CAEN 2008 detalii

contributii angajator 2009

fond risc 2009

CAEN 2008 convertor si fond de risc

contributii angajator 2008

cod CAEN 2008

HG 144 2008

Normele metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, intra in vigoare: 18.02.2008

Link surse

Nomenclatoare statistice - CAEN, CPSA, SIRUTA; din pacate acest acces la serverul SENIN nu functioneaza acum

 

 

 

      CAEN 2008 CONVERTOR SI TARIFE DE RISC 2008

  CAEN Rev. 1 Denumire CAEN Rev. 1
(pana la 31 decembrie 2007)
CAEN Rev. 2 Denumire CAEN Rev. 2 (incepand cu 01 ianuarie 2008) % RISC
  0111 Cultivarea cerealelor, porumbului şi a altor plante n.c.a. 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 0.6100
    0112 Cultivarea orezului 0.6520
      0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0.6100
      0114 Cultivarea trestiei de zahăr 0.6310
    0115 Cultivarea tutunului 0.6310
      0116 Cultivarea plantelor pentru fibre  0.6310
      0119 Cultivarea altor plante din culturi anuale 0.6100
      0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 0.5890
      0129 Cultivarea altor plante permanente 0.6940
    0163 Activităţi după-recoltare 0.6730
    0164 Pregătirea seminţelor 0.6520
  0112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole şi a produselor de seră 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 0.6100
      0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0.6100
      0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0.6100
      0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 0.5890
      0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 0.5260
    0164 Pregătirea seminţelor 0.6520
      0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană   0.6100
  0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi şi mirodenii 0121 Cultivarea strugurilor 0.5260
      0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 0.5260
    0123 Cultivarea fructelor citrice 0.5260
      0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 0.5260
      0125 Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi altor pomi fructiferi 0.5470
      0126 Cultivarea fructelor oleaginoase 0.6100
      0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturi 0.5260
      0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 0.5890
    0163 Activităţi după-recoltare 0.6730
    0164 Pregătirea seminţelor 0.6520
      0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană  0.6100
      1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 0.5890
      1102 Fabricarea vinurilor din struguri 0.5470
  0121 Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui 0141 Creşterea bovinelor de lapte 0.6940
    0142 Creşterea altor bovine 0.6940
  0122 Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asinilor 0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline 0.5890
      0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor 0.5890
0123 Creşterea porcinelor 0146 Creşterea porcinelor 0.7360
0124 Creşterea păsărilor 0147 Creşterea păsărilor 0.5680
  0125 Creşterea altor animale 0144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor 0.5050
    0149 Creşterea altor animale 0.5680
    0322 Acvacultura în ape dulci 0.4840
  0130 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 0.6730
  0141 Activităţi de servicii anexe agriculturii; grădinărit peisagistic (arhitectură peisageră) 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 0.7990
    0163 Activităţi după-recoltare 0.6730
    0164 Pregătirea seminţelor 0.6520
      8130 Activităţi de întreţinere peisagistică 0.6520
  0142 Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 0.5260
  0150 Vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activităţi de servicii anexe 0170 Vânătoare şi activităţi de servicii anexe vânătorii 1.2400
      9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 0.4420
  0201 Silvicultură şi exploatare forestieră 0129 Cultivarea altor plante permanente 0.6940
      0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere 0.6730
    0220 Exploatare forestieră 0.7150
      0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 0.6100
  0202 Servicii auxiliare silviculturii şi exploatării forestiere 0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii 0.7360
0501 Pescuitul 0311 Pescuitul maritim 0.4630
    0312 Pescuitul în ape dulci 0.4630
      7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 0.5470
0502 Piscicultura 0321 Acvuacultura  maritimă 0.4210
    0322 Acvacultura în ape dulci 0.4840
  1010 Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 0510 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 1.5130
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
      1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1.1770
  1020 Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 0520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 1.1560
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
      1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1.1770
  1030 Extracţia şi prepararea turbei 0892 Extracţia şi aglomerarea turbei 0.6310
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
      1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1.1770
1110 Extracţia hidrocarburilor 0610 Extracţia petrolului brut 0.6940
    0620 Extracţia gazelor naturale 0.6940
      0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 1.0510
  1120 Servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale, exclusiv prospecţiunile 0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 1.0510
  1200 Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive 0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 0.7990
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
  1310 Extracţia şi prepararea minereurilor feroase 0710 Extracţia minereurilor feroase 1.2820
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
  1320 Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurile radioactive) 0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 1.3870
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
  1411 Extracţia pietrei pentru construcţii 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 1.2820
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
  1412 Extracţia pietrei calcaroase, ghipsului şi a cretei 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 1.2820
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
  1413 Extracţia ardeziei 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 1.2820
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
  1421 Extracţia pietrişului şi nisipului 0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 0.8410
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
  1422 Extracţia argilei şi caolinului 0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 0.8410
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
