ordin 1865 2010 INS

Order 1865/2010 INS - Befehl 1865/2010 INS

keylinks: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare

Ordin nr. 1865 din 17/12/2010 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri în anul 2011, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 36 din 14/01/2011, Intrare in vigoare: 14.01.2011

 

    Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri,

    în temeiul prevederilor Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


    președintele Institutului Național de Statistică emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2011: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri și, respectiv, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

 

   Art. 2. - Operatorii economici care în cursul anului 2010 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2010 trebuie să completeze și să transmită Institutului Național de Statistică declarații statistice Intrastat, începând cu luna ianuarie 2011.

 

   Art. 3. - În cursul anului 2011 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2011. Acești operatori economici trebuie să completeze și să transmită declarații statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2011 a expedierilor și/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri.

 

   Art. 4. - Prezentul ordin va fi pus în aplicare de către direcția de specialitate din cadrul Institutului Național de Statistică.

 

   Art. 5. - Prin prezentul ordin se abrogă prevederile Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 670/2009 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri în anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 în 22 decembrie 2009.

 

   Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û