Forum - Stiintele Educatiei

        lege 1 2011 educatia 

        Informatizarea invatamantului - Raportul SEI 


O piatra de hotar in domeniul informatizarii invatamantului in Romania.

Cu orice informatii referitoare la aceasta lucrare

Comenius' självbiografi. Comenius about himself. Ed. W. Sjöstrand, Sting Nordström. Stockholm 1975, 296 pp.

va rugam sa va adresati la office@numeris.com.ro

Stiintele Educatiei - Dictionar Enciclopedic

Evenimentul editorial al deceniului pentru Stiintele Educatiei din Romania

Stiintele Educatiei - Dictionar Enciclopedic Volumul 1

 

Stiintele Educatiei - Dictionar Enciclopedic Volumul 2

 

Evenimentul editorial al deceniului pentru Stiintele Educatiei din Romania

 

Editura bucureștean㠓SIGMA” a lansat de curând o lucrare așteptată cu mult interes de oamenii școlii – “Științele Educației. Dicționar  Enciclopedic” – Vol. I (A-L), Vol. II (M-Z). Realizate în condiții grafice deosebite, cele două volume reprezintă finalizarea primei etape a unui proiect de mai lungă durată - ENCICLOPEDIA ȘTIINȚELOR EDUCAȚIEI (pe domenii), inițiat de un grup de cercetători de la Institutul de Științe ale Educației și cadre didactice de la Universitatea din București.

O lucrare de acest gen era așteptată și binevenită în acest moment deoarece la orizontul educațional se întrezăresc solii unei noi paradigme - diferențierea instruirii, instruirea individualizată, procesul instructiv proiectat după modelul sistemelor cu comandă și control, softul educațional inteligent, sistemele expert,  problematica inteligențelor multiple –  pași semnificativi spre schimarea paradigmei: de la centrarea pe predare/ pe profesor la centrarea pe învățare/ pe elev. Acest cadru de referință a impus o tematică reflectând nivelului gândirii pedagogice, coloratura practicilor educaționale și direcțiile de cercetare știintifică la începutul celui de al treilea mileniu, lucrare care să reprezinte prima sursă de informare a tuturor celor angrenați în larga extensie a evantaiului educațional – educatori, cercetători, manageri, decidenți.

Din baza de date realizată de Asociația pentru Științele Educației au fost selectați 600 de termeni/nume, avându-se în vedere ca alături de principalii termeni “tradiționali” să fie introduși termenii care denumesc elemente noi sau redefinite: axiologie pedagogică, idealul educațional,  pedagogia socială, Rudolf Steiner (Filosofia educației); cultura organizațională, paradigme în sociologia educației, reproducție socio-culturală, Pierre Bourdieu (Sociologia educației); anchored instruction, Bildung, construirea cunoașterii, disputa Chomsky-Piaget, gândire laterală, inteligență emoțională, constructivismul în educație, metacogniție (Psihologia educației); dicționarul Buisson, Jozsef Eötvös, filantropinism, N.F.S. Gruntvig, Petăr Noikov, pietism, Quintilian, Luigi Volpicelli (Istoria pedagogiei); factori determinanți ai educației, G.Z. Bereday-Fijalkowski, F.  Hilker, Isaac Leon Kandel (Pedagogie comparată); analiză cost-beneficiu, funcții manageriale, managementul schimbării, politică educațională (Politica și managementul învățământului); curriculum, curriculum la decizia școlii, curriculum centrat pe dezvoltarea gândirii, implementarea curriculumului (Curriculum); e-learning, interacțiune elev-computer, sisteme de învățare hypermedia-multimedia, soft educațional, internet, taxonomii ale obiectivelor educaționale (Teoria și metodologia instruirii); conceptul de obiectiv educațional,  evaluarea programelor sociale și educaționale, evaluare de sistem, funcții pedagogice ale obiectivelor educaționale, portofoliul evaluativ (Evaluare); formarea formatorilor, mentor (Formarea și perfecționarea cadrelor didactice;  grile de observare, proiect de cercetare, metode neparametrice de corelație, variabile în cercetarea experimentală (Cercetarea în educație).

 Dicționarul nu oferă doar codificarea semantică a termenilor din aria științelor educației, ci și examinarea critică a unor modele și norme acționale, semnalarea unor noi direcții și metode de cercetare, identificarea și evaluarea curentelor, tendințelor și inovațiilor recente din teoria și practica educației. Conceptele sunt definite de o manieră comprehensivă și sistematică, într-un cadru de referință ce permite integrarea și corelarea la nivelul ansamblului.                    

DICȚIONARUL este însoțit de un Chestionar prin care specialiștii din domeniul educației (teoreticieni sau practicieni) sunt solicitați să-și exprime și să transmită editorilor observațiile și sugestiile lor, atât în ceea ce privește conținutul cât și modalitățile de prezentare.

Revista de Pedagogie a dedicat Dicționarului un întreg număr (2007, nr. 1-6), publicând 26 de articole prin care îi prefigurează cititorului o imagine relevantă asupra conținutului, formei de realizare a articolelor și a modului de interrelaționare a acestora.

Academia Română a acordat acestei lucrări excepționale premiul "Constantin Rădulescu-Motru" pentru anul 2008.

 

În caz de epuizare puteți găsi lucrarea folosind

    cota 370.03STI/IP-S
                Stiintele educatiei : dictionar enciclopedic. /
                editori Eugen Noveanu, Dan Potolea ; coord.
                gen. Eugen Noveanu ; coord. de domenii Cezar
                Birzea, Ion Neacsu, Viorel Nicolescu, Emil
                Paun, Ion Gh. Stanciu . - Bucuresti : Sigma,
                2007- ; 2 vol. : il., fotogr. ; 24 cm
                Text pe doua coloane;
                Contine note intre cap.
                ISBN 978-973-649-393-5
                * Vol. 1

 

 sus ñ

 

centrare pe elev

constructivismul

metacognitie

obiectiv educational

obiective educationale functii pedagogice