plan de conturi

Chart Of Accounts Romania >>

PLAN DE CONTURI

Clasa 1 Conturi de capitaluri

10 Capital si rezerve

101 Capital
1011 Capital subscris nevarsat
1012 Capital subscris varsat
1015 Patrimoniul regiei
1016 Patrimoniul public
104 Prime privind capitalul
1041 Prime de emisiune
1042 Prime de fuziune
1043 Prime de aport
1044 Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni
105 Rezerve din reevaluare
1051 Rezerve de reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie
1058 Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative
106 Rezerve
1061 Rezerve legale
1062 Rezerve pentru actiuni proprii
1063 Rezerve statutare sau contractuale
1068 Alte rezerve

11 Rezultatul reportat

117 Rezultatul reportat
1171 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata
1172 Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29
1173 Rezultatul reportat provenind din modificarile politicilor contabile
1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale
1175 Rezultatul reportat reprezentand rezultatul realizat din rezerve din reevaluare

12 Rezultatul exercitiului

121 Profit si pierdere
129 Repartizarea profitului

13 Subventii pentru investitii

131 Subventii pentru investitii

15 Provizionare pentru riscuri si cheltuieli

151 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

1511 Provizioane pentru litigii
1512 Provizioane pentru garantii acordate clientilor
1513 Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea
1514 Provizioane pentru restructurare
1518 Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

16 Imprumuturi si datorii asimilate

161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
1611 Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat
1612 Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci
1613 Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat
1614 Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de banci
162 Credite Bancare pe Termen Lung
1621 Credite bancare pe termen lung
1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta
1623 Credite externe guvernamentale
1624 Credite bancare externe garantate de stat
1625 Credite bancare externe garantate de banci
1626 Credite de la trezoreria statului
1627 Credite bancare interne garantate de stat
166 Datorii ce privesc imobilizari financiare
1661 Datorii catre societatile din cadrul grupului
1662 Datorii catre societati care detin interes de participare
167 Alte Imprumuturi si datorii asimilate
168 Dobanzi aferente Imprumuturilor si datoriilor asimilate
1681 Dobanzi aferente Imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni
1682 Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung
1685 Dobanzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului
1686 Dobanzi aferente datoriilor catre societatile care detin interese de participare
1687 Dobanzi aferente altor Imprumuturi si datorii asimilate
169 Prime privind rambursarea obligatiunilor


Clasa 2 Conturi de imobilizari

20 Imobilizarie necorporale

201 Cheltuieli de constituire
203 Cheltuieli de dezvoltare
205 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare
2051 Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare
2052 Brevete, licente si alte drepturi si valori similare obtinute cu resurse proprii
207 Fond comercial
2071 Fond comercial
2075 Fond comercial negativ
208 Alte imobilizari necorporale

21 Imobilizari corporale

211 Terenuri si amenajari de terenuri
2111 Terenuri
2112 Amenajari de terenuri
2121 Constructii
213 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii
2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)
2132 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
2133 Mijloace de transport
2134 Animale si plantatii
214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

23 Imobilizari in curs

231 Imobilizari corporale In curs
2311 Amenajari de terenuri si constructii
2312 Instalatii tehnice si masini
2313 Alte imobilizari corporale
232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
2321 Avansuri acordate pentru terenuri s constructii
2322 Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini
2323 Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale
233 Imobilizari necorporale In curs
234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

26 Imobilizari financiare

261 Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului
262 Titluri de participare detinute la societatiile din afara grupului
263 Imobilizari financiare sub forma de interese de participare
2633 Titluri de participare detinute In Intreprinderi asociate din cadrul grupului
2634 Titluri de participare detinute In Intreprinderi asociate din afara grupului
2635 Titluri de participare strategice In cadrul grupului
2636 Titluri de participare strategice In afara grupului
264 Titluri puse In echivalenta
265 Alte titluri imobilizate
267 Creante imobilizate
2671 Sume datorate de filiale
2672 Dobanda aferenta sumelor datorate de filiale
2673 Imprumuturi acordate pe termen lung
2674 Dobanda aferenta Imprumuturilor acordate pe termen lung
2675 Creante legate de interesele de participare
2676 Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare
2677 Actiuni proprii active imobilizate
2678 Alte creante imobilizate
2679 Dobanzi aferente altor creante imobilizate
269 Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare
2691 Varsaminte de efectuat referitoare la titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului

28 Amortizari privind imobilizarile

280 Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire
2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare
2805 Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare
2807 Amortizarea fondului comercial
2808 Amortizarea altor imobilizari necorporale
281 Amortizari privind imobilizarile corporale
2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri
2812 Amortizarea constructiilor
2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor
2814 Amortizarea altor imobilizari corporale

29 Provizionare pentru deprecierea imobilizarilor

290 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale
293 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor In curs
296 Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare


Clasa 3 Conturi de stocuri si productie in curs de executie

30 Stocuri de materii prime si materiale

301 Materii prime
302 Materiale consumabile
3021 Materiale auxiliare
3022 Combustibili
3023 Materiale pentru ambalat
3024 Piese de schimb
3025 Seminte si materiale de plantat
3026 Furaje
3028 Alte materiale consumabile
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
308 Diferente de pret la materii prime si materiale

33 Productie in curs de executie

331 Produse in curs de executie

332 Lucrari si servicii in curs de executie


34 Produse

341 Semifabricate
345 Produse finite
346 Produse reziduale
348 Diferente de pret la produse

35 Stocuri aflate la terti

351 Materii si materiale aflate la terti
354 Produse aflate la terti
356 Animale aflate la terti
357 Marfuri in custodie sau consignatie la terti
358 Ambalaje aflate la terti

36 Animale

361 Animale si pasari
368 Diferente de pret la animale si pasari

37 Marfuri

371 Marfuri
378 Diferente de pret la marfuri

38 Ambalaje

381 Ambalaje
388 Diferente de pret la ambalaje

39 Provizionarea pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie

391 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime
392 Provizioane pentru deprecierea materialelor
3921 Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile
3922 Provizioane pentru deprecierea obiectelor de inventar
393 Provizioane pentru deprecierea prod in curs de executie
394 Provizioane pentru deprecierea produselor
395 Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti
396 Provizioane pentru deprecierea animalelor
397 Provizioane pentru deprecierea marfurilor
398 Provizioane pentru deprecierea ambalajelor


Clasa 4 Conturi de terti

40 Furnizori si conturi asimilate

401 Furnizori
403 Efecte de platit
404 Furnizori de imobilizari
405 Efecte de platit pentru imobilizari
408 Furnizori facturi nesosite
409 Furnizori debitori
4091 Furnizori debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor
4092 Furnizori debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari

41 Clienti si conturi asimilate

4111 Clienti
4118 Clienti incerti sau in litigiu
413 Efecte de primit
418 Clienti facturi de intocmit
419 Clienti creditori

42 Personal si conturi asimilate

421 Personal remuneratii datorate
423 Personal ajutoare materiale datorate
424 Participarea personalului la profit
425 Avansuri acordate personalului
426 Drepturi de personal neridicate
427 Retineri din remuneratii datorate tertilor
428 Alte datorii si creante in legatura cu personalul
4281 Alte datorii in legatura cu personalul
4282 Alte creante in legatura cu personalul

43 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate

431 Asigurari sociale
4311 Contributia unitatii la asigurarile sociale
4312 Contributia personalului la asigurari sociale
4313 Contributia angajatorului pentru asigurari sociale de sanatate
437 Ajutor de somaj
4371 Contributia unitatii la fondul de somaj
4372 Contributia personalului la fondul de somaj
438 Alte datorii si creante sociale
4381 Alte datorii sociale
4382 Alte creante sociale

44 Bugetul statului, fonduri speciale, conturi asimilate

441 Impozitul pe profit
442 Taxa pe valoarea adaugata
4423 TVA de plata
4424 TVA de recuperat
4426 TVA deductibila
4427 TVA colectata
4428 TVA neexigibila
444 Impozit pe venituri de natura salariilor
445 Subventii
446 Alte impozite,taxe si varsaminte asimilate
447 Fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate
448 Alte datorii si creante cu bugetul statului
4481 Alte datorii cu bugetul statului
4482 Alte creante privind bugetul statului

45 Grup si asociati

451 Decontari in cadrul grupului
4511 Decontari in cadrul grupului
4518 Dobinzi aferente decontarilor in cadrul grupului
452 Decontari privind interesele de participare
4521 Decontari privind interesele de participare
4528 Dobanzi aferente interesele de participare
455 Suma datorate asociatiilor
4551 Asociati conturi curente
4558 Asociati Dobanzi la conturi curente
456 Decontari cu asociatii privind capitalul
457 Dividende de plata
458 Decontari din operatiuni in participatie
4581 Decontari din operatiuni in participatie activ
4582 Decontari din operatiuni in participatie pasiv

46 Debitori si creditori diversi

461 Debitori diversi
462 Creditori diversi
471 Cheltuieli inregistrate in avans
472 Venituri inregistrate in avans
473 Decontari din operatiuni in curs de clarificare

48 Decontari in cadrul unitatii

481 Decontari intre unitate si subunitati
482 Decontari intre subunitati
491 Provizioane pentru deprecierea creantelor clienti
495 Provizioane pentru deprecierea creantelor grup,unitate,asociati
496 Provizioane pentru deprecierea creantelor debitori


Clasa 5 Conturi de trezorerie

50 Investitii financiare pe termen scurt

501 Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului
502 Actiuni proprii
503 Actiuni
505 Obligatiuni emise si rascumparate
506 Obligatiuni
508 Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate
5081 Alte titluri de plasament
5088 Dobinzi la obligatiuni si titluri de plasament
509 Varsaminte de efectuat pentru titluri de plasament

51 Conturi la banci

511 Valori de incasat
5112 Cecuri de incasat
5113 Efecte de incasat
5114 Efecte remise spre scontare
512 Conturi curente la banci
5121 Conturi la banci in lei
5124 Conturi la banci in devize
5125 Sume in curs de decontare
5129 Disponibiliti ale clientilor
518 Dobinzi
5186 Dobinzi de platit
5187 Dobinzi de incasat
519 Credite bancare pe termen scurt
5191 Credite bancare pe termen scurt
5192 Credite bancare pe termen scurt neramburasate la scadenta
5193 Credite externe guvernamentale
5194 Credite externe garantate de stat
5195 Credite garantate de banci
5196 Credite de la trezoreria statului
5197 Credite interne garantate de stat
5198 Dobinzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

53 Casa

531 Casa
5311 Casa in lei
5314 Casa in devize
532 Alte valori
5321 Timbre fiscale si postale
5322 Bilete de tratament si odihna
5323 Tichete si bilete de calatorie
5328 Alte valori

54 Acreditive

541 Acreditive
5411 Acreditive in lei
5412 Acreditive in devize
542 Avansuri de trezorerie
581 Viramente interne

59 Provizionare pentru deprecierea conturilor de trezorerie

591 Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societeti din cadrul grupului
592 Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii
593 Provizioane pentru deprecierea actiunilor
595 Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor de rascumparare
596 Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor
598 Provizioane pentru deprecierea altor investitii finaciare si creante asimilate


Clasa 6 Conturi de cheltuieli

60 Cheltuieli privind stocurile

601 Cheltuieli cu materiile prime
602 Cheltuieli cu materialele consumabile
6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022 Cheltuieli privind combustibilii
6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024 Cheltuieli privind piesele de schimb
6025 Cheltuieli privind semintele si mat de plantat
6026 Cheltuieli privind furajele
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603 Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar
604 Cheltuieli privind materialele nestocate
605 Cheltuieli privind energia si apa
606 Cheltuieli privind animalele si pasarile
607 Cheltuieli privind marfurile
608 Cheltuieli privind ambalajele

61 Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti

611 Cheltuieli de intretinere si reparatii
612 Cheltuieli cu redevente, locatiile de gestiune si chiriile
613 Cheltuieli cu primele de asigurare
614 Cheltuieli cu studiile si cercetarile

62 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

621 Cheltuieli cu colaboratorii
622 Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
623 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
625 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
628 Alte cheltuieli cu servicii executate de terti

63 Cheluieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe ,varsam asimilate

64 Cheltuieli cu personalul

641 Cheltuieli cu remuneratiile personalului
645 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
6451 Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale
6452 Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
6453 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
6458 Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

65 Alte cheltuieli de exploatare

654 Pierderi din creante
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati
6582 Donatii si subventii acordate
6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital
6588 Alte cheltuieli de exploatare

66 Cheltuieli financiare

663 Pierderi din creante legate de participatii
664 Cheltuielile privind investitiile financiare cedate
6641 Cheltuielile privind imobilizarile finaciare cedate
6642 Pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate
665 Cheltuieli din diferente de curs valutar
666 Cheltuieli privind dobinzile
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
668 Alte cheltuieli financiare

67 Cheltuieli extraordinare

671 Cheltuieli privind calmitatiile si alte evenimente extraordinare

68 Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

681 Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
6812 Cheltuieli de exploatare privind Provizioane pentru riscuri sichelt
6813 Cheltuieli de exploatare privind Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
6814 Cheltuieli de exploatare privind Provizioane pentru deprecierea active circul
686 Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele
6863 Cheltuieli financiare privind provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare
6864 Cheltuieli financiare privind provizioane pentru deprecierea activelor cedate
6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

69 Cheltuieli cu impozitul pe profit

691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
698 Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele de mai sus


Clasa 7 Conturi de venituri

70 Cifra de afaceri

701 Venituri din vinzarea produselor finite
702 Venituri din vinzarea semifabricatelor
703 Venituri din vinzarea produselor reziduale
704 Venituri din lucrari executate, servicii prestate
705 Venituri din studii si cercetari
706 Venituri din redevente,locatii de gestiune,chirii
707 Venituri din vinzarea marfurilor
708 Venituri din activitati diverse

71 Venituri din productia sociala

711 Venituri stocurilor

72 Venituri din productia de imobilizari

721 Venituri din productia de imobilizari necorporale
722 Venituri din productia de imobilizari corporale

74 Venituri din subventii de exploatare

741 Venituri din subventii de exploatare
7411 Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7417 Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

75 Alte venituri din exploatare

754 Venituri din creante reactivate si debitori diversi
758 Alte venituri din exploatare
7581 Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582 Venituri din donatii si subventii primite
7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
7584 Venituri din subventii pentru investitii
7588 Alte venituri de exploatare

76 Venituri financiare

761 Venituri din imolizari financiare
7611 Venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului
7612 Venituri din titluri de participare detinute la societati din afara grupului
7613 Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din cadrul grupului
7614 Venituri din titluri de participare detinute in intreprinderi asociate din afara grupului
7615 Venituri din titluri de participare strategice din cadrul grupului
7616 Venituri din titluri de participare strategice din afara grupului
762 Subventii din investitii finaciare pe termen
763 Venituri din creante imobilizate
764 Venituri din investitii financiare cedate
7641 Venituri din imobilizari financiare cedate
7642 Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate
765 Venituri din diferente de curs valutar
766 Venituri din dobinzi
767 Venituri din sconturi obtinute
768 Alte venituri financiare

77 Venituri extraordinare

771 Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si alte similare

78 Venituri din provizionare

781 Venituri din provizioane privind activitatatea de exploatare
7812 Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli
7813 Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor
7814 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante
786 Venituri financiare din provizioane
7863 Venituri din Provizioane pentru deprecieri imobilizarilor financiare
7864 Venituri din Provizioane pentru deprecieri activelor circulante


Clasa 8 Conturi speciale

80 Conturi in afara bilantului

801 Angajamente acordate
8011 Giruri si garantii acordate
8018 Alte angajamente acordate
802 Angajamente primite
8021 Giruri si garantii primite
8028 Alte angajamente primite
803 Alte conturi In afara bilantului
8031 Imobilizari corporale luate cu chirie
8032 Valori materiale primite spre prel sau reparare
8033 Valori materiale primite In pastrare sau custodie
8034 Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii, datorii asimilate
8037 Efecte scontate neajunse la scadenta
8038 Alte valori In afara bilantului
8039 Stocuri de natura obiectelor de inventar
804 Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
8045 Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
 

sus ñ