de mâncaruri preparate din carne.

     Aceasta clasa exclude:

     - ambalarea carnii si a carnii de pasare, pe cont propriu, în cadrul

       comertului cu ridicata, vezi 51.32;

     - ambalarea carnii si a carnii de pasare, pe baza de tarif sau contract, vezi 74.82

 

152  Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste

 

1520 Prelucrarea si conservarea pestelui si a produselor din peste

     Aceasta clasa include:

     - pregatirea si conservarea pestelui, a crustaceelor si molustelor:

       congelarea, uscarea, afumarea, sararea, prepararea saramurii, prepararea

       conservelor;

     - obtinerea produselor din peste, crustacee si moluste: peste gatit,

       fileuri de peste, icre, caviar, înlocuitori de caviar etc;

     - Productia de mâncaruri preparate din peste;

     - Productia de produse din peste, pentru hrana animalelor.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - activitati  ale navelor angajate numai în prelucrarea si conservarea

       pestelui.

     Aceasta clasa exclude:

     - activitati  ale vaselor angajate atât în pescuit, cât si în prelucrarea si

       conservarea pestelui, vezi 05.01;

     - Productia de uleiuri si grasimi din material marin, vezi 15.41;

     - fabricarea supelor de peste, vezi 15.89

 

153  Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

 

1531 Prelucrarea si conservarea cartofilor

     Aceasta clasa include:

     - Productia cartofilor preparati sau congelati;

     - Productia piureului de cartofi deshidratati;

     - Productia de gustari din cartofi;

     - Productia de cartofi crocanti;

     - fabricarea fainei de cartofi.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - curatatul industrial al cartofilor.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea amidonului din cartofi, vezi 15.62

 

1532 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - Productia de concentrate din fructe si legume.

 

1533 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

     Aceasta clasa include:

     - conservarea fructelor, a nucilor sau a legumelor: congelarea, uscarea,

       conservarea în ulei sau în otet, fabricarea conservelor etc.;

     - fabricarea produselor alimentare, din fructe si legume;

     - fabricarea gemurilor, marmeladelor si jeleurilor.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea fainei din legume uscate, vezi 1561;

     - conservarea în zahar a fructelor si a nucilor, vezi 15.84

 

154  Fabricarea uleiurilor si a grasimilor vegetale si animale

     Fabricarea uleiurilor si a grasimilor brute (15.41) include Productia de

     uleiuri si grasimi vegetale brute, nemodificate chimic, precum si Productia

     de uleiuri si grasimi animale brute, nemodificate chimic. Fabricarea

     uleiurilor si grasimilor rafinate (clasa 15.42) include Productia de

     uleiuri si grasimi vegetale rafinate, precum si Productia de grasimi si

     uleiuri animale si vegetale si a produselor (fractiunilor) lor de

     distilare, hidrogenate partial sau total, inter-esterificate sau

     eladinizate, indiferent ca sunt rafinate sau nu, dar fara alta preparare

     consecutiva.

 

1541 Fabricarea uleiurilor si grasimilor brute

     Aceasta clasa include:

     - Productia de uleiuri vegetale brute: ulei de masline, floarea soarelui,

       soia, rapita, in, seminte de dovleac etc.;

     - Productia fainei oleaginoase nedegresate.

     Aceasta clasa include de asemenea:

     - Productia de uleiuri si grasimi animale, necomestibile;

     - extragerea uleiurilor de peste si din mamifere marine.

 

     Nota: Linter-ele de bumbac, turtele si alte produse reziduale ale

     fabricarii uleiului, constituie sub-produse ale acestei clase.

 

     Aceasta clasa exclude:

     - topirea si rafinarea unturii si a altor grasimi animale comestibile, vezi

       15.11;

     - macinarea cerealelor, vezi 15.62;

     - fabricarea uleiurilor esentiale, vezi 24.63

 

1542 Fabricarea uleiurilor si a grasimilor rafinate

     Aceasta clasa include:

     - Productia uleiurilor vegetale rafinate: ulei de masline, ulei de soia

       etc.;

     - prelucrarea uleiurilor vegetale: suflare, fierbere, oxidare,

       polimerizare, deshidratare, hidrogenare etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - Productia uleiului de masline realizat din masline din Productia proprie, vezi 01.13;

     - Productia uleiurilor si grasimilor animale, necomestibile, vezi 15.41;

     - extragerea uleiului (unturii) de peste si a uleiurilor provenite de la

       mamifere marine, vezi 15.41

 

1543 Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea margarinei;

     - fabricarea amestecurilor pentru tartine;

     - fabricarea grasimilor de gatit, combinate.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea de untura de porc si seu (de bovine, ovine etc.), vezi 15.11

 

155  Fabricarea produselor lactate

 

1551 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor

     Aceasta clasa include:

     - Productia de lapte lichid proaspat, pasteurizat, sterilizat, omogenizat

       si/sau tratat la cald;

     - Productia bauturilor nealcoolice pe baza de lapte;

     - Productia de smântâna din lapte lichid proaspat, pasteurizat, sterilizat,

       omogenizat;

     - fabricarea laptelui praf sau concentrat, îndulcit sau neîndulcit;

     - fabricarea untului;

     - fabricarea iaurtului;

     - fabricarea brânzei si a cheagului;

     - obtinerea zerului;

     - fabricarea cazeinei si lactozei.

     Aceasta clasa exclude:

     - Productia de lapte de vaca brut, vezi 01.21

 

1552 Fabricarea înghetatei

     Aceasta clasa include:

     - Productia de înghetata si specialitati de înghetata.

     Aceasta clasa exclude:

     - activitati  ale cofetariilor specializate în prepararea înghetatei, vezi

       55.30

 

156  Fabricarea produselor de morarit, amidonului si produselor din amidon

 

1561 Fabricarea produselor de morarit

     Aceasta clasa include:

     - moraritul: Productia de faina, arpacas, crupe sau pelete din grâu,

       secara, ovaz, porumb sau alte cereale;

     - macinarea orezului: Productia de orez macinat, glazurat, semi-fiert; sau

       Productia de faina de orez;

     - macinarea legumelor: Productia de faina sau pudra de legume uscate sau

       fructe comestibile;

     - fabricarea cerealelor pentru micul dejun;

     - fabricarea fainei în amestec, pentru pâine, prajituri, biscuiti sau

       clatite.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea fainei de cartofi, vezi 15.31;

     - macinarea porumbului, vezi 15.62

 

1562 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea amidonului din orez, cartofi, porumb etc.;

     - macinarea porumbului;

     - fabricarea glucozei, siropului de glucoza, maltozei etc.;

     - fabricarea glutenului;

     - fabricarea uleiului (din germeni) de porumb.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea lactozei, vezi 15.51;

     - Productia de zahar din sfecla sau trestie de zahar, vezi 15.83

 

157  Fabricarea produselor pentru hrana animalelor

 

1571 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma, inclusiv a

       suplimentelor alimentare pentru animale;

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea de produse din peste, pentru hrana animalelor, vezi 15.20;

     - Productia de turte din oleaginoase, vezi 15.41

 

1572 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie

 

158  Fabricarea altor produse alimentare

 

1581 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea pâinii si specialitatilor de panificatie;

     - fabricarea produselor proaspete de patiserie, placintelor, checurilor,

       tartelor etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea produselor din paste fainoase, vezi 15.85

 

1582 Fabricarea biscuitilor, piscoturilor si altor produse similare

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea piscoturilor, biscuitilor si produselor "uscate" de

       panificatie;

     - fabricarea produselor de patiserie si prajiturilor conservate;

     - fabricarea produselor pentru gustari, dulci sau sarate.

 

1583 Fabricarea zaharului

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea sau rafinarea zaharului (zaharozei) si a înlocuitorilor de

       zahar, din sfecla de zahar, suc de trestie de zahar, artar si palmier.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea glucozei, siropului de glucoza, maltozei, vezi 15.62

 

1584 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea de cacao, unt de cacao, grasime si ulei de cacao;

     - fabricarea ciocolatei si bomboanelor de ciocolata;

     - fabricarea produselor zaharoase;

     - fabricarea gumei de mestecat;

     - conservarea în zahar a fructelor, sâmburilor de fructe si a altor parti

       ale plantelor;

     - fabricarea pastilelor si tabletelor (mentolate, gen "TIC-TAC" etc.).