  1430 Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică şi a  îngrăşămintelor naturale 0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale 1.0090
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
1440 Extracţia sării 0893 Extracţia sării 0.6730
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
      1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 0.7990
  1450 Alte activităţi extractive n.c.a. 0899 Alte activităţi extractive n.c.a. 1.3450
      0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0.7360
  1511 Producţia şi conservarea cărnii 1011 Producţia şi conservarea cărnii 0.7360
  1512 Producţia şi conservarea cărnii de pasăre 1011 Producţia şi conservarea cărnii 0.7360
      1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 0.5050
  1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 0.7570
      1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 0.6310
  1520 Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor 0.4630
      1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 0.6310
  1531 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 0.6310
  1532 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 0.4000
  1533 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor 0.5260
      1085 Fabricarea de mâncăruri preparate 0.6310
  1541 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor brute 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 0.5890
  1542 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 0.5890
  1543 Fabricarea margarinei şi produselor comestibile similare 1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 0.5260
  1551 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 0.7360
1552 Fabricarea îngheţatei 1052 Fabricarea îngheţatei 0.4000
  1561 Fabricarea produselor de morărit 1061 Fabricarea produselor de morărit 0.7990
  1562 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 0.5680
      1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 0.5260
  1571 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 0.5680
  1572 Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 0.4000
  1581 Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 0.5680
  1582 Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi altor produse similare 1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 0.6520
1583 Fabricarea zahărului 1081 Fabricarea zahărului 0.7990
  1584 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei  şi a produselor zaharoase 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 0.5050
  1585 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare 0.8830
  1586 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 0.5050
  1587 Fabricarea condimentelor 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 0.7990
  1588 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 0.4000
  1589 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 0.5260
  1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 0.5050
  1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 0.5050
  1592 Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 0.6520
  1593 Fabricarea vinurilor 1102 Fabricarea vinurilor din struguri 0.5470
  1594 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 0.4000
  1595 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 0.6730
1596 Fabricarea berii 1105 Fabricarea berii 0.8410
1597 Fabricarea malţului 1106 Fabricarea malţului 0.4000
  1598 Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice 1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 0.4840
  1600 Fabricarea produselor din tutun 1200 Fabricarea produselor din tutun 0.6100
  1711 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip bumbac 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 0.9880
  1712 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână cardată şi tip lână cardată 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 0.9880
  1713 Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână pieptănată şi tip lână pieptănată 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 0.9880
  1714 Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip in 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 0.9880
  1715 Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi artificiale (inclusiv din scame) şi a firelor sintetice 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 0.9880
  1716 Fabricarea aţei de cusut 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 0.9880
  1717 Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 0.9880
  1721 Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac 1320 Producţia de ţesături 1.0720
  1722 Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată 1320 Producţia de ţesături 1.0720
  1723 Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată 1320 Producţia de ţesături 1.0720
  1724 Ţesături din mătase şi din fire tip mătase 1320 Producţia de ţesături 1.0720
1725 Ţesături din alte textile 1320 Producţia de ţesături 1.0720
  1730 Finisarea materialelor textile 1330 Finisarea materialelor textile 0.4420
  1740 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 0.6730
      3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 0.5260
      3319 Repararea altor echipamente 0.8620
  1751 Fabricarea de covoare şi mochete 1393 Fabricarea de covoare şi mochete 1.2820
  1752 Fabricarea de frânghii, sfori şi plase 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 0.4000
  1752 Fabricarea de frânghii, sfori şi plase 3319 Repararea altor echipamente 0.8620
  1753 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 0.6730
  1754 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 0.6520
      1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 0.6730
      1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 0.7990
      3319 Repararea altor echipamente 0.8620
  1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 0.5470
  1771 Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon, tricotaţi sau croşetaţi 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 0.4210
      1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 0.4420
  1772 Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare tricotate sau croşetate 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 0.5890
  1810 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 0.4000
      3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 0.4630
  1821 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1412 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte pentru lucru 0.5050
  1822 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 0.5050
  1823 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 0.4630
  1824 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 0.4210
      3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 0.4630
  1830 Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 0.5470
      1420 Fabricarea articolelor din blană 0.4420
      1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 1.1140
  1910 Tăbăcirea şi finisarea pieilor 1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 1.1140
  1920 Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 0.7150
      3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 0.4630
1930 Fabricarea încălţămintei 1520 Fabricarea încălţămintei 0.5260
      1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 0.8200
      2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 0.6940
      2229 Fabricarea altor produse din material plastic 0.7150
  2010 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 0.9040
  2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, plăci din aşchii de lemn, plăci fibrolemnoase etc. 1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn 1.0720
  2030 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 0.6730
      1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 0.6730
  2040 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 0.7990
      3319 Repararea altor echipamente 0.8620
  2051 Fabricarea altor produse din lemn 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 0.8200
      3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 0.4630
  2052 Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 0.8200
      3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 0.4630
2111 Fabricarea celulozei 1711 Fabricarea celulozei 1.2820
  2112 Fabricarea hârtiei şi cartonului 1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului 0.8620
  2121 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 0.9250
  2122 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 0.7990
      1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 0.8620
  2123 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 Fabricarea articolelor de papetărie 0.6730
2124 Fabricarea tapetului 1724 Fabricarea tapetului 0.4000
  2125 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 0.8410
      1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 0.8620
  2211 Editarea cărţilor 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 0.4630
      5811 Activităţi de editare a cărţilor 0.4000
      5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 0.4000
  2212 Editarea ziarelor 5813 Activităţi de editare a ziarelor 0.4000
  2213 Editarea revistelor şi periodicelor 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 0.4210
  2214 Editarea înregistrărilor sonore 5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 0.4630
2215 Alte activităţi de editare 5819 Alte activităţi de editare 0.4630
2221 Tipărirea ziarelor 1811 Tipărirea ziarelor 0.4420
  2222 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 1723 Fabricarea articolelor de papetărie 0.6730
      1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 0.8620
2223 Legătorie 1814 Legătorie şi servicii conexe 0.5680
  2224 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 0.4420
  2225 Lucrări auxiliare legate de activitatea de tipografie 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 0.4420
  2231 Reproducerea înregistrărilor audio 1820 Reproducerea înregistrărilor 0.4000
  2232 Reproducerea înregistrărilor video 1820 Reproducerea înregistrărilor 0.4000
  2233 Reproducerea inregistrarilor informatice 1820 Reproducerea înregistrărilor 0.4000
  2310 Fabricarea produselor de cocserie 1910 Fabricarea produselor de cocserie 0.7780
  2320 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1.1770
      2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 1.0930
      2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 1.0300
      2446 Prelucrarea combustibililor nucleari 0.7990
      3812 Colectarea deşeurilor periculoase (toxice, contaminate, radioactive, etc.) 0.9040
      3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase (toxice, contaminate, radioactive, etc.) 0.9460
  2411 Fabricarea gazelor industriale 2011 Fabricarea gazelor industriale 0.7780
  2412 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 1.0930
  2413 Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 1.0930
  2414 Fabricarea altor produse chimice organice de bază 1910 Fabricarea produselor de cocserie 0.7780
      2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 0.6520
  2415 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 1.0300
  2416 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 0.7780
  2417 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 0.6940
  2420 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 1.0930
  2430 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 0.9040
  2441 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 0.7360
  2442 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 1.0300
      3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 0.5260
  2451 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 0.7150
      2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 0.6940
  2452 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 0.6940
2461 Fabricarea explozivilor 2051 Fabricarea explozivilor 1.4290
  2462 Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor 2052 Fabricarea cleiurilor 0.6100
      2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 0.6520
  2463 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale 0.7780
  2464 Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 0.6520
  2465 Fabricarea suporţilor destinaţi înregistrărilor 2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 0.4000
  2466 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 0.6520
      2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 0.5260
  2470 Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale 2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 0.6940
  2511 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer 2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 0.6730
  2512 Reşaparea anvelopelor 2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 0.6730
  2513 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 0.6940
      3250 Producţia de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice 0.5260
  2521 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 0.6310
  2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 0.6520
  2523 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 0.6520
  2524 Fabricarea altor produse din material plastic 2229 Fabricarea altor produse din material plastic 0.7150
      2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 0.5260
      2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electrocasnice 0.6940
      2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 0.8200
      3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 0.4630
2611 Fabricarea sticlei plate 2311 Fabricarea sticlei plate 0.9460
  2612 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 1.1140
  2613 Fabricarea articolelor din sticlă 2313 Fabricarea articolelor din sticlă 1.1140
  2614 Fabricarea fibrelor din sticlă 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 1.0090
  2615 Fabricarea de sticlărie tehnică 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică 1.0300
  2621 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 0.7780
  2622 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 1.1560
  2623 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 1.1980
  2624 Fabricarea altor produse ceramice de uz tehnic 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 0.6100
  2625 Fabricarea altor produse ceramice 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 1.0300
  2626 Fabricarea produselor ceramice refractare 2320 Fabricarea de produse refractare 0.7570
  2630 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 1.0720
  2640 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 0.9250
2651 Fabricarea cimentului 2351 Fabricarea cimentului 0.9040
  2652 Fabricarea varului 2352 Fabricarea varului şi ipsosului 1.1560
  2653 Fabricarea ipsosului 2352 Fabricarea varului şi ipsosului 1.1560
  2661 Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 0.8620
  2662 Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 0.5890
2663 Fabricarea betonului 2363 Fabricarea betonului 0.6730
2664 Fabricarea mortarului 2364 Fabricarea mortarului 0.5890
  2665 Fabricarea produselor din azbociment 2365 Fabricarea produselor din azbociment 1.1980
  2666 Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 0.7570
  2670 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 0.6310
  2681 Fabricarea de produse abrazive 2391 Fabricarea de produse abrazive 0.7780
  2682 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 0.9670
  2710 Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje 2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 1.1140
  2721 Producţia de tuburi (ţevi) din fontă 2451 Turnarea fontei 1.3870
  2722 Producţia de tuburi (ţevi) din oţel 2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel 1.3450
2731 Tragere la rece 2431 Tragere la rece a barelor 1.0510
  2732 Laminare la rece 2432 Laminare la rece a benzilor înguste 0.7360
  2733 Producţia altor profile obţinute la rece 2433 Producţia de profile obţinute la rece 1.0510
2734 Trefilare 2434 Trefilarea firelor la rece 1.0930
  2741 Producţia metalelor preţioase 2441 Producţia metalelor preţioase 1.1560
2742 Metalurgia aluminiului 2442 Metalurgia aluminiului 1.4710
  2743 Producţia plumbului, zincului şi cositorului 2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului 1.3240
2744 Metalurgia cuprului 2444 Metalurgia cuprului 1.3450
  2745 Producţia altor metale neferoase 2445 Producţia altor metale neferoase 1.1560
2751 Turnarea fontei 2451 Turnarea fontei 1.3870
2752 Turnarea oţelului 2452 Turnarea oţelului 1.5340
  2753 Turnarea metalelor neferoase uşoare 2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare 0.8830
  2754 Turnarea altor metale neferoase 2454 Turnarea altor metale neferoase 1.3240
  2811 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 0.9460
      3311 Repararea articolelor fabricate din metal 0.8200
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2812 Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 0.7990
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2821 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 0.8410
      3311 Repararea articolelor fabricate din metal 0.8200
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2822 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 0.6310
      3311 Repararea articolelor fabricate din metal 0.8200
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2830 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru  încălzire centrală) 2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 0.9880
      3311 Repararea articolelor fabricate din metal 0.8200
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2840 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 0.9040
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2851 Tratarea şi acoperirea metalelor 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor 0.7150
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2852 Operaţiuni de mecanică generală 2562 Operaţiuni de mecanică generală 1.0300
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2861 Fabricarea produselor de tăiat şi de uz casnic 2571 Fabricarea produselor de tăiat 0.6940
      3311 Repararea articolelor fabricate din metal 0.8200
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2862 Fabricarea uneltelor de mână 2573 Fabricarea uneltelor 0.7990
      2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 1.0720
      2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 1.1770
      3311 Repararea articolelor fabricate din metal 0.8200
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2863 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 Fabricarea articolelor de feronerie 1.1560
      3311 Repararea articolelor fabricate din metal 0.8200
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2871 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 1.0300
      3311 Repararea articolelor fabricate din metal 0.8200
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2872 Fabricarea ambalajelor din metale uşoare 2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 0.8830
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2873 Fabricarea articolelor din fire metalice 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 0.6730
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2874 Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 0.6730
      2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 0.6520
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2875 Fabricarea altor articole din metal 2571 Fabricarea produselor de tăiat 0.6940
      2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 0.6940
      3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 0.4630
      3311 Repararea articolelor fabricate din metal 0.8200
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2911 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule  şi motociclete.) 2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) 0.9460
    3312 Repararea maşinilor 0.9460
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2912 Fabricarea de pompe şi compresoare 2812 Fabricarea de motoare hidraulice 0.7780
      2813 Fabricarea de pompe şi compresoare 0.7780
    3312 Repararea maşinilor 0.9460
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2913 Fabricarea de articole de robinetărie 2812 Fabricarea de motoare hidraulice 0.7780
      2814 Fabricarea de articole de robinetărie 0.7780
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 0.8620
  2914 Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor mecanice de transmisie 2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 0.8410
      3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale