ordin 683 2008 INS

Order 683/2008 - Befehl 683/2008

keylinks: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare

Ordin nr. 683 din 28/11/2008 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri în anul 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 09/12/2008, Intrare in vigoare: 09/12/2008

 

   În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Național de Statistică, republicată, cu modificările ulterioare,

    potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri,

 

    președintele Institutului Național de Statistică emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - Se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2009: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri și, respectiv, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

 

   Art. 2. - Operatorii economici care în cursul anului 2008 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri, depășește valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2009, trebuie să completeze și să transmită la Institutul Național de Statistică declarații statistice Intrastat, începând cu luna ianuarie 2009.

 

   Art. 3. - În cursul anului 2009 pot deveni furnizori de date Intrastat și alți operatori economici, care realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului depășește pragurile Intrastat pentru anul 2009. Acești operatori economici trebuie să completeze și să transmită declarații statistice Intrastat începând din luna în care valoarea cumulată de la începutul anului 2009 a expedierilor și/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depășește pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele două fluxuri, expedieri și, respectiv, introduceri de bunuri.

 

   Art. 4. - Prezentul ordin va fi pus în aplicare de direcția de specialitate din cadrul Institutului Național de Statistică.

 

   Art. 5. - Prin prezentul ordin se abrogă prevederile Ordinului președintelui Institutului Național de Statistică nr. 747/2007 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informațiilor statistice de comerț intracomunitar cu bunuri în anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2007.

 

   Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la legislatie Û