decizie 674 2008 ONPCSB rapoarte

Decision 674/2008 ONPCSB - Beschluss 674/2008 ONPCSB

keylinks: raport de tranzactii suspecte, raport de tranzactii cu numerar, raport de transferuri externe

Decizie nr. 674 din 29/05/2008 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 17/06/2008, Intrare in vigoare: 16.08.2008

 

 

   În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,

 

    Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor d e c i d e:

 

   Art. 1. - (1) Se aprobă:

   a) forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, prevăzute în anexa nr. 1;

   b) forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, prevăzute în anexa nr. 2A, respectiv structura fișierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 2B;

   c) forma și conținutul Raportului de transferuri externe, prevăzute în anexa nr. 3A, respectiv structura fișierului echivalent în format electronic al acestui raport, prevăzută în anexa nr. 3B.

   Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

   (2) Prezenta decizie intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.

   (3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 276/2005 privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, Raportului privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și ale Raportului pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 29 iunie 2005.

   Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 


ANEXA Nr. 1
 

 


 

 

alte referinte legale

OUG 53 2008 spalarea banilor

 

Decizie 673 2008 ONPCSB rapoarte

 

Decizie 386 2008 CC termen desemnare

 

HG 594 2008

 

lege 656 2002

 

 

 sus ñ

 

 inapoi la spalarea banilor Û

 
 

 

 

 

ANEXA Nr. 1

    RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE 

   CAPITOLUL I
  Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare

   

   I.0. Informații generale:

┌─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│Data întocmirii                              │Numărul de înregistrare la emitent             │
├─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┤
│Tipul entității raportoare                                                                   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   I.A. Persoana juridică sau persoana fizică autorizată
   Date de identificare:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea                                                                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridică de organizare                                                                 │
├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│Numărul de înregistrare la registrul comerțului     │Cod unic de înregistrare/Cod fiscal     │
└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
   Sediul social:
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Județul                │Localitatea                                                          │
├───────────────────────┴────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┤
│Strada                                          │Nr.               │Sector                   │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────┘
   Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumire                                                                                     │
├─────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Județul                                      │Localitatea                                    │
└─────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘
   I.B. Persoana fizică
   Date de identificare:
┌─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Numele                                           │Prenumele                                  │
├──────────────────────────────────────────┬──────┴────────────────┬──────────────────────────┤
│Tipul documentului de identitate          │Seria                  │Nr. doc.                  │
├──────────────────────────────────────────┼───────────────────────┴──────────────────────────┤
│Emis la data de                           │De                                                │
├──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   Domiciliul:
┌────────────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Țara                │Județul                              │Localitatea                       │
├────────────────────┴─────────────────┬──────────────┬────┴──────────────────────────────────┤
│Strada                                │Nr.           │Sector                                 │
└──────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────────────────┘
 

 

 

   CAPITOLUL II
  Date de identificare ale clientului

   

   II.A. Persoana juridică

   Date de identificare:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea                                                                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridică de organizare                                                                 │
├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│Numărul de înregistrare la registrul comerțului     │Cod unic de înregistrare/Cod fiscal     │
└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘
   Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:
┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│Țara                                     │Localitatea                                        │
└─────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
   Sediul social:
┌──────────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│Țara                          │Județul                    │Localitatea                       │
├──────────────────────────────┴─────────────┬─────────────┴────────────┬─────────────────────┤
│Strada                                      │Nr.                       │Sector               │
└────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┘
   Date de identificare ale reprezentantului legal:
┌────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│Numele                                          │Prenumele                                   │
├────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   II.B. Persoana fizică
   Date de identificare:
┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│Numele                                              │Prenumele                               │
├─────────────────────────────────┬──────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Data nașterii                    │Locul nașterii                                             │
├─────────────────────────────────┴──────────────────┬────────────────────────────────────────┤
│Cetățenia                                           │Rezident/Nerezident                     │
├────────────────────────────────────────────┬───────┴───────────────────────┬────────────────┤
│Tipul documentului de identitate            │Seria                          │Nr. doc.        │
├─────────────────────────────────┬──────────┴───────────────────────────────┴────────────────┤
│Emis la data de                  │De                                                         │
├─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   Domiciliul sau reședința:
┌─────────────────────┬──────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Țara                 │Județul                           │Localitatea                         │
├─────────────────────┴──────────────┬────────────┬──────┴────────────────────────────────────┤
│Strada                              │Nr.         │Sector                                     │
└────────────────────────────────────┴────────────┴───────────────────────────────────────────┘
   II.C. Informații despre conturile și subconturile clientului
┌────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│Tipul contului                          │Nr. total conturi                                   │
└────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
   Detalii despre conturi și subconturi:
┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Conturi                                        │Subconturi                                   │
└───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
   II.D. Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice
┌───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Tipul legăturii                            │Nr. total legături                               │
└───────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
   II.D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea                                                                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridică de organizare                                                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod unic de înregistrare/Cod fiscal                                                          │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   II.D2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul:
┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Numele                                         │Prenumele                                    │
├───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   II.E. Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni
┌───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Tipul operațiunii                                          │Nr. operațiuni                   │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤
│Suma totală                                                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   II.F. - Persoana care conduce tranzacția
   Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Numele                                        │Prenumele                                     │
├──────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┤
│Nr. actului de împuternicire                                                                 │
├────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Tipul documentului de identitate    │Seria                         │Nr. doc.                 │
├────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┴─────────────────────────┤
│Emis la data de                     │De                                                      │
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   Domiciliul sau reședința:
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│Țara                 │Județul                                │Localitatea                    │
├─────────────────────┴───────────────────┬───────────────────┴─────────────┬─────────────────┤
│Strada                                   │Nr.                              │Sector           │
└─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────┘
 

 

   CAPITOLUL III
  Date despre tranzacție și conturile implicate

   

   III.A. Descrierea tranzacției:

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┐
│Data tranzacției                     │Suma tranzacționată                 │Valuta            │
├──────────────────────────┬──────────┴──────────────────────────┬─────────┴──────────────────┤
│Felul tranzacției         │Stadiul tranzacției                  │Modalitatea de plată        │
├──────────────────────────┴────────────────────────┬────────────┴────────────────────────────┤
│Natura tranzacției                                 │Obiectul tranzacției                     │
├──────────────────────────┬────────────────────────┴────────────┬────────────────────────────┤
│Tipul contului            │Conturi utilizate                    │Subconturi                  │
└──────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘
   III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu
          persoana indicată la cap. II persoană juridică
   Date de identificare
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea                                                                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Forma juridică de organizare                                                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Numărul de înregistrare la registrul comerțului       │Cod unic de înregistrare/Cod fiscal   │
└──────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
   Sediul:
┌───────────────────────────┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Țara                       │Județul                        │Localitatea                      │
├───────────────────────────┴────────────────┬──────────────┴────────────┬────────────────────┤
│Strada                                      │Nr.                        │Sector              │
└────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────┘
   III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu
          persoana indicată la cap. II - persoană fizică
   Date de identificare:
┌──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│Numele                                        │Prenumele                                     │
├────────────────────────────────────────┬─────┴────────────────────┬─────────────────────────┤
│Tipul documentului de identitate        │Seria                     │Nr. doc.                 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────┴─────────────────────────┤
│Emis la data de                         │De                                                  │
├────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod numeric personal                                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   Domiciliul:
┌──────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Țara                      │Județul                            │Localitatea                   │
├──────────────────────────┴────────────┬───────────────┬──────┴──────────────────────────────┤
│Strada                                 │Nr.            │Sector                               │
└───────────────────────────────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────┘
   III.D. Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Descrierea operațiunii                                                                       │
│                                                                                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Descrierea elementelor considerate suspecte                                                  │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

 

   CAPITOLUL IV
  Documente anexate și semnătura

   

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Se anexează în fotocopie următoarele documente: .............................................│
│Raportul conține ....... pagini - inclusiv anexele, ....... dischete, ...... CD-uri .........│
└────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┴─────────┐
                                                                 │Numele și prenumele                   │
                                                                 │Semnătura                             │
                                                                 │Ștampila                              │
                                                                 │Telefon/Fax                           │
                                                                 └──────────────────────────────────────┘

  

 

  CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII SUSPECTE 

   I. ASPECTE INTRODUCTIVE

   1. Completarea de către entitățile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, secțiunilor și rubricilor Raportului de tranzacții suspecte este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă.

   2. Capitolul II.D este facultativ dar, dacă este prezent în raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel puțin una dintre secțiunile II.D1 sau II.D2 trebuie să fie prezentă, cu toate rubricile completate.

   3. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzacții suspecte:

   a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara". Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana Țara se completează, în mod convențional, valoarea 999;

   b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ". Coloana Județ nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Țara corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care valoarea aferentă coloanei Țara este 642 - România și valoarea aferentă coloanei Localitatea este 403 - București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana Județ se completează, în mod convențional, valoarea 99;

   c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea". În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana Județ corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei Țara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență - din România - a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod convențional, valoarea 999999;

   d) Forme_jur - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Forma juridică de organizare";

   e) Act_id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate";

   f) Tip_cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul contului";

   g) Tip_leg - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tipul legăturii";

   h) Tip_oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Scop operațiune". Dacă nu există informații despre scopul operațiunii, în coloana Scop operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999;

   i) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută";

   j) Mod_pl - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Modalitatea de plată";

   k) Nat_tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Natura tranzacției";

   l) Ob_tranz - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Obiectul tranzacției".

   4. Pentru transmiterea raportului în format electronic, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare de tip instituție de credit sau sucursală a unei instituții de credit străine aplicația Data Entry și manualul de utilizare.

   II. COMPLETAREA RAPORTULUI

    Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează: 

   CAPITOLUL I
  Informații generale despre raport și identificarea entității raportoare


   1. Subcapitolul I.0. "Informații generale":

   1.1. La rubrica "Data întocmirii" se completează data la care a fost făcută raportarea, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

   1.2. La rubrica "Numărul de înregistrare la emitent" se completează un număr secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare.

   1.3. Rubrica "Tipul entității raportoare" conține codul de identificare a tipului de entitate raportoare, în funcție de categoriile menționate la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare.

    În funcție de statutul juridic al persoanei raportoare, se completează fie subcapitolul I.A, fie subcapitolul I.B.

   2. Subcapitolul I.A. "Persoana juridică sau persoana fizică autorizată":

   2.1. Secțiunea Date de identificare:

   2.1.1. Rubrica "Denumirea" trebuie să conțină denumirea completă a persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate care întocmește raportul, așa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevierea care indică forma juridică de organizare. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii.

   2.1.2. În rubrica "Forma juridică de organizare" se completează abrevierea formei juridice de organizare a entității raportoare, așa cum este menționată în documentul de înregistrare, conform nomenclatorului aferent.

   2.1.3. Rubrica "Numărul de înregistrare la registrul comerțului" se completează cu numărul de înregistrare al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera "J", urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării.

   2.1.4. La rubrica "Cod unic de înregistrare/Cod fiscal" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate raportoare, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

   2.2. Secțiunea Sediul social:

   2.2.1. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent.

   2.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul entității raportoare, conform nomenclatorului aferent.

   2.2.3. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare sediului entității raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul entității raportoare este situat în București.

   2.3. Secțiunea Subunitatea unde a avut loc tranzacția raportată se completează numai de către persoanele juridice raportoare, atunci când este cazul:

   2.3.1. Rubrica "Denumire" conține denumirea subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzacția raportată.

   2.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.

   2.3.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea localității unde este situată această subunitate, conform nomenclatorului aferent.

   3. Subcapitolul I.B. "Persoana fizică":

   3.1. Secțiunea Date de identificare:

   3.1.1. La rubrica "Numele" se completează numele de familie al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate.

   3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele întreg al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris în documentul de identitate.

   3.1.3. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent.

   3.1.4. În rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice raportoare.

   3.1.5. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei fizice raportoare.

   3.1.6. Rubrica "Emis la data de" conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

   3.1.7. La rubrica "De" se completează denumirea autorității care a eliberat documentul de identitate.

   3.1.8. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, așa cum este înscris pe documentul de identitate.

   3.2. Secțiunea Domiciliul:

   3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

   3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.

   3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.

   3.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Sectorul se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București. 

   CAPITOLUL II
  Date de identificare ale clientului

 

    În funcție de statutul juridic al clientului, se completează fie subcapitolul II.A, fie subcapitolul II.B.

   1. Subcapitolul II.A. "Persoana juridică":

   1.1. Secțiunea Date de identificare:

   1.1.1. Rubrica "Denumirea" cuprinde denumirea completă a persoanei juridice, așa cum este înscrisă în actul de înregistrare. Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, cum sunt S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

   1.1.2. La rubrica "Forma juridică de organizare" se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

   1.1.3. Rubrica "Numărul de înregistrare la registrul comerțului" conține numărul de înregistrare al persoanei juridice, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera "J", urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării.

   1.1.4. La rubrica "Cod unic de înregistrare/Cod fiscal" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

   1.2. Secțiunea Locul înregistrării - pentru persoane juridice străine:

    Informațiile din această secțiune se completează numai pentru persoane juridice străine.

   1.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării în care a fost înregistrată persoana juridică străină, conform nomenclatorului aferent.

   1.2.2. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității unde a fost înregistrată persoana juridică străină.

   1.3. Secțiunea Sediul social:

   1.3.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de rezidență a persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

   1.3.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

   1.3.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

   1.3.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare sediului persoanei juridice. Sectorul se completează numai în cazul în care sediul este situat în București.

   1.4. Secțiunea Date de identificare ale reprezentantului legal:

   1.4.1. Rubrica "Numele" conține numele de familie al reprezentantului legal al persoanei juridice, așa cum este înscris în documentul de identitate.

   1.4.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al reprezentantului legal al persoanei juridice, așa cum este înscris în documentul de identitate.

   1.4.3. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, așa cum este înscris în documentul de identitate.

   2. Subcapitolul II.B. "Persoana fizică":

   2.1. Secțiunea Date de identificare:

   2.1.1. Rubrica "Numele" se completează cu numele de familie al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate.

   2.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei fizice, așa cum este înscris în actul de identitate.

   2.1.3. La rubrica "Data nașterii" se completează data nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

   2.1.4. Rubrica "Locul nașterii" conține numele țării de naștere a persoanei fizice străine. Pentru persoane fizice române, în această rubrică se completează localitatea nașterii.

   2.1.5. Rubrica "Cetățenia" se completează cu cetățenia persoanei fizice.

   2.1.6. La rubrica "Rezident/nerezident" se completează valoarea "R" pentru persoane fizice rezidente în România, respectiv valoarea "N" pentru persoane fizice nerezidente.

   2.1.7. Rubrica "Tipul documentului de identitate" se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

   2.1.8. La rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.

   2.1.9. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei fizice.

   2.1.10. Rubrica "Emis la data de" conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

   2.1.11. La rubrica "De" se completează numele autorității care a eliberat documentul de identitate.

   2.1.12. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice, așa cum este înscris în actul de identitate.

   2.2. Secțiunea Domiciliul sau reședința:

   2.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

   2.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

   2.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

   2.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București.

   3. Subcapitolul II.C. "Informații despre conturile și subconturile clientului"

    Rubricile din acest subcapitol se completează numai de către entitățile la care clientul are deschis cel puțin un cont: instituțiile de credit, sucursalele instituțiilor de credit străine și alte instituții similare.

   3.1. Rubrica "Tipul contului" conține codul de identificare al tipului de cont pe care îl deține persoana fizică sau juridică la entitatea raportoare respectivă, conform nomenclatorului aferent.

   3.2. La rubrica "Nr. total conturi" se completează numărul total de conturi corespunzător tipului de cont înscris în rubrica anterioară.

   3.3. Secțiunea Detalii despre conturi și subconturi

    În Rubricile "Conturi" și "Subconturi" se completează cu conturile și subconturile deschise de persoana fizică sau juridică la toate subunitățile entității raportoare respective.

    Pentru fiecare tip de cont este posibilă completarea unuia sau mai multor conturi și a subconturilor acestora.

    În mod obligatoriu se anexează fiecărui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise de/în numele clientului la toate subunitățile entității raportoare. Rulajele se transmit într-un format electronic prelucrabil - format XLS.

   4. Subcapitolul II.D. "Informații despre legăturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice":

   4.1. Rubrica "Tipul legăturii" conține codul de identificare al legăturii dintre client și alte persoane, cum ar fi: garanți, delegați, alte persoane împuternicite pe conturi etc., conform nomenclatorului aferent.

   4.2. Rubrica "Nr. total legături" conține numărul total de legături, corespunzător tipului de legătură precizat în rubrica anterioară.

   4.3. Secțiunea II.D1. Detalii despre persoanele juridice aflate în legătură cu clientul:

   4.3.1. Rubrica "Denumirea" conține denumirea completă a persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, cum ar fi garanți sau delegați etc. Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

   4.3.2. Rubrica "Forma juridică de organizare" conține abrevierea formei de organizare a persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscrisă în certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

   4.3.3. Rubrica "Cod unic de înregistrare/Cod fiscal" conține codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

   4.4. Secțiunea II.D2. Detalii despre persoanele fizice aflate în legătură cu clientul:

   4.4.1. Rubrica "Numele" conține numele de familie al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, cum ar fi garanți, delegați, alte persoane împuternicite pe conturi etc., așa cum este înscris în documentul de identitate.

   4.4.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscris în documentul de identitate.

   4.4.3. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice aflate în legătură cu clientul, așa cum este înscris în actul de identitate.

   5. Subcapitolul II.E. "Operațiuni semnificative efectuate în ultimele 12 luni":

    Acest subcapitol conține informații despre operațiunile curente, nu neapărat suspecte, efectuate în ultimele 12 luni în conturile clientului. Aceste informații se cumulează pe tip de operațiune, pentru fiecare tip de operațiune precizându-se doar suma totală.

   5.1. Rubrica "Tipul operațiunii" conține codul de identificare al operațiunii, conform nomenclatorului aferent.

   5.2. Rubrica "Nr. operațiuni" conține numărul de tranzacții efectuate în ultimele 12 luni.

   5.3. Rubrica "Suma totală" conține echivalentul sumei totale tranzacționate, exprimat în mii lei.

   6. Subcapitolul II.F. "Persoana care conduce tranzacția":

   6.1. Secțiunea Date de identificare:

   6.1.1. Rubrica "Numele" conține numele de familie al persoanei care conduce tranzacția în numele clientului, așa cum este înscris acesta în actul de identitate.

   6.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei care conduce tranzacția, așa cum este înscris în actul de identitate.

   6.1.3. Rubrica "Nr. actului de împuternicire" este completată cu numărul și data înregistrării actului care autorizează persoana respectivă să conducă tranzacția în numele clientului.

   6.1.4. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completată cu tipul actului de identitate al persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

   6.1.5. La rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei împuternicite.

   6.1.6. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei împuternicite.

   6.1.7. Rubrica "Emis la data de" conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

   6.1.8. La rubrica "De" se completează numele autorității care a eliberat documentul de identitate.

   6.1.9. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei împuternicite, așa cum este înscris pe actul de identitate.

   6.2. Secțiunea Domiciliul sau reședința:

   6.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

   6.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

   6.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

   6.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare domiciliului persoanei împuternicite. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei împuternicite este situat în București. 

 

   CAPITOLUL III
  Date despre tranzacție și conturile implicate


   1. Subcapitolul III.A. "Descrierea tranzacției":

   1.1. La rubrica "Data tranzacției" se completează data în care a avut loc tranzacția considerată suspectă, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

   1.2. Rubrica "Suma tranzacționată" se completează cu suma tranzacționată, precizată cu două cifre zecimale.

   1.3. Rubrica "Valuta" se completează cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent.

   1.4. În rubrica "Felul tranzacției" se completează una dintre cele două valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit.

   1.5. La rubrica "Stadiul tranzacției" se completează una din cele două valori posibile: E pentru tranzacții efectuate sau N pentru tranzacții neefectuate la momentul întocmirii raportului de tranzacții suspecte.

   1.6. Rubrica "Modalitatea de plată" se completează cu codul de identificare al modalității de plată, conform nomenclatorului aferent.

   1.7. Rubrica "Natura tranzacției" se completează cu codul de identificare al naturii tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent.

   1.8. Rubrica "Obiectul tranzacției" se completează cu codul de identificare al obiectului tranzacției suspecte, conform nomenclatorului aferent.

   1.9. La rubrica "Tipul contului" se completează codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfășurat tranzacția suspectă, conform nomenclatorului aferent.

   1.10. Rubricile "Conturi utilizate" și "Subconturi" conțin numărul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzacția suspectă.

   2. Subcapitolul III.B. "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la Capitolul II - persoană juridică":

   2.1. Secțiunea Date de identificare:

   2.1.1. Rubrica "Denumirea" se completează cu denumirea completă a persoanei juridice, ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției suspecte, așa cum este înscris în actul de înregistrare. Denumirea este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtări ale denumirii persoanei juridice.

   2.1.2. La rubrica "Forma juridică de organizare" se completează abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe certificatul de înmatriculare, conform nomenclatorului aferent.

   2.1.3. Rubrica "Numărul de înregistrare la registrul comerțului" conține numărul de înregistrare al persoanei juridice, așa cum este înscris pe certificatul de înmatriculare. Numărul de înmatriculare conține litera "J", urmată de codul județului, de numărul propriu-zis și de anul înființării.

   2.1.4. La rubrica "Cod unic de înregistrare/Cod fiscal" se completează codul unic de înregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare.

   2.2. Secțiunea Sediul:

   2.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei împuternicite, conform nomenclatorului aferent.

   2.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

   2.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.

   2.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și sectorul, corespunzătoare sediului persoanei juridice. Rubrica "Sectorul" este completată numai în cazul în care sediul este situat în București.

   3. Subcapitolul III.C. "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacției realizate cu persoana indicată la capitolul II - persoană fizică":

   3.1. Secțiunea Date de identificare:

   3.1.1. Rubrica "Numele" se completează cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzacției realizate cu subiectul raportului de tranzacții suspecte, așa cum este înscris acesta în actul de identitate.

   3.1.2. Rubrica "Prenumele" conține prenumele complet al persoanei fizice menționate, așa cum este înscris acesta în actul de identitate.

   3.1.3. Rubrica "Tipul documentului de identitate" se completează cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

   3.1.4. La rubrica "Seria" se completează seria actului de identitate al persoanei fizice.

   3.1.5. Rubrica "Nr. doc." conține numărul actului de identitate al persoanei fizice.

   3.1.6. Rubrica "Emis la data de" conține data la care a fost eliberat documentul de identitate, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul.

   3.1.7. La rubrica "De" se completează denumirea autorității care a eliberat documentul de identitate.

   3.1.8. Rubrica "Cod numeric personal" conține codul numeric personal al persoanei fizice, așa cum este înscris pe actul de identitate.

   3.2. Secțiunea Domiciliul:

   3.2.1. Rubrica "Țara" conține numele țării de reședință a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

   3.2.2. Rubrica "Județul" conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

   3.2.3. Rubrica "Localitatea" conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.

   3.2.4. Rubricile "Strada, nr., sector" conțin denumirea străzii, numărul și, respectiv, sectorul corespunzătoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei fizice este situat în București.

   4. Subcapitolul III.D. "Descrierea elementelor neobișnuite/suspecte":

   4.1. Rubrica "Descrierea operațiunii" conține o descriere detaliată a tranzacției.

    În plus față de aceasta, trebuie specificat în mod obligatoriu dacă vreuna dintre persoanele cuprinse în raport se încadrează în categoria "Persoană expusă politic", cu precizarea categoriei conform art. 21 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și a datelor și informațiilor care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.

    De asemenea, în cazul în care entitatea raportoare are informații că persoana indicată la subcapitolul III.B sau III.C nu este "beneficiarul real" al tranzacției - în sensul art. 22 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare -, în această rubrică se completează atât datele și informațiile despre beneficiarul real al tranzacției, cât și cele care au condus la încadrarea persoanei în această categorie.

   4.2. Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția. 

ANEXA Nr. 2A

   

Informații despre entitatea raportoare:

Tip:

Denumire:                                         Nr. înregistrare la emitent:

Cod unic de înregistrare/cod fiscal:

Număr de înmatriculare la registrul comerțului:   Data raportării:

Adresă și nr. de telefon/fax:

 

   

RAPORT DE TRANZACȚII CU NUMERAR

   

┌────┬───────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬
│    │           │          │                                Informații despre CLIENT-ul entității raportoare                                 │
│    │           │          ├───┬────────┬─────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────────────┼
│Nr. │Subunitatea│Tip client│ P │        │         │             Adresa/Sediul             │     Act     │Cod numeric │     Data și locul     │
│crt.│           │          │ E │ Nume/  │ Prenume │                                       │ identitate/ │ personal/  │nașterii/înmatriculării│
│    │           │          │ P │Denumire│         ├────┬─────┬──────────┬──────┬───┬──────┤     Nr.     │Cod unic de ├──────┬─────┬──────────┼
│    │           │          │   │        │         │Țara│Județ│Localitate│Stradă│Nr.│Sector│înmatriculare│înregistrare│ Data │Țara │Localitate│
├────┼───────────┼──────────┼───┼────────┼─────────┼────┼─────┼──────────┼──────┼───┼──────┼─────────────┼────────────┼──────┼─────┼──────────┼
│ 0  │     1     │    2     │ 3 │   4    │    5    │ 6  │  7  │    8     │  9   │10 │  11  │     12      │     13     │  14  │ 15  │    16    │
└────┴───────────┴──────────┴───┴────────┴─────────┴────┴─────┴──────────┴──────┴───┴──────┴─────────────┴────────────┴──────┴─────┴──────────┴
┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬────────────┬
│                   Informații despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERAȚIUNEA                   │                     │             │            │
┼────┬──────┬───────┬─────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┤  Contul în care se  │    Data     │    Fel     │
│ P  │      │       │                   Adresa                    │    Act     │ Cod numeric │     desfășoară      │ operațiunii │ operațiune │
│ E  │ Nume │Prenume├──────┬─────┬──────────┬──────┬─────┬────────┤ identitate │  personal   │     operațiunea     │             │            │
│ P  │      │       │ Țara │Județ│Localitate│Stradă│ Nr. │ Sector │            │             │                     │             │            │
┼────┼──────┼───────┼──────┼─────┼──────────┼──────┼─────┼────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────────┼
│ 17 │  18  │  19   │  20  │ 21  │    22    │  23  │ 24  │   25   │     26     │     27      │         28          │     29      │     30     │
┴────┴──────┴───────┴──────┴─────┴──────────┴──────┴─────┴────────┴────────────┴─────────────┴─────────────────────┴─────────────┴────────────┴
┬───────────────┬──────────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Scop operațiune│Cod valută│Suma tranzacționată│Echivalent euro│                                  Observații                                  │
┼───────────────┼──────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│      31       │    32    │        33         │      34       │                                      35                                      │
┴───────────────┴──────────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

                                                                           Numele și prenumele persoanei autorizate

                                               ................................................................................................

                                                              (Semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare)

 

  

 

 CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACȚII CU NUMERAR

 

   I. ASPECTE INTRODUCTIVE

   1. Raportul de tranzacții cu numerar conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (6) și art. 2 lit. h) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare - date privind tranzacțiile cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.

   2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. Această rubrică se completează numai în primul raport de tranzacții cu numerar depus la Oficiul Național de prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

   3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum și a coloanelor 1-34 din prezentul raport este obligatorie. Face excepție de la aceasta situația în care clientul persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, caz în care coloanele 17-27 nu se completează. În cazul în care clientul este persoană juridică, este obligatorie completarea coloanelor 17-27. De asemenea, se admit excepțiile menționate la pct. 4, pentru rubricile referitoare la adresă/sediu, precum și excepțiile expres menționate la pct. II din prezenta anexă pentru coloanele 3, 5, 17, 19.

   4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de tranzacții cu numerar:

   a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țara": coloanele 6, 15 și 20. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/de înmatriculare a persoanei, în coloana Țara se completează, în mod convențional, valoarea 999;

   b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ": coloanele 7 și 21. Coloana Județ nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Țara corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: valoarea aferentă coloanei Țara este 642: România și valoarea aferentă coloanei Localitatea este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana Județ se completează, în mod convențional, valoarea 99;

   c) Localități - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 8, 16 și 22. În acest nomenclator sunt cuprinse generic, ca denumire, toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana Județ corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei Țara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod convențional, valoarea 999999;

   d) Tip_oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Scop operațiune": coloana 31. Dacă nu există informații despre scopul operațiunii, în coloana Scop operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999;

   e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 32.

   5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 6-11, respectiv 20-25, se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, subcapitolele menționate conțin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.

   6. Operațiunile de schimb valutar sunt incluse în raport o singură dată, și anume:

   a) în coloana 30 "Fel operațiune" se completează valoarea D;

   b) în coloana 32 "Cod valută" se completează codul valutei depuse de client în vederea efectuării schimbului;

   c) în coloana 33 "Suma operațiunii" se completează suma de bani depusă de client în vederea efectuării schimbului;

   d) în coloana 34 "Echivalent euro" se completează echivalentul în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei de bani depuse de client în vederea efectuării schimbului;

   e) în coloana 35 "Observații" se completează suma primită de client în urma schimbului valutar, urmată de codul valutei corespunzătoare;

   f) Coloanele 1-31 se completează conform precizărilor din prezenta anexă.

   7. În cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar a unui bun deținut în comun de mai multe persoane - locuințe, terenuri, etc, în raport se completează, pentru fiecare persoană implicată în tranzacție, coloanele 1-32, conform precizărilor din prezenta anexă. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează:

   a) în coloana 33 "Suma tranzacționată" se completează, pentru fiecare persoană, suma totală aferentă tranzacției;

   b) în coloana 34 "Echivalent euro" se completează, în mod convențional, valoarea obținută prin împărțirea echivalentului în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei tranzacționate - coloana 33 - la numărul de persoane implicate de fiecare parte a tranzacției. Dacă rezultatul împărțirii este un număr zecimal, acesta se rotunjește.

   c) în coloana 35 "Observații" se completează sintagma efectuată în comun.

   II. COMPLETAREA RAPORTULUI

    Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

   1. Coloana 1 "Subunitatea":

   1.1. Rubrica trebuie să conțină codul intern al subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un nomenclator de subunități anexat prezentului raport, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior.

   1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în această coloană se completează, în mod convențional, valoarea 0 - sediul central.

   2. Coloana 2 "Tip client":

    Valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

    F - pentru persoane fizice;

    J - pentru persoane juridice.

   3. Capitolul "Informații despre CLIENT-ul entității raportoare":

    Capitolul include coloanele 3-16 și cuprinde datele de identificare și administrative ale clientului.

   3.1. Coloana 3 "PEP":

    Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

    1 - pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (2);

    2 - pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (4);

    3 - pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (5).

    În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.

   3.2. Coloana 4 "Nume/Denumire":

    Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv cu denumirea persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.

   3.3. Coloana 5 "Prenume":

    În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.

   3.4. Subcapitolul "Adresa/Sediul":

    Subcapitolul cuprinde coloanele 6-11 din raport, în care se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică.

   3.4.1. Coloana 6 "Țara":

    Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent.

   3.4.2. Coloana 7 "Județ":

    Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent.

   3.4.3. Coloana 8 "Localitate":

    Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a clientului, conform nomenclatorului aferent.

   3.4.4. Coloana 9 "Stradă":

    Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN.

   3.4.5. Coloana 10 "Nr.":

    Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN.

   3.4.6. Coloana 11 "Sector":

    Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1-6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 10 se completează valoarea convențională 9.

   3.5. Coloana 12 "Act identitate/Nr. înmatriculare":

    Rubrica se completează cu seria și numărul actului de identitate pentru client persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare de la registrul comerțului - pentru client persoană juridică. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 12 se completează valoarea convențională FN.

   3.6. Coloana 13 "Cod numeric personal/Cod unic de înregistrare":

    Rubrica se completează cu codul numeric personal, așa cum este înscris în documentul de identitate, pentru clienți persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare/codul fiscal, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare, pentru clienți persoane juridice. În cazul în care clientul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

   3.7. Subcapitolul "Data și locul nașterii/înmatriculării":

    În rubricile aferente acestui subcapitol - coloanele 14-16 - se completează informațiile despre data și locul nașterii clientului persoană fizică, respectiv despre data și locul înmatriculării clientului persoană juridică.

   3.7.1. Coloana 14 "Data":

    Rubrica se completează, sub forma zi/lună/an, cu data nașterii clientului persoană fizică, așa cum este înscrisă în documentul de identificare, respectiv cu data înmatriculării, așa cum este înscrisă în documentul de înregistrare - în cazul persoanei juridice. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție această informație, această rubrică se completează, în mod convențional, cu valoarea 01/01/ a anului curent.

   3.7.2. Coloana 15 "Țara":

    Rubrica se completează cu codul țării nașterii clientului - persoană fizică, respectiv cu codul țării unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent.

   3.7.3. Coloana 16 "Localitate":

    Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de naștere a clientului persoană fizică, respectiv codul localității unde a fost înmatriculată persoana juridică, conform nomenclatorului aferent.

   4. Capitolul "Informații despre persoana care efectuează operațiunea"

    Capitolul include coloanele 17-27 și cuprinde datele de identificare și administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis operațiunea raportată: delegat, împuternicit, reprezentant, mandatar etc.

   4.1. Coloana 17 "PEP":

    Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al persoanei care efectuează operațiunea, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

    1 - pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (2);

    2 - pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (4);

    3 - pentru persoanele prevăzute la art. 21, alin. (5).

    În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.

   4.2. Coloana 18 "Nume":

    Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate.

   4.3. Coloana 19 "Prenume":

    În această rubrică se completează prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate.

   4.4. Subcapitolul "Adresa"

    Subcapitolul cuprinde coloanele 20-25 din raport, în care se completează informațiile despre adresa persoanei care efectuează tranzacția.

   4.4.1. Coloana 20 "Țara":

    Rubrica se completează cu codul țării de rezidență a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent.

   4.4.2. Coloana 21 "Județ":

    Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent.

   4.4.3. Coloana 22 "Localitate":

    Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează tranzacția, conform nomenclatorului aferent.

   4.4.4. Coloana 23 "Stradă":

    Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează tranzacția se află în străinătate, tot în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN.

   4.4.5. Coloana 24 "Nr.":

    Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează tranzacția, această rubrică se completează cu valoarea convențională FN.

   4.4.6. Coloana 25 "Sector":

    Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează tranzacția este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în această rubrică se completează valoarea convențională 9.

   4.5. Coloana 26 "Act identitate":

    Rubrica se completează cu seria și numărul actului de identitate al persoanei care efectuează tranzacția. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 26 se completează valoarea convențională FN.

   4.6. Coloana 27 "Cod numeric personal":

    Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează tranzacția - persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

   5. Coloana 28 "Contul în care se desfășoară operațiunea":

    Rubrica se completează, în cazul în care operațiunea raportată implică mișcări într-un cont deschis pe numele clientului, cu numărul - codul, simbolul - acestui cont. În cazul în care operațiunea se desfășoară în baza unei relații contractuale, în această rubrică se completează numărul de înregistrare și data contractului încheiat între entitatea raportoare și clientul respectiv. În cazul în care entitatea raportoare autentifică un act prin care are loc operațiunea raportată, în această coloană se completează numărul și data sub care a fost autentificat actul respectiv. În cazul în care operațiunea are loc prin casieria entității raportoare, în această rubrică se completează simbolul contului contabil "Casa". Cu titlu de excepție, în cazul în care nu există informații privind contul, în coloana 28 se completează valoarea convențională FN.

   6. Coloana 29 "Data operațiunii":

    Rubrica se completează cu data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an.

   7. Coloana 30 "Fel operațiune":

    Valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

    D - pentru depunere de numerar - încasare de la client;

    R - pentru retragere de numerar - plată către client.

    În mod convențional, în cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de depunere, respectiv vânzarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de retragere.

   8. Coloana 31 "Scop operațiune":

    Rubrica se completează cu codul de identificare al operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.

   9. Coloana 32 "Cod valută":

    Rubrica se completează cu codul de identificare al valutei corespunzătoare operațiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.

   10. Coloana 33 "Suma tranzacționată":

    În această rubrică se completează suma corespunzătoare operațiunii cu numerar. Dacă suma tranzacționată este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma tranzacționată în una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

   11. Coloana 34 "Echivalent euro":

    Rubrica se completează cu echivalentul în euro al sumei completate la rubrica precedentă, obținut folosindu-se cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate în una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

   12. Coloana 35 "Observații":

    Această rubrică se completează cu eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu tranzacția raportată. În cazul în care clientul sau persoana care efectuează operațiunea are statut de PEP, în această rubrică se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie. 

ANEXA Nr. 2B 

    STRUCTURA
fișierului echivalent în format electronic al Raportului de tranzacții
cu numerar


   1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 2A este un fișier denumit cccczzllaaaa_n.DBF - format DBF, unde:

   a) cccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare;

   b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;

   c) _n reprezintă identificatorul tipului de raport.

   2. Fișierul cccczzllaaaa_n.DBF este pus la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro și are următoarea structură:

   

┌────┬──────────┬────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumire │  Tip   │Dimensiune│                         Observații/Restricții                          │
│crt.│ coloană  │        │          │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  1 │data_rap  │Dată    │    10    │setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul - 4 poziții│
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  2 │cod_banca │Numeric │    4     │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  3 │cod_suc   │Numeric │    6     │cod din Nomenclatorul de subunități - vezi pct. 4                       │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  4 │tip_c     │Caracter│    1     │2 valori admisibile 'F' sau 'J'                                         │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  5 │pep_c     │Numeric │    1     │valori admisibile: 1,2,3 și null                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  6 │nume_c    │Caracter│    40    │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  7 │pren_c    │Caracter│    30    │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  8 │tara_c    │Numeric │    3     │cod din nomenclatorul Țări                                              │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  9 │judet_c   │Numeric │    2     │cod din nomenclatorul Județe                                            │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │loca_c    │Numeric │    6     │cod din nomenclatorul Loca                                              │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │str_c     │Caracter│    35    │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │nr_c      │Caracter│    5     │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │sector_c  │Numeric │    1     │valori admisibile: 1 la 6 - excepție 9                                  │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14 │act_id_c  │Caracter│    15    │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15 │cod_c     │Caracter│    13    │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16 │data_nasc │Dată    │    10    │setată în forma zz/ll/aaaa                                              │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17 │tara_nasc │Numeric │    3     │cod din nomenclatorul Țări                                              │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18 │loca_nasc │Numeric │    6     │cod din nomenclatorul Loca                                              │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19 │pep_i     │Numeric │    1     │valori admisibile: 1,2,3 și null                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │nume_i    │Caracter│    25    │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │pren_i    │Caracter│    30    │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22 │tara_i    │Numeric │    3     │cod din nomenclatorul Țări                                              │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23 │judet_i   │Numeric │    2     │cod din nomenclatorul Județe                                            │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24 │loca_i    │Numeric │    6     │cod din nomenclatorul Loca                                              │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25 │str_i     │Caracter│    35    │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26 │nr_i      │Caracter│    5     │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27 │sector_i  │Numeric │    1     │valori admisibile: 1 la 6 - excepție 9                                  │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28 │act_id_i  │Caracter│    15    │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29 │cod_i     │Caracter│    13    │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 │cont_tit  │Caracter│    30    │                                                                        │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31 │data_op   │Dată    │    10    │setată în forma zz/ll/aaaa                                              │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32 │fel_op    │Caracter│    1     │două valori admisibile "D" sau "R"                                      │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33 │scop_op   │Caracter│    6     │cod din nomenclatorul Tip_oper                                          │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34 │cod_valuta│Caracter│    3     │cod din nomenclatorul Valute                                            │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35 │suma_op   │Numeric │    13    │>= 1                                                                    │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36 │euro      │Numeric │    13    │>= 1                                                                    │
├────┼──────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37 │observatii│Caracter│   200    │                                                                        │
└────┴──────────┴────────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

 

   3. Corespondența dintre structura fișierului cccczzllaaaa_n.DBF și forma Raportului de tranzacții cu numerar prevăzută în anexa nr. 2A este următoarea:

   a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului;

   b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului;

   c) coloanele 3-37 din structura fișierului corespund coloanelor 1-35 din forma raportului.