     Aceasta clasa exclude:

     - Productia zaharozei, vezi 15.83

 

1585 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse

     fainoase similare

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea pastelor fainoase, ca: macaroanele si taiteii;

     - fabricarea cus-cus-ului.

 

1586 Prelucrarea ceaiului si cafelei

     Aceasta clasa include:

     - decafeinizarea si prajirea cafelei;

     - obtinerea produselor din cafea:

        - cafea macinata;

        - cafea solubila;

        - extracte si concentrate din cafea;

     - fabricarea înlocuitorilor de cafea;

     - amestecarea ceaiului si frunzelor de mate;

     - ambalarea ceaiului, inclusiv în doze (pliculete).

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea infuziilor din plante (menta, musetel, verbina etc.).

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea ceaiului, asociata cu plantatiile de ceai, vezi 01.13;

     - fabricarea infuziilor din plante, daca sunt considerate medicinale, vezi

       24.62

 

1587 Fabricarea condimentelor

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea mirodeniilor, sosurilor picante si condimentelor:

        - maioneza;

        - faina de mustar;

        - mustar etc.;

     - fabricarea otetului.

     Aceasta clasa exclude:

     - cultivarea plantelor pentru mirodenii, vezi 01.13;

     - fabricarea sarii de masa, vezi 14.40

 

1588 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea produselor alimentare pentru utilizari nutritionale speciale

       (Directivele Consiliului, OJ Nr. L 186, din 30.06.1989):

        - lapte praf pentru sugari;

        - lapte si alte alimente pentru copii mici;

        - alimente pentru sugari;

        - alimente cu continut redus de calorii, pentru controlul greutatii;

        - alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale;

        - alimente cu continut redus de sodiu, inclusiv sare fara sodiu;

        - alimente fara gluten;

        - alimente recomandate în efortul muscular intens, în special pentru

          sportivi;

        - alimente pentru persoanele ce sufera de dereglari ale metabolismului

          carbohidratilor (diabet).

 

1589 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea de supe si ciorbe;

     - fabricarea drojdiei de bere, prafului de oua etc.;

     - fabricarea produselor alimentare îmbogatite cu vitamine, proteine etc.

 

159  Fabricarea bauturilor

 

1591 Fabricarea bauturilor alcoolice distilate

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea bauturilor alcoolice distilate: whisky, coniac, gin,

       lichioruri etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea bauturilor alcoolice nedistilate, vezi 15.92; 15.93 si 15.94

 

1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentatie

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - Productia alcoolurilor neutre.

 

1593 Fabricarea vinurilor

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea vinului:

        - vin de masa;

        - VCPAR (vin de calitate, produs în anumite regiuni);

     - fabricarea vinului spumos;

     - fabricarea vinului din must de struguri concentrat.

     Aceasta clasa include de asemenea:

     - fabricarea vinului slab alcoolizat sau fara alcool.

     Aceasta clasa exclude:

     - Productia de vin din struguri de productie proprie, vezi 01.13;

     - îmbutelierea si ambalarea fara transformare a vinului, vezi 51.34 si

       74.82

 

1594 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea cidrului, cidrului de pere, miedului si altor vinuri din

       fructe, cât si a bauturilor mixte ce contin alcool.

 

1595 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea vermutului si a altor bauturi similare.

 

1596 Fabricarea berii

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea berii slab alcoolizate sau fara alcool

 

1597 Fabricarea maltului

 

1598 Productia de ape minerale si bauturi racoritoare nealcoolice

     Aceasta clasa include:

     - Productia de ape minerale naturale;

     - Productia de bauturi nealcoolice:

        - bauturi nealcoolice aromatizate si/sau îndulcite: limonada, oranjada,

          cola, bauturi energizante, bauturi din fructe, ape tonice etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - Productia de sucuri din fructe si legume, vezi 15.32

 

16   Fabricarea produselor din tutun

 

160  Fabricarea produselor din tutun

 

1600 Fabricarea produselor din tutun

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea produselor din tutun: tigarete, tutun de tigarete, tigari de

       foi, tutun de pipa, tutun de mestecat si pentru prizat;

     - fabricarea tutunului "omogenizat" sau "reconstituit".

     Aceasta clasa exclude:

     - cultivarea sau prelucrarea preliminara a tutunului, vezi 01.11

 

DB   INDUSTRIA TEXTILA SI A PRODUSELOR TEXTILE

 

17   Fabricarea produselor textile

     Aceasta diviziune include pregatirea si filarea fibrelor textile în fire,

     precum si tesutul materialelor textile, finisarea materialelor textile si a

     confectiilor de îmbracaminte, fabricarea articolelor confectionate din

     textile, cu exceptia lenjeriei (de ex. lenjerie de pat, fete de masa,

     paturi, covoare, plus cord etc.) si fabricarea materialelor tricotate si

     crosetate si a articolelor din aceste materiale (de ex. ciorapi si

     pulovere). Cultura fibrelor naturale se regaseste în diviziunea 01

     (Agricultura), în timp ce fabricarea fibrelor sintetice reprezinta un

     proces chimic ce trebuie sa fie clasificat în clasa 24.70 (Fabricarea

     fibrelor artificiale). Fabricarea confectiilor de îmbracaminte se regaseste

     în diviziunea 18.

 

171  Pregatirea fibrelor si filarea în fire

 

1711 Pregatirea fibrelor si filarea în fire de bumbac si tip bumbac

     Aceasta clasa include:

     - operatiunile de pregatire a fibrelor tip bumbac, cardarea si pieptanarea;

     - fabricarea firelor tip bumbac, fie din bumbac, fie din fibre artificiale

       sau sintetice, pentru tesut, tricotat etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea atei de cusut, vezi 17.16

 

1712 Pregatirea fibrelor si filarea în fire de lâna cardata si tip lâna cardata

     Aceasta clasa include:

     - operatiile de pregatire a fibrelor tip lâna: degresarea si carbonizarea

       lânei, cardarea;

     - fabricarea firelor tip lâna, fie cu lâna, fie cu fibre artificiale sau

       sintetice, pentru tesut, tricotat etc.

 

1713 Pregatirea fibrelor si filarea în fire de lâna pieptanata si tip lâna

     Aceasta clasa include:

     - pieptanarea fibrelor de lâna;

     - fabricarea firelor tip lâna pieptanata, fie cu lâna, fie cu fibre

       artificiale sau sintetice, pentru tesut, tricotat etc.;

     - pregatirea si filarea în fire a fibrelor tip lâna semi-pieptanata

       (cardata dar incomplet pieptanata).

 

1714 Pregatirea si filarea în fire a fibrelor tip in

     Aceasta clasa include:

     - melitarea inului;

     - fabricarea firelor tip in, fie cu in, fie cu fibre artificiale sau

       sintetice, pentru tesut, tricotat etc.

 

1715 Prelucrarea si rasucirea matasii naturale si artificiale (inclusiv din scame) si a firelor sintetice

     Aceasta clasa include:

     - bobinarea, spalarea si racirea matasii naturale;

     - cardarea si pieptanarea deseurilor de matase;

     - fabricarea firelor tip matase, fie cu matase naturala, fie cu fibre

       artificiale sau sintetice, pentru tesut, tricotat, etc.;

     - rasucirea, paralelizarea si înmuierea firelor sintetice sau artificiale.

 

1716 Fabricarea atei de cusut

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea atei de cusut din orice material textil, inclusiv din

       amestecuri.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea firelor pentru tricotat si crosetat, vezi 17.11 la 17.15;

       17.17

 

1717 Pregatirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire

     Aceasta clasa include:

     - operatii de pregatire si filare în fire a altor fibre textile, cum ar fi

       fibrele de iuta sau liberiene.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea firelor din celofibra.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea fibrelor si a cablurilor sintetice sau artificiale, fabricarea

       firelor nerasucite (inclusiv firul cu rezistenta mare si firul pentru

       covoare), din fibre sintetice sau artificiale, vezi 24.70;

     - fabricarea fibrelor de sticla, vezi 26.14;

     - filarea firului de azbest, vezi 26.82

 

172  Productia de tesaturi

 

1721 Tesaturi din bumbac si din fire tip bumbac

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea tesaturilor din bumbac, fie cu fire de bumbac, fie cu fire

       artificiale sau sintetice.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea tesaturilor imitatie de blana sau din snur, a prosoapelor

       plusate, a voalului etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelelor, vezi 17.51;

     - fabricarea materialelor textile netesute, vezi 17.53;

     - fabricarea materialelor textile înguste (panglici), vezi 17.54;

     - fabricarea materialelor textile tricotate sau crosetate, vezi 17.60

 

1722 Tesaturi din lâna cardata si din fire tip lâna cardata

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea tesaturilor din fire tip lâna, fie cu fire de lâna, fie cu

       fire artificiale sau sintetice.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelelor, vezi 17.51;

     - fabricarea materialelor textile netesute, vezi 17.53;

     - fabricarea materialelor tricotate si crosetate, vezi 17.60

 

1723 Tesaturi din lâna pieptanata si din fire tip lâna pieptanata

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea tesaturilor din lâna pieptanata, fie cu fire de lâna, fie cu

       fire artificiale sau sintetice.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelelor, vezi 17.51;

     - fabricarea materialelor textile netesute, vezi 17.53;

     - fabricarea materialelor textile tricotate si crosetate, vezi 17.60

 

1724 Tesaturi din matase si din fire tip matase

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea tesaturilor tip matase, fie cu fire de matase, fie cu fire

       artificiale sau sintetice.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea materialelor netesute, vezi 17.53

 

1725 Tesaturi din alte textile

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea altor tesaturi, prin utilizarea fibrelor si firelor speciale,

       de in, cânepa, iuta, liberiene;

     - fabricarea materialelor textile din polipropilen.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea tesaturilor din fire de sticla.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea materialelor textile pentru acoperirea podelelor, vezi 17.51;

     - fabricarea materialelor netesute, vezi 17.53;

     - tesutul firelor de azbest, vezi 26.82

 

173  Finisarea materialelor textile

 

1730 Finisarea materialelor textile

     Aceasta clasa include:

     - albirea, vopsirea si imprimarea (inclusiv termoimprimarea) fibrelor,

       firelor, materialelor si articolelor textile, inclusiv a articolelor de

       îmbracaminte care nu sunt productie proprie;

     - apretarea, uscarea, expunerea la abur, repararea, sanforizarea,

       mercerizarea materialelor si a articolelor textile, inclusiv a

       articolelor de îmbracaminte care nu reprezinta productie proprie.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - finisarea articolelor de îmbracaminte din piele;

     - albirea jeans-ilor;

     - plisarea si alte lucrari similare, executate pe materiale textile.

     Aceasta clasa exclude:

     - finisarea articolelor textile executate din materiale produse de fabrica, vezi 17.1; 17.2; 17.5;

     - imprimarea la cerere, pe loc, pe articole textile, vezi 52.74

 

174  Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia îmbracamintei si lenjeriei de corp)

 

1740 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia îmbracamintei si lenjeriei de corp)

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea de articole confectionate din orice material textil, inclusiv

       din materiale tricotate sau crosetate:

        - paturi, inclusiv cuverturi;

        - lenjerie de pat, de masa sau de bucatarie;

        - cuverturi, plapumi matlasate, plapumi de puf, perne, saci de dormit

          etc.;

     - fabricarea articolelor pentru decorarea locuintelor:

        - perdele, draperii, jaluzele, cuverturi de pat, huse de mobila sau de

          masina etc.;

        - prelate, corturi, articole pentru camping, pânze pentru ambarcatiuni,

          parasolare, huse de automobil etc.;

        - steaguri, drapele, fanioane etc.;

        - cârpe de praf, cârpe de vase si articole similare, veste de salvare,

          parasute etc.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea partii textile a paturilor electrice, a produselor de

       camping, de navigatie;

     - fabricarea de prelate, veste de salvare, steaguri, parasute, îmbracaminte

       de protectie, saci si sacose, lavete pentru spalarea dusumelei, veselei,

       sters praful etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea articolelor textile pentru uz tehnic, vezi 17.54.

 

175  Fabricarea altor articole textile

 

1751 Fabricarea de covoare si mochete

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea de tesaturi si împletituri executate din textile, pentru

       acoperirea pardoselilor:

        - carpete, covoare, mochete, presuri.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea stergatoarelor si rogojinilor, prin împletirea materialelor, vezi 20.52;

     - fabricarea materialelor pentru acoperirea podelelor, din: pluta, cauciuc

       sau plastic, chiar cu o fata textila, vezi 36.63

 

1752 Fabricarea de frânghii, sfori si plase

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea de frânghii, sfori, odgoane, cord si snururi, din fibre sau

       fâsii textile, fie ca sunt sau nu impregnate sau acoperite cu cauciuc sau

       plastic;

     - fabricarea plaselor din sfoara, cord sau frânghie;

     - fabricarea produselor din frânghie si plasa: plase de pescuit, trancheti

       de nava, perne pentru descarcare, tapane, frânghii sau cabluri prevazute

       cu inele metalice pentru încarcat navele etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea plaselor pentru par, vezi 18.24

 

1753 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de îmbracaminte

 

1754 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea tesaturilor înguste (panglici), inclusiv materiale constând

       din urzeala fara batatura, obtinute cu ajutorul unui adeziv;

     - fabricarea fetrului;

     - fabricarea de etichete, cocarde etc.;

     - fabricarea de pasmanterie ornamentala:

        - trese, ciucuri, pampoane etc.;

     - fabricarea tulului si a altor tesaturi tip plasa, a dantelei, broderiilor

       etc.;

     - fabricarea materialelor impregnate, acoperite sau stratificate cu

       material plastic;

     - fabricarea vatei si articolelor confectionate din vata (tampoane etc.);

     - fabricarea firelor metalizate sau aurite, a firelor de cauciuc si a

       cordului acoperit cu material textil, a firelor sau benzilor textile

       acoperite, impregnate sau bordate cu cauciuc sau plastic;

     - fabricarea de diverse materiale: tesaturi cord pentru anvelope, din fire

       artificiale rezistente; calc pânzat; canava pentru utilizare în pictura;

       musama si materiale textile apretate similare, acoperite cu cauciuc,

       adezivi sau substante poliamidice;

     - fabricarea de diverse articole textile: fitile textile, furtunuri, benzi

       rulante si alte produse similare, curele de transmisie, pânza pentru

       strecurat.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea materialelor din pâsla, pentru acoperirea podelelor, vezi

       17.51;

     - fabricarea pânzei tesute din fire metalice, vezi 28.73

 

176  Fabricarea de metraje obtinute prin tricotare sau crosetare

 

1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea si prelucrarea în aceeasi unitate a metrajelor obtinute prin

       tricotare sau crosetare:

        - materiale plusate si imitatie de blana;

        - materiale tip plasa si pentru ferestre, tricotate pe masini Raschel

          sau similare;

        - alte materiale tricotate sau crosetate.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea materialelor tip plasa si pentru acoperirea ferestrelor, gen

       dantela sau broderie, obtinute pe masini Raschel sau similare, vezi 17.54

 

177  Fabricarea de articole tricotate sau crosetate

 

1771 Fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon, tricotati sau crosetati

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea de ciorapi, sosete si ciorapi pantalon.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea de încaltaminte din materiale textile, fara talpi aplicate.

 

1772 Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau crosetate

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea de pulovere, jachete, jerseuri, veste si articole similare,

       tricotate sau crosetate.

 

18   Fabricarea articolelor de îmbracaminte; aranjarea si vopsirea blanurilor

     Industria confectiilor de îmbracaminte acopera toate activitati  le de

     croitorie (pentru confectii de gata sau de comanda), din toate materialele

     (de ex. piele, tesaturi, materiale tricotate sau crosetate etc.) a tuturor

     articolelor de îmbracaminte (de ex. haine, lenjerie pentru barbati, femei

     sau copii; îmbracaminte de lucru, de oras sau de purtare etc.) si

     accesoriilor. Nu se face nici o distinctie între îmbracamintea pentru

     adulti sau copii, sau între îmbracamintea moderna si cea traditionala.

     Diviziunea 18 include, de asemenea, industria blanurilor (blanuri si haine

     de blana). Ea nu include fabricarea articolelor tricotate si crosetate

     (17.7) si finisarea articolelor de îmbracaminte (17.30).

 

181  Fabricarea articolelor de îmbracaminte din piele

 

1810 Fabricarea articolelor de îmbracaminte din piele

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea articolelor de îmbracaminte din piele, sau din înlocuitori de

       piele.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea manusilor si curelelor din piele, vezi 18.24;

     - fabricarea articolelor de îmbracaminte din blana, vezi 18.30;

     - fabricarea manusilor si castilor de sport, din piele, vezi 36.40

 

182  Fabricarea altor articole de îmbracaminte si accesorii

     Aceasta grupa exclude:

     - fabricarea articolelor de îmbracaminte din blana, vezi 18.30

 

1821 Fabricarea de articole de îmbracaminte pentru lucru

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea încaltamintei, vezi 19.30;

     - fabricarea îmbracamintei de cauciuc sau plastic, neasamblate prin

       cusatura, ci doar lipite, vezi 25.13 si 25.24;

     - fabricarea castilor de protectie, vezi 25.24 si 28.75;

     - repararea articolelor de îmbracaminte, vezi 52.74

 

1822 Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea altor confectii din materiale tesute, tricotate sau

       crosetate, materiale netesute etc., pentru barbati, femei si copii:

        - haine, costume, compleuri, jachete, pantaloni, fuste etc.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - croitoria de comanda.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea articolelor de îmbracaminte din blana, vezi 18.30;

     - fabricarea articolelor de îmbracaminte din cauciuc si materiale plastice,

       neasamblate prin cusaturi, ci doar lipite, vezi 25.13 si 25.24;

     - repararea articolelor de îmbracaminte, vezi 52.74

 

1823 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea de articole de lenjerie de corp din materiale textile, tesute,

       tricotate sau crosetate, matase etc., pentru barbati, femei si copii:

        - camasi, tricouri, chiloti, indispensabili, pijamale, camasi de noapte,

          halate de casa, bluze, slipuri, sutiene, corsete etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - repararea articolelor de îmbracaminte, vezi 52.74

 

1824 Fabricarea altor articole de îmbracaminte si accesorii n.c.a.

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea articolelor de îmbracaminte pentru sugari, a treningurilor,

       costumelor de schi, costumelor de baie etc.;

     - fabricarea palariilor si sepcilor;

     - fabricarea altor accesorii: manusi, curele, saluri, cravate, fileuri de

       par etc.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea articolelor din blana, pentru acoperit capul.

     Aceasta subclasa elementara si respectiv întreaga clasa 18.24 exclude:

     - fabricarea castilor de protectie, vezi 25.24 si 28.75;

     - fabricarea manusilor si castilor din piele pentru sport, vezi 36.40;

     - repararea articolelor de îmbracaminte, vezi 52.74

 

183  Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana

 

1830 Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana

     Aceasta clasa include:

     - prepararea si vopsirea blanurilor si a pieilor cu par: razuirea,

       tabacirea, tratarea cu tananti, decolorarea (albirea), tunderea, pensarea

       si vopsirea blanurilor;

     - fabricarea articolelor din blana:

        - fabricarea hainelor si accesoriilor din blana;

        - asamblari de blanuri, cum sunt: resturile de blana, rondelele,

          covorasele, fâsiile din petice de blana etc.;

        - diverse articole din blana: covorase, "pufuri" (taburete rotunde)

          neumplute, cârpe pentru lustruire industriala.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea blanurilor artificiale si a articolelor din blana artificiala

     Aceasta clasa exclude:

     - Productia de blanuri neprelucrate, vezi 01.25 si 01.50;

     - Productia de piei neprelucrate, vezi 15.11;

     - fabricarea imitatiilor din blana (materiale cu par lung obtinute prin

       tesere sau tricotare), vezi 17.2 si 17.60;

     - fabricarea palariilor de blana, vezi 18.24;

     - fabricarea confectiilor garnisite cu blana, vezi 18.24;

     - fabricarea cizmelor sau a pantofilor, cu garnituri din blana, vezi 19.30

 

DC   INDUSTRIA PIELARIEI SI A PRODUSELOR DIN PIELE

 

     În prezent, industria pielariei si a încaltamintei utilizeaza multe alte

     materiale pentru a-si fabrica produsele (de ex. articole de voiaj,

     încaltaminte etc.). Activitatea descrisa în aceasta diviziune include

     prepararea si tratarea cu tananti a pieilor brute produse de grupa 15.1.

 

19   Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, a harnasamentelor si încaltamintei

 

191  Tabacirea si finisarea pieilor

 

1910 Tabacirea si finisarea pieilor

     Aceasta clasa include:

     - Productia de piei tabacite;

     - Productia de piei velurate, piei lacuite sau metalizate;

     - Productia de piei, din componente.

     Aceasta clasa exclude:

     - Productia de piei si piei brute, vezi 15.11;

     - fabricarea îmbracamintei din piele, vezi 18.10;

     - tabacirea si finisarea pieilor de animale cu blana sau a pieilor de

       animale cu par, vezi 18.30;

     - fabricarea imitatiilor din piele care nu se compun din piele naturala, vezi 17.2; 25.13; 25.24

 

192  Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

 

1920 Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea de articole de voiaj, genti de mâna si articole similare, din

       piele, piele din componente si din orice alt material, ca: pânza de

       plastic, materiale textile, fibre vulcanizate sau carton, la obtinerea

       carora se utilizeaza aceeasi tehnologie ca si pentru piele;

     - fabricarea cureluselor de ceas, nemetalizate;

     - fabricarea de diverse articole din piele sau piele reconstituita: curele

       de transmisie, ambalaje etc.;

     - fabricarea articolelor de harnasament.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea confectiilor din piele, vezi 18.10;

     - fabricarea manusilor si palariilor din piele, vezi 18.24;

     - fabricarea încaltamintei, vezi 19.30;

     - fabricarea cureluselor metalice de ceas, vezi 33.50

 

193  Fabricarea încaltamintei

 

1930 Fabricarea încaltamintei

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea de încaltaminte pentru toate scopurile, din orice material,

       prin orice procedeu, inclusiv prin turnare;

     - fabricarea de jambiere, ghete si articole similare;

     - fabricarea unor parti din încaltaminte: fabricarea caputelor si a unor

       parti ale caputelor, a talpilor si branturilor, tocurilor etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea încaltamintei din materiale textile, fara talpi, vezi 17.71;

     - fabricarea încaltamintei din azbest, vezi 26.82;

     - fabricarea pantofilor si ghetelor ortopedice, vezi 33.10

 

DD   FABRICAREA LEMNULUI SI A PRODUSELOR DIN LEMN

 

20   Fabricarea lemnului si a produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din împletitura de pai si alte materiale

     Aceasta diviziune include fabricarea produselor din lemn, cum sunt:

     cheresteaua, placajul, panourile de lemn, ambalajele de lemn, podelele din

     lemn, grinzi de lemn si cladiri prefabricate din lemn.

     Procesele de productie includ: taierea cu fierastraul, rindeluirea,

     fasonarea, laminarea si asamblarea produselor din lemn, începând de la

     taierea bustenilor sau de la cherestea, care poate fi taiata ulterior, ori

     fasonata la strung sau cu alte unelte de fasonat. Cheresteaua sau alte

     produse fasonate din lemn transformat pot fi, de asemenea, rindeluite

     ulterior si asamblate în produse finite, cum ar fi ambalajele din lemn.

     Cu exceptia joagarelor si a unitatilor de ocrotire a padurilor, unitatile

     sunt grupate în ramuri industriale care se bazeaza, în principal, pe

     produsele specifice fabricate.

     Diviziunea nu include nici fabricarea mobilei (36.1), nici instalarea de

     accesorii din lemn de productie proprie (vezi 45.42).

 

201  Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului

 

2010 Taierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului

     Aceasta clasa include:

     - taierea, rindeluirea si prelucrarea mecanica a lemnului;

     - fabricarea traverselor de cale ferata;

     - fabricarea podelelor neasamblate din lemn;

     - fabricarea talasului, a rumegusului, aschiilor, particulelor de lemn.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - uscarea lemnului;

     - impregnarea sau tratarea chimica a lemnului, cu conservanti si alte

       materiale.

     Aceasta clasa exclude:

     - taierea copacilor si Productia de lemn brut, vezi 02.01;

     - fabricarea sindrilei si a cofrajelor, vezi 20.30

 

202  Fabricarea de produse stratificate din lemn

 

2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, placi din aschii de lemn, placi fibrolemnoase etc.

 

203  Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru constructii

 

2030 Fabricarea de elemente de dulgherie si tâmplarie pentru constructii

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea produselor din lemn, ce urmeaza a fi utilizate în principal în

       industria de constructii:

        - bârne, grinzi, suporti pentru acoperis;

        - usi, ferestre, obloane si cadrele lor;

        - scari, balustrade;

        - cofraje din lemn, sindrila;

        - parchete asamblate în panouri;

     - fabricarea caselor prefabricate din lemn, sau a unor elemente ale

       acestora.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea lamelelor neasamblate de lemn, pentru parchet, vezi 20.10

 

204  Fabricarea ambalajelor din lemn

 

2040 Fabricarea ambalajelor din lemn

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea cutiilor din lemn, a lazilor, cilindrilor si altor ambalaje

       similare din lemn;

     - fabricarea paletilor, a paletilor pentru cutii si a altor platforme de

       încarcare, din lemn;

     - fabricarea butoaielor, ciuberelor, putinilor, doagelor si altor produse

       de dogarie;

     - fabricarea tamburilor din lemn, pentru cablu.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea articolelor de voiaj, vezi 19.20;

     - fabricarea de lazi sau cutii din material împletit, vezi 20.52

 

205  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si împletituri

 

2051 Fabricarea altor produse din lemn

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea de diverse produse din lemn:

        - mânere din lemn si diferite monturi pentru unelte, maturi, perii;

        - sanuri din lemn, pentru ghete si pantofi; umerase pentru haine;

        - ustensile casnice si vase de bucatarie din lemn; cuiere pentru haine

          si palarii;

        - statuete si ornamente din lemn, marchetarie de lemn, intarsii din

          lemn;

        - casete din lemn pentru bijuterii, tacâmuri si articole similare;

        - sicrie de lemn;

        - linguri, scafe, bobine, mosoare pentru ata de cusut si articole

          similare din lemn curbat;

        - alte articole din lemn.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea articolelor de voiaj, vezi 19.20;

     - fabricarea încaltamintei din lemn, vezi 19.30;

     - fabricarea de corpuri si montaje de iluminat, vezi 31.50;

     - fabricarea carcaselor de ceas, vezi 33.50;

     - fabricarea de mobila, vezi 36.1;

     - fabricarea jucariilor din lemn, vezi 36.50;

     - fabricarea imitatiilor de bijuterii, vezi 36.61;

     - fabricarea de perii si maturi, vezi 36.62;

     - fabricarea bastoanelor si umbrelelor de mâna, vezi 36.63;

     - fabricarea chibriturilor, vezi 36.63

 

2052 Fabricarea articolelor din pluta, paie si împletituri

     Aceasta clasa include:

     - prelucrarea plutei naturale;

     - fabricarea articolelor din pluta naturala si aglomerata;

     - fabricarea de împletituri si produse din materiale împletite: rogojini,

       covorase, etc.;

     - fabricarea de cosuri si împletituri din nuiele.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea de rogojini sau împletituri de materiale textile, vezi 17.51;

     - fabricarea de mobila, vezi 36.1

 

DE   FABRICAREA CELULOZEI, HÂRTIEI SI A PRODUSELOR DIN HÂRTIE; EDITAREA SI TIPARIREA PUBLICATIILOR

 

21   Fabricarea celulozei, hârtiei si a produselor din hârtie

     Aceasta diviziune cuprinde fabricarea celulozei, hârtiei si produselor din

     hârtie reciclata. Fabricarea acestor produse este inclusa în aceeasi grupa,

     deoarece ele constituie o serie de procese conectate pe verticala. Mai

     multe din aceste procese se desfasoara adesea, într-o singura unitate. În

     esenta, exista trei activitati  si anume:

     - fabricarea celulozei, ce implica separarea fibrelor de celuloza de alte

       impuritati din lemn sau din deseurile de hârtie.

     - fabricarea hârtiei, ce implica alcatuirea colilor din aceste fibre.

     - fabricarea produselor din hârtie reciclata, rezultate din hârtie si alte

       materiale, ce implica diverse tehnici de taiere si modelare si include

       activitati  de acoperire si laminare. Articolele din hârtie pot fi

       tiparite (de ex. tapet, ambalaje pentru cadouri etc.), atât timp cât

       informatia tiparita nu reprezinta scopul principal.

 

211  Fabricarea celulozei, hârtiei si cartonului

 

2111 Fabricarea celulozei

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea celulozei albite, semi-albite sau nealbite, prin procese

       mecanice, chimice (cu sau fara dizolvare) sau semichimice;

     - eliminarea cernelii si fabricarea celulozei din deseuri de hârtie.

 

2112 Fabricarea hârtiei si cartonului

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea hârtiei si cartonului, destinate prelucrarii industriale

       ulterioare.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - acoperirea si impregnarea hârtiei si a cartonului;

     - fabricarea hârtiei creponate;

     - fabricarea hârtiei de ziar si a altor tipuri de hârtie pentru tiparituri

       si hârtie de scris;

     - fabricarea hârtiei pentru rotativa.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea cartonului ondulat, vezi 21.21;

     - fabricarea articolelor din hârtie prelucrata ulterior, vezi 21.22; 21.23;

       21.24; 21.25

 

212  Fabricarea articolelor din hârtie si carton

 

2121 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie sau carton

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea hârtiei si cartonului ondulat;

     - fabricarea ambalajelor din hârtie sau carton ondulat;

     - fabricarea ambalajelor din carton pliabil;

     - fabricarea ambalajelor din carton rezistent;

     - fabricarea altor ambalaje din hârtie si carton;

     - fabricarea sacilor si pungilor de hârtie;

     - fabricarea dosarelor de birou si a articolelor similare.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea plicurilor, vezi 21.23;

     - fabricarea articolelor din pasta de hârtie sau carton, prin presare sau

       mulare (de exemplu cofraje de oua), vezi 21.25

 

2122 Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hârtie sau carton

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea produselor de uz gospodaresc si pentru igiena personala, din

       hârtie si pasta de celuloza:

        - servetele pentru curatat tenul;

        - batiste, prosoape, servetele de masa;

        - hârtie igienica;

        - tampoane igienice, scutece si captuseli de scutece pentru copii;

        - cesti, farfurii si tavi.

 

2123 Fabricarea articolelor de papetarie

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea hârtiei de tiparituri si de scris, gata pentru utilizare;

     - fabricarea hârtiei de imprimanta;

     - fabricarea hârtiei de copiat, gata pentru utilizare;

     - fabricarea indigoului si a hârtiei sablon, pentru multiplicat;

     - fabricarea hârtiei de lipit sau adezive, gata pentru utilizare;

     - fabricarea plicurilor si a cartilor postale;

     - fabricarea cutiilor, mapelor, truselor pentru scris, continând hârtie de

       scris asortata.

 

2124 Fabricarea tapetului

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea tapetelor de hârtie si a altor materiale similare, pentru

       lipit pe pereti, inclusiv tapete acoperite cu vinil;

     - fabricarea materialelor textile pentru acoperirea peretilor.

 

2125 Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a.

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea etichetelor;

     - fabricarea hârtiei si cartonului de filtru;

     - fabricarea bobinelor, mosoarelor, canetelor etc., din hârtie si carton;

     - fabricarea cofrajelor de oua si a altor produse de ambalat, din pasta

       mulata (turnata);

     - fabricarea cartelelor de hârtie sau carton, utilizate la masinile de

       tricotat Jacquard.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea hârtiei sau cartonului în vrac (desfacut), vezi 21.12;

     - fabricarea cartilor de joc, vezi 36.50;

     - fabricarea jocurilor si jucariilor, din hârtie sau carton, vezi 36.50

 

22   Edituri, poligrafie si reproducerea pe suporti a înregistrarilor

     Aceasta diviziune include editarea ziarelor, revistelor, a altor periodice

     si a cartilor.

     În general, unitatile cunoscute ca edituri publica copii ale unor lucrari

     pentru care poseda, de obicei, dreptul de reproducere (copyright).

     Lucrarile pot avea un singur format sau mai multe formate, inclusiv forma

     poligrafica traditionala, banda audio, CD-ROM sau on-line. Editorii pot

     publica lucrari originale, create de altii, pentru care au obtinut

     drepturile respective si/sau lucrari pe care le-au creat în interiorul

     editurii.

     activitati  le poligrafice reprezinta tiparirea de produse, cum sunt: ziare,

     carti, periodice, formulare comerciale, felicitari si alte materiale si

     executa, de asemenea, lucrari anexe cum sunt: lucrarile de legatorie,

     serviciile de reproducere pe clisee etc.

     activitati  le anexe cuprinse aici fac parte integranta din industria

     poligrafica si aceste operatiuni furnizeaza aproape întotdeauna un produs

     (o placa tipografica, o carte legata sau un disc, ori un fisier magnetic)

     ce face parte integranta din industria poligrafica.

     Procesele utilizate în poligrafie includ o varietate de metode utilizate

     pentru a transfera o imagine de pe o plansa, un ecran sau dintr-un fisier

     de calculator, pe un suport oarecare, cum ar fi: hârtia, materialele

     plastice, metalul, articolele textile sau lemnul. Cea mai utilizata dintre

     aceste metode este transferarea imaginii de pe o plansa sau ecran pe un

     suport (tiparire litografica, a unei gravuri, a unui ecran sau

     flexografica). O noua tehnologie care se dezvolta cu rapiditate

     utilizeaza un fisier de calculator în scopul actionarii directe a

     mecanismului de tiparire pentru a crea imaginea si noi echipamente

     electrostatice sau alte tipuri de echipament (tiparire digitala sau

     non-impact).

     Desi tiparirea si editarea sunt adesea executate de aceeasi unitate (de ex.

     un ziar), situatiile în care aceste activitati  distincte sunt efectuate în

     aceeasi unitate sunt din ce în ce mai rare.

     Aceasta diviziune exclude:

     - editarea de programe, vezi 72.21;

     - editarea on-line fara legatura cu alt tip de editare, se regaseste în

       72.40

 

221  Activitatea editurilor

 

2211 Editarea cartilor

     Aceasta clasa include:

     - editarea cartilor, brosurilor, pliantelor si materialelor similare,

       inclusiv editarea dictionarelor si a enciclopediilor;

     - editarea hartilor si a schemelor.

 

2212 Editarea ziarelor

     Aceasta clasa include:

     - editarea ziarelor, inclusiv a presei publicitare.

 

2213 Editarea revistelor si periodicelor

 

2214 Editarea înregistrarilor sonore

     Aceasta clasa include:

     - editarea discurilor, a CD-urilor, DVD-urilor si benzilor magnetice cu

       muzica sau alte înregistrari sonore;

     - editarea partiturilor muzicale tiparite.

 

2215 Alte activitati  de editare

     Aceasta clasa include:

     - editarea de:

        - fotografii, gravuri de carti postale;

        - orare;

        - formulare;

        - afise, reproduceri ale operelor de arta;

        - alte tiparituri, cum sunt: cartile postale ilustrate, reproduse prin

          mijloace mecanice si foto-mecanice.

 

222  Tiparirea si activitati  anexe

 

2221 Tiparirea ziarelor

     Aceasta clasa include:

     - imprimarea ziarelor si a altor publicatii periodice.

 

2222 Alte activitati  de tiparire n.c.a.

     Aceasta clasa include:

     - tiparirea de reviste si de alte periodice, carti, brosuri, partituri si

       manuscrise muzicale, harti, atlase, afise, cataloage publicitare,

       prospecte si alte tiparituri publicitare, timbre postale, timbre fiscale,

       bilete de banca, cecuri, registre, albume, jurnale de zi, calendare,

       formulare administrative si alte materiale imprimate comerciale, hârtie

       de scris cu antet personal si alte tiparituri (de ex. etichete de

       plastic, pungi de plastic si placi de sticla, articole din metal), cu

       ajutorul presei de tipar înalt, la offset, prin fotogravura, imprimare

       flexografica, tiparire de pe ecran si cu alte prese de tiparit, masini de

       multiplicat, imprimante de calculator, masini de tiparit în relief,

       fotocopiatoare si termocopiatoare.

     Aceasta clasa exclude:

     - tiparirea etichetelor, vezi 21.25;

     - editarea, vezi 22.1

 

2223 Legatorie

     Aceasta clasa include:

     - legarea foilor tiparite, de ex. pentru a forma carti, brosuri, reviste,

       cataloage etc., prin pliere, asamblare, coasere, lipire, colare,

       însailare, legare cu ajutorul adezivilor, taiere, precum si imprimarea cu

       litere aurite.

 

2224 Servicii pregatitoare pentru pretiparire

     Aceasta clasa include:

     - lucrari de compozitie, culegere, fotoculegere, introducere a datelor,

       inclusiv scanare si recunoasterea caracterelor optice, cosmetizare

       electronica;

     - lucrari de creare a documentelor, editare pe calculator si toate

       celelalte lucrari de conceptie;

     - servicii de pregatire a datelor digitale, adica extindere, selectie,

       codificarea legaturii între programe;

     - servicii de proiectare asistata de calculator, prelucrare asistata de

       calculator, procesare electronica;

     - servicii de paginare digitala;

     - lucrari de executare a planselor, inclusiv fixarea imaginii si a

       paginilor cu ilustratii (pentru tipar înalt si offset);

     - lucrari de fatuire a cilindrilor, pentru gravura;

     - lucrari de prelucrare, executate direct pe placa (si placi din

       fotopolimeri);

     - placi si vopsele pentru lucrari de imprimare sau tiparire în relief;

     - lucrari de arta, inclusiv pietre pentru litografii si blocuri din lemn

       preparat.

 

2225 Alte lucrari de tipografie

     Aceasta clasa include:

     - lucrari de realizare a produselor reprografice;

     - lucrari de realizare a suporturilor de prezentare, de ex. diapozitive

       pentru proiectie si alte forme digitale de prezentare;

     - lucrari de design al produselor tipografice, de ex. schite, planuri,

       machete;

     - alte lucrari grafice ca: vopsire, scufundare în baie sau imprimare,

       copiere în alfabetul braille, perforare, tiparire în relief, glazurare si

       laminare, colare si intercalare, creponare.

 

223  Reproducerea înregistrarilor pe suporti

 

2231 Reproducerea înregistrarilor audio

     Aceasta clasa include:

     - reproducerea dupa matrita a discurilor de patefon, CD-urilor, DVD-urilor

       si casetelor cu muzica, sau cu alte înregistrari audio.

 

2232 Reproducerea înregistrarilor video

     Aceasta clasa include:

     - reproducerea dupa matrita a benzilor video si DVD-urilor cu filme si alte

       înregistrari video.

 

2233 Reproducerea înregistrarilor informatice

     Aceasta clasa include:

     - reproducerea dupa matrita a înregistrarilor informatice (programe si

       date), pe discuri si benzi.

 

DF   FABRICAREA PRODUSELOR DE COCSERIE, A PRODUSELOR OBTINUTE PRIN RAFINAREA PETROLULUI SI A COMBUSTIBILILOR NUCLEARI

 

23   Industria de prelucrare a titeiului, cocsificarea carbunelui si tratarea combustibililor nucleari

     Aceasta diviziune se bazeaza pe transformarea titeiului si a carbunelui

     brut în produse utilizabile si include de asemenea industriile nucleare.

     Partea de prelucrare din sectorul energetic este aceea care începe în

     sectiunea C (Industria extractiva) fiind, de asemenea, prezenta si în

     sectiunea E (Energia electrica, gaze si apa). Procesul dominant este

     rafinarea titeiului, care implica separarea titeiului brut în produsele

     componente prin tehnici cum sunt: cracarea si distilarea. Aceasta diviziune

     acopera si fabricarea, în cont propriu, a unor produse caracteristice (de

     ex. cocs, butan, propan, benzina, petrol lampant, ulei combustibil,

     combustibil nuclear etc.), precum si servicii de prelucrare (de ex.

     rafinare la cererea clientului, tratarea deseurilor nucleare etc.).

     Aceasta diviziune include numai fabricarea gazelor cu puritate scazuta (sub

     95% pentru etan, etilena si butan; sub 90% pentru propan (propilena), butan

     (butilena) si butadiena).

     Nu este inclusa fabricarea gazelor cu grad înalt de puritate (24.14),

     fabricarea gazelor industriale (24.11), Extractia hidrocarburilor (metan,

     etan, butan sau propan - 11.10) si Productia gazelor, altele decât cele

     provenite din prelucrarea titeiului (de ex. gaz provenit din prelucrarea

     carbunelui, din apa, gaz provenit din procese gazogene, uzine de gaz -

     40.21).

 

231  Fabricarea produselor de cocserie

 

2310 Fabricarea produselor de cocserie

     Aceasta clasa include:

     - producerea cocsului;

     - producerea gazelor de la cuptoarele de cocs;

     - producerea gudroanelor de carbune si lignit.

     Aceasta clasa exclude:

     - aglomerarea antracitului, vezi 10.10;

     - aglomerarea lignitului, vezi 10.20;

     - Productia de smoala, vezi 24.14;

     - transformarea gazelor de la cuptoarele de cocs, pentru distributie prin

       conducte principale, vezi 40.21

 

232  Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

 

2320 Fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titeiului

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea carburantilor: benzina, kerosen etc.;

     - fabricarea de combustibili: ulei combustibil usor, mediu si greu, gaze de

       rafinarie ca: etan, propan, butan etc.;

     - fabricarea uleiurilor sau grasimilor lubrifiante pe baza de titei,

       inclusiv din reziduuri de titei;

     - fabricarea de produse pentru industria petrochimica si pentru prepararea

       bitumului;

     - fabricarea diferitelor produse: white-spirit, vaselina, parafina etc.

 

233  Prelucrarea combustibililor nucleari

 

2330 Prelucrarea combustibililor nucleari

     Aceasta clasa include:

     - producerea de uraniu îmbogatit;

     - producerea elementelor combustibile, pentru reactoarele nucleare;

     - producerea elementelor radioactive, pentru uzul industrial sau medical;

     - prelucrarea combustibililor nucleari si tratarea reziduurilor nucleare

       radioactive.

     Aceasta clasa exclude:

     - Extractia si concentrarea minereurilor de uraniu si thoriu, vezi 12.00;

     - fabricarea oxidului de uraniu, vezi 12.00;

     - tratarea si îndepartarea reziduurilor radioactive, de tranzitie, din

       spitale, vezi 90.02*1)

------------

    *1) Tip de reziduuri radioactive (în principal de origine medicala) care se vor degrada în perioada depozitarii temporare si pot fi adecvate unei manipulari în afara sistemului de control reglementar.

 

DG   FABRICAREA SUBSTANTELOR, A PRODUSELOR CHIMICE SI A FIBRELOR SI FIRELOR SINTETICE SI ARTIFICIALE

     Aceasta subsectiune se bazeaza pe transformarea materiilor prime organice

     si anorganice printr-un proces chimic si prepararea produselor pe baza unei

     formule. Ea face distinctie între Productia substantelor chimice de baza,

     care cuprind prima grupa industriala, si Productia de produse intermediare

     si finale obtinute prin prelucrarea ulterioara a substantelor chimice de

     baza, care formeaza restul grupelor de activitate.

 

24   Fabricarea substantelor si a produselor chimice

 

241  Fabricarea produselor chimice de baza

 

2411 Fabricarea gazelor industriale

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea gazelor industriale sau medicale, lichefiate sau comprimate:

        - gaze primare (elementare);

        - aer lichefiat sau comprimat;

        - gaze de refrigerare;

        - gaze industriale mixte;

        - gaze inerte, ca bioxidul de carbon;

        - gaze izolatoare.

     Aceasta clasa exclude:

     - Extractia de metan, etan, butan sau propan, vezi 11.10;

     - fabricarea, în rafinarii de petrol, a combustibililor gazosi pe baza de

       etan, butan sau propan, vezi 23.20

 

2412 Fabricarea colorantilor si a pigmentilor

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea de coloranti si pigmenti, din orice sursa, sub forma de baza

       sau concentrata.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea produselor de tipul celor folosite ca agenti fluorescenti sau

       ca substante luminofere.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea vopselelor si pigmentilor preparati, vezi 24.30

 

2413 Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea de elemente chimice, cu exceptia metalelor, a gazelor

       elementare industriale si a elementelor radioactive produse de industria

       combustibililor nucleari;

     - fabricarea acizilor anorganici, cu exceptia acidului nitric;

     - fabricarea bazelor, lesiilor si a altor baze anorganice, cu exceptia

       amoniacului;

     - fabricarea altor compusi anorganici.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea acidului azotic si sulfonitric, vezi 24.15;

     - fabricarea amoniacului, vezi 24.15;

 

     - fabricarea clorurii de amoniu, vezi 24.15;

     - fabricarea nitritilor si a nitratilor de potasiu, vezi 24.15;

     - fabricarea carbonatilor de amoniu, vezi 24.15

 

2414 Fabricarea altor produse chimice organice de baza

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea altor substante chimice organice de baza, ca:

        - hidrocarburi aciclice, saturate si nesaturate;

        - hidrocarburi ciclice, saturate si nesaturate;

        - alcooli aciclici si ciclici, inclusiv alcool etilic de sinteza;

        - acizi mono- si poli-carboxilici, inclusiv acid acetic;

        - alti compusi cu functii oxigenate, inclusiv aldehide, cetone, chinone

          si compusi cu functie duala sau poli-oxigenata;

        - compusi organici cu functii azotate, inclusiv amine;

        - alti compusi organici, inclusiv produse obtinute prin distilarea

          lemnului etc.;

     - fabricarea carbunelui de lemn;

     - producerea de bitum si cocs de bitum;

     - fabricarea produselor aromatice sintetice;

     - distilarea gudronului de carbune.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea alcoolului etilic, din substante fermentate, vezi 15.92;

     - fabricarea materialelor plastice în forme primare, vezi 24.16;

     - fabricarea cauciucului sintetic în forme primare, vezi 24.17;

     - fabricarea acidului salicilic si O-acetilsalicilic, vezi 24.41;

     - fabricarea glicerolului brut, vezi 24.51;

     - fabricarea uleiurilor esentiale, vezi 24.63

 

2415 Fabricarea îngrasamintelor si produselor azotoase

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea îngrasamintelor:

        - îngrasaminte azotoase, fosfatice sau potasice, simple sau complexe;

        - uree, fosfati naturali bruti si saruri naturale de potasiu, brute;

     - fabricarea produselor asociate ale azotului:

        - acid nitric si sulfonic, amoniac, clorura de amoniu, nitriti si

          nitrati de potasiu.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea produselor agrochimice, vezi 24.20;

     - tratarea reziduurilor prin compostare cu plante, în scopul îndepartarii

       si al obtinerii unui produs derivat (compost), vezi 90.02

 

2416 Fabricarea materialelor plastice în forme primare

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea materialelor plastice în forme primare:

        - polimeri, inclusiv cei din etilena, propilena, stiren, clorura de

          vinil, acetat de vinil si acrilice;

        - poliamide;

        - rasini fenolice, epoxidice si poliuretan;

        - rasini aldehidice si poliesterice, precum si polieteri;

        - siliconi;

        - modificatori ionici pe baza de polimeri.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea celulozei.

     Aceasta clasa exclude:

     - reciclarea materialelor plastice, vezi 37.20

 

2417 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea cauciucului sintetic, în forme primare:

        - cauciuc sintetic;

        - fractiuni chimice;

     - fabricarea amestecurilor de cauciuc sintetic si cauciuc natural.

 

242  Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

 

2420 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea insecticidelor, rodenticidelor, fungicidelor, ierbicidelor;

     - fabricarea inhibitorilor de germinare, a biostimulatorilor;

     - fabricarea dezinfectantilor;

     - fabricarea altor produse agrochimice n.c.a., exclusiv îngrasamintele

       artificiale si compusii azotului n.c.a.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea de îngrasaminte artificiale si compusi ai azotului n.c.a., vezi 24.15

 

243  Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

 

2430 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea vopselelor si a lacurilor;

     - fabricarea pigmentilor finiti, a opacifiantilor si culorilor finite;

       fabricarea emailurilor vitroase si a glazurilor, a angobelor si

       substantelor analoge;

     - fabricarea masticurilor;

     - fabricarea compusilor pentru calafatuit navele si a preparatelor

       nerefractare similare, de umplere sau de acoperire a suprafetelor;

     - fabricarea solventilor si diluantilor organici complecsi; fabricarea

       dizolvantilor finiti, pentru vopsele si lacuri;

     - fabricarea cernelii tipografice.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea colorantilor si a pigmentilor, vezi 24.12;

     - fabricarea cernelii de scris si de desen, vezi 24.66

 

244  Fabricarea de medicamente, produse farmaceutice si naturiste

 

2441 Fabricarea produselor farmaceutice de baza

     Aceasta clasa include:

     - producerea de substante active din punct de vedere medicinal, ce urmeaza

       a fi utilizate pentru proprietatile lor farmacologice, la fabricarea

       medicamentelor;

     - prelucrarea sângelui.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea zaharurilor pure din punct de vedere chimic;

     - prelucrarea glandelor si fabricarea extractelor glandulare etc.

 

2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea medicamentelor, definite ca atare în legislatia Comunitatii:

        - antiseruri si alte fractii ale sângelui;

        - vaccinuri;

        - diverse medicamente, inclusiv preparate homeopatice;

     - fabricarea produselor chimice anticonceptionale pentru uz extern si a

       medicamentelor anticonceptionale hormonale;

     - fabricarea materialelor utilizate pentru plombe dentare si a cimenturilor

       pentru reconstructia oaselor.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea vatei, tifonului, feselor, bandajelor medicinale impregnate, a

       catgutului chirurgical etc.

 

245  Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de întretinere, cosmetice si de parfumerie

 

2451 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de întretinere

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea agentilor organici activi, de suprafata;

     - fabricarea sapunului;

     - fabricarea glicerolului;

     - fabricarea preparatelor active, de suprafata:

        - prafuri de curatat sub forma solida sau lichida, precum si detergenti;

        - preparate pentru spalatul vaselor;

        - produse pentru înmuierea materialelor textile;

     - fabricarea produselor de curatat si lustruit:

        - preparate pentru parfumarea si dezodorizarea încaperilor;

        - ceara artificiala si ceara preparata;

        - creme de ghete si produse de lustruit pielea;

        - creme si produse de lustruit lemnul;

        - produse de lustruit pentru caroserii, sticla si metal;

        - paste si prafuri de curatat.

 

2452 Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

     Aceasta clasa include fabricarea de:

       - parfumuri si ape de toaleta;

       - preparate de înfrumusetare si farduri;

       - preparate pentru prevenirea arsurilor la plaja si pentru bronzat;

       - preparate pentru manichiura si pedichiura;

       - sampoane, lacuri fixative pentru par, preparate pentru ondularea si

         întinderea parului;

       - produse pentru igiena bucala si dentara, inclusiv preparate pentru

         fixarea danturii false;

       - preparate pentru ras;

       - deodorante si saruri de baie;

       - depilatoare.

     Aceasta clasa exclude:

     - extragerea si rafinarea uleiurilor esentiale, vezi 24.63

 

246  Fabricarea altor produse chimice

 

2461 Fabricarea explozivilor

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea pulberilor propulsive;

     - fabricarea explozivilor;

     - fabricarea produselor pirotehnice.

 

2462 Fabricarea cleiurilor si gelatinelor

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea gelatinei si a derivatilor sai, a cleiului si adezivilor

       finiti, inclusiv cleiurile si adezivii pe baza de cauciuc.

 

2463 Fabricarea uleiurilor esentiale

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea extractelor din produse aromatice naturale;

     - fabricarea rasinilor;

     - fabricarea apelor aromatice distilate;

     - fabricarea mixturilor de produse odorifere, utilizate la prepararea

       parfumurilor sau a alimentelor.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea produselor aromatice sintetice, vezi 24.14;

     - fabricarea parfumurilor si a preparatelor de toaleta, vezi 24.52

 

2464 Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea placilor fotografice, a filmelor, hârtiei fotosensibile si a

       altor materiale fotosensibile neexpuse;

     - fabricarea preparatelor chimice pentru uz fotografic.

 

2465 Fabricarea suportilor destinati înregistrarilor

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea suportilor de înregistrare audio si video;

     - fabricarea dischetelor si a benzilor magnetice pentru calculatoare.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea peliculei cinematografice, vezi 24.64

 

2466 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea diverselor produse chimice, ca de ex.:

        - peptone, derivati ai peptonelor, alte substante proteice si derivatele

          lor n.c.a.;

        - uleiuri si grasimi modificate chimic;

        - materiale folosite la finisarea materialelor textile si a pielii;

        - pulberi si paste utilizate în sudura;

        - decapanti pentru metale;

        - aditivi finiti pentru cimenturi;

        - carbon activat, aditivi pentru lubrifianti, acceleratori finiti ai

          cauciucului, catalizatori si alte produse chimice de uz industrial;

        - preparate antidetonante, antigeluri, lichide pentru transmisia

          hidraulica;

        - reactivi complecsi de diagnostic si laborator.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea cernelii de scris si de desen.

 

247  Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale

 

2470 Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea filamentelor sintetice sau artificiale;

     - fabricarea fibrelor sintetice sau artificiale, necardate, nepieptanate

       sau prelucrate altfel, utilizate pentru filarea în fire;

     - fabricarea firului simplu, sintetic sau artificial, inclusiv a firului de

       înalta rezistenta;

     - fabricarea monofilamentelor sau a benzilor înguste, sintetice sau

       artificiale.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea atei de cusut din fire artificiale, vezi 17.16;

     - filarea fibrelor sintetice sau artificiale (obtinerea firelor), vezi 17.1

 

DH   FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC SI MASE PLASTICE

     Industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice se

     caracterizeaza prin materiile prime utilizate. Aceasta nu înseamna însa, ca

     toate produsele fabricate din aceste materiale se încadreaza, în mod

     necesar, în aceasta subsectiune.

 

25   Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

 

251  Productia de articole din cauciuc

 

2511 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea anvelopelor din cauciuc pentru vehicule, echipamente, masini

       mobile si pentru alte utilizari:

        - anvelope pneumatice;

        - anvelope solide sau tampon;

     - fabricarea camerelor de aer interioare, pentru anvelope;

     - fabricarea suprafetelor (benzilor) de rulare intersanjabile, pentru

       pneuri; a flapsurilor, benzilor ("cocoasa de camila"), pentru

       reconditionarea anvelopelor etc.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului, vezi 25.13;

     - repararea de anvelope si camere (vulcanizare), vezi 50.20

 

2512 Resaparea anvelopelor

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului, vezi 25.13;

     - repararea penelor de cauciuc, vezi 50.20

 

2513 Fabricarea altor produse din cauciuc

     Aceasta clasa include:

     - fabricarea altor produse din cauciuc natural sau sintetic, nevulcanizat,

       vulcanizat sau solidificat:

        - placi, foi, benzi, baghete, profile din cauciuc;

        - tuburi, conducte si furtunuri de cauciuc;

        - curele de transmisie si benzi transportoare din cauciuc;

        - articole de igiena si farmacie, din cauciuc: prezervative, tetine,

          buiote etc.;

        - articole de îmbracaminte din cauciuc;

        - covoare si presuri din cauciuc;

        - materiale textile cauciucate;

        - ata si frânghie din cauciuc;

        - fire si tesaturi cauciucate;

        - inele si garnituri din cauciuc;

        - învelisuri din cauciuc, pentru role de conducere;

        - saltele gonflabile din cauciuc.

     Aceasta clasa include, de asemenea:

     - fabricarea materialelor pentru repararea cauciucului.

     Aceasta clasa exclude:

     - fabricarea suportului textil pentru anvelope, vezi 17.54;

     - fabricarea îmbracamintei din material textil elastic, vezi 18.2;</