   4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit cccc.DBF - format DBF, unde cccc reprezintă codul entității raportoare, cu următoarea structură:

   

┌────┬────────┬────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumire│  Tip   │Dimensiune│                                  Observații/Restricții                          │
│crt.│coloană │        │          │                                                                                 │
├────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1  │cod_s   │Numeric │    6     │codul sucursalei, agenției, punctului de lucru etc.                              │
├────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2  │den_s   │Caracter│   100    │denumirea subunității                                                            │
├────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3  │tip_s   │Caracter│    1     │tipul subunității, valori admisibile: "C"- sediul central, "S" - sucursală, "A" -│
│    │        │        │          │agenție, "P" - punct de lucru.                                                   │
├────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4  │cod_j   │Numeric │    2     │codul județului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Județe    │
└────┴────────┴────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

   ANEXA Nr. 3A

   

Informații despre entitatea raportoare:

Tip:

Denumire:                                           Nr. înregistrare la emitent:

Codul unic de înregistrare/cod fiscal:

Numărul de înregistrare la registrul comerțului:    Dată raportare:

Adresă și nr. de telefon/fax:

 

   

 RAPORT DE TRANSFERURI EXTERNE

   

┌────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬
│    │       │                                            Informații despre CLIENT-ul entității raportoare                                             │
│    │       ├──────┬───┬────────┬───────┬────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┼
│Nr. │ Sub-  │      │   │        │       │    │        Act de identitate         │            Adresa/Sediul            │         │Cetățenie/│Localitate│
│crt.│unitate│ Tip  │PEP│ Nume/  │Prenume│CNP/├───┬─────┬─────┬───────┬──────────┼────┬─────┬──────┬──────┬─────┬──────┤Rezidență│   Țară   │ înregis- │
│    │       │client│   │Denumire│       │CUI │Tip│Serie│Număr│ Dată  │Autoritate│Țară│Județ│Loca- │Stradă│Număr│Sector│         │ înregis- │  trare   │
│    │       │      │   │        │       │    │act│     │     │emitere│ emitentă │    │     │litate│      │     │      │         │  trare   │          │
├────┼───────┼──────┼───┼────────┼───────┼────┼───┼─────┼─────┼───────┼──────────┼────┼─────┼──────┼──────┼─────┼──────┼─────────┼──────────┼──────────┼
│ 0  │   1   │  2   │ 3 │   4    │   5   │ 6  │ 7 │  8  │  9  │  10   │    11    │ 12 │ 13  │  14  │  15  │ 16  │  17  │   18    │    19    │    20    │
└────┴───────┴──────┴───┴────────┴───────┴────┴───┴─────┴─────┴───────┴──────────┴────┴─────┴──────┴──────┴─────┴──────┴─────────┴──────────┴──────────┴
┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬
│ Informații despre REPREZENTANTUL LEGAL al │     Informații despre CONT     │    Informații despre ENTITATEA    │          Informații despre          │
│                clientului                 │                                │              EXTERNĂ              │     CLIENTUL ENTITĂȚII EXTERNE      │
┼─────┬─────────┬─────────┬─────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┼──────────┬──────────┬─────────────┼──────────┬──────┬─────────┬─────────┼
│ PEP │  Nume   │ Prenume │       CNP       │ Fel cont │Număr cont│ Tip cont │   Țară   │ Denumire │ Cont extern │Tip client│ PEP  │  Nume   │ Prenume │
┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼──────┼─────────┼─────────┼
│ 21  │   22    │   23    │       24        │    25    │    26    │    27    │    28    │    29    │     30      │    31    │  32  │   33    │   34    │
┴─────┴─────────┴─────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴──────┴─────────┴─────────┴
┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬
│                                                Informații despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERAȚIUNEA                                                │
┼─────┬──────┬───────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┼
│     │      │       │          │             │             │           Act de identitate            │                     Adresa                      │
│ PEP │ Nume │Prenume│   CNP    │     Tip     │ Număr/Dată  ├──────┬───────┬──────┬───────┬──────────┼──────┬───────┬──────────┬──────┬───────┬────────┼
│     │      │       │          │împuternicire│împuternicire│ Tip  │ Serie │Număr │ Dată  │Autoritate│ Țară │ Județ │Localitate│Stradă│ Număr │ Sector │
│     │      │       │          │             │             │ act  │       │      │emitere│ emitentă │      │       │          │      │       │        │
┼─────┼──────┼───────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼───────┼──────────┼──────┼───────┼────────┼
│ 35  │  36  │  37   │    38    │     39      │     40      │  41  │  42   │  43  │  44   │    45    │  46  │  47   │    48    │  49  │  50   │   51   │
┴─────┴──────┴───────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────────┴──────┴───────┴──────────┴──────┴───────┴────────┴
┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                             Informații despre OPERAȚIUNE                                                             │
┼───────────────┬───────────────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤
│Dată operațiune│Sumă tranzacționată│Cod valută│Fel operațiune│Echivalent euro│Cod operațiune│                       Observații                        │
┼───────────────┼───────────────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
│      52       │        53         │    54    │      55      │      56       │      57      │                           58                            │
┴───────────────┴───────────────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
                                                                                Numele și prenumele persoanei autorizate
                                                 .......................................................................................................

                                                                    (Semnătura persoanei autorizate și ștampila entității raportoare)
 

 

 

    CONȚINUTUL RAPORTULUI DE TRANSFERURI EXTERNE

 

   I. ASPECTE INTRODUCTIVE

   1. Raportul de transferuri externe conține, conform reglementărilor legale în vigoare - art. 3 alin. (7) și art. 2 lit. d) și h) din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare - date privind transferurile externe în și din conturi, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între ele.

   2. Rubrica "Tip" din antetul raportului conține tipul entității raportoare, așa cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. Această rubrică se completează numai în primul raport de transferuri externe depus la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

   3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu excepția situațiilor expres prevăzute în prezenta anexă.

   4. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare necesare completării Raportului de transferuri externe:

   a) Țări - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Țară": coloanele 12, 19, 28 și 46. Dacă nu există informații despre țara de rezidență/înmatriculare sau cetățenia persoanei, în coloanele Țara se completează, în mod convențional, valoarea 999;

   b) Județe - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Județ": coloanele 13 și 47. Coloana Județ nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei Țara corespunzătoare este alta decât 642 - România și se completează cu valoarea convențională 0 - în cazul în care sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: valoarea aferentă coloanei Țara este 642: România și valoarea aferentă coloanei Localitatea este 403: București. Dacă nu există informații despre județul de rezidență al persoanei, în coloana Județ se completează, în mod convențional, valoarea 99;

   c) Loca - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 14 și 48. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana Județ corespunzătoare. Coloana Localitatea nu se completează în cazul în care valoarea aferentă coloanei Țara este alta decât 642 - România. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind localitatea de rezidență din România a persoanei, în coloana Localitatea se completează, în mod convențional, valoarea 999999;

   d) Tip_oper - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod operațiune": coloana 57. Dacă nu există informații despre natura operațiunii, în coloana Cod operațiune se completează, în mod convențional, valoarea 99999;

   e) Valute - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Cod valută": coloana 54;

   f) Act_id - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate": coloanele 7 și 41;

   g) Tip_cont - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27.

   5. Pentru persoanele străine rezidente în România, în rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12-17, respectiv 46-51, se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, subcapitolele menționate conțin adresa/sediul din străinătate al persoanei respective.

   II. COMPLETAREA RAPORTULUI

    Rubricile din raport trebuie să fie completate după cum urmează:

   1. Coloana 1 "Subunitatea"

   1.1. Rubrica trebuie să conțină codul intern al subunității - sucursală, agenție, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este generat de către entitatea raportoare și trebuie să fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunităților corespunzătoare fiecărui cod se comunică Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor într-un Nomenclator de subunități anexat raportului, ori de câte ori se raportează o operațiune derulată printr-o subunitate nou-înființată sau apar modificări față de nomenclatorul transmis anterior.

   1.2. Dacă entitatea raportoare nu are subunități, în coloana 1 din raport se completează valoarea convențională 0 - sediul central.

   2. Capitolul "Informații despre CLIENTUL entității raportoare"

   2.1. Coloana 2 "Tip client"

    Valorile admisibile pentru această rubrică sunt "F" - pentru persoane fizice și "J" - pentru persoane juridice.

   2.2. Coloana 3 "PEP"

    Rubrica se referă la statutul de "persoană expusă politic" - PEP - al clientului, în sensul prevăzut de Legea nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru această rubrică sunt:

    1 - pentru persoanele prevăzute la art. 21 alin. (2);

    2 - pentru persoanele prevăzute la art. 21 alin. (4);

    3 - pentru persoanele prevăzute la art. 21 alin. (5).

    În cazul în care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completează.

   2.3. Coloana 4 "Nume/Denumire"

    Rubrica se completează cu numele de familie al clientului persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv cu denumirea clientului persoană juridică, așa cum este înscrisă pe documentul de înregistrare.

   2.4. Coloana 5 "Prenume"

    În această rubrică se completează prenumele întreg al clientului persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.

   2.5. Coloana 6 "CNP/CUI"

    Rubrica se completează cu codul numeric personal, așa cum este înscris în documentul de identitate, pentru clienți persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare sau codul fiscal, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare - pentru clienți persoane juridice.

    În cazul în care clientul - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

   3. Subcapitolul "Act de identitate"

    Subcapitolul se completează cu informațiile despre actul de identitate al clientului persoană fizică, respectiv cu datele din certificatul de înregistrare la registrul comerțului - pentru clientul persoană juridică.

   3.1. Coloana 7 "Tip act"

    Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de document de identitate al clientului entității raportoare - persoana fizică, conform nomenclatorului aferent. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

   3.2. Coloana 8 "Serie"

    Rubrica se completează cu seria actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice sau în cazul în care actul de identitate al clientului persoană fizică nu este prevăzut cu o serie, această rubrică nu se completează.

   3.3. Coloana 9 "Număr"

    Rubrica se completează cu numărul actului de identitate pentru clientul persoană fizică, respectiv cu numărul de înmatriculare la registrul comerțului - pentru clientul persoană juridică. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 9 se completează valoarea convențională FN.

   3.4. Coloana 10 "Dată emitere"

    Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, lună, an, cu data eliberării actului de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

   3.5. Coloana 11 "Autoritate emitentă"

    Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al clientului entității raportoare - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

   4. Subcapitolul "Adresa/Sediul"

    În rubricile din acest subcapitol se completează informațiile despre adresa clientului persoană fizică, respectiv despre sediul clientului persoană juridică.

   4.1. Coloana 12 "Țară"

    Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a clientului, conform nomenclatorului aferent.

   4.2. Coloana 13 - "Județ"

    Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al clientului, conform nomenclatorului aferent.

   4.3. Coloana 14 "Localitate"

    Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență - din România - a clientului, conform nomenclatorului aferent.

   4.4. Coloana 15 "Stradă"

    Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul/sediul clientului. În cazul în care rezidența se află în străinătate, în această coloană se completează și denumirea orașului/localității respective. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 15 se completează cu valoarea convențională FN.

   4.5. Coloana 16 "Număr"

    Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul/sediul clientului, coloana 16 se completează cu valoarea convențională FN.

   4.6. Coloana 17 "Sector"

    Rubrica se completează numai în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6. Cu titlu de excepție, în cazul în care sediul/domiciliul clientului este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 17 se completează valoarea convențională 9.

   4.7. Coloana 18 "Rezidență"

    Pentru clienții entității raportoare persoane fizice, rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative, "R" pentru rezidenți sau "N" pentru nerezidenți. Pentru persoane juridice, această rubrică nu se completează.

   4.8. Coloana 19 "Cetățenie/Țară înregistrare"

    Rubrica se completează cu codul țării corespunzătoare cetățeniei clientului persoană fizică, respectiv cu codul țării unde a fost înregistrat clientul persoană juridică străină, conform nomenclatorului aferent.

   4.9. Coloana 20 "Localitate înregistrare"

    Rubrica se completează cu denumirea localității unde a fost înregistrată persoana juridică.

   5. Capitolul "Informații despre REPREZENTANTUL LEGAL al clientului"

   5.1. Coloana 21 "PEP"

    Această rubrică se referă la statutul de PEP al reprezentantului legal al clientului și se completează similar cu coloana 3.

   5.2. Coloana 22 "Nume"

    Rubrica se completează cu numele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice.

   5.3. Coloana 23 "Prenume"

    Rubrica se completează cu prenumele reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică. Pentru clienți persoane fizice această rubrică nu se completează.

   5.4. Coloana 24 "CNP"

    Rubrica se completează cu codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului entității raportoare - persoană juridică și nu se completează pentru clienți persoane fizice.

    În cazul în care reprezentantul legal al clientului - persoană fizică străină - nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

   6. Capitolul "Informații despre CONT"

   6.1. Coloana 25 "Fel cont"

    Rubrica se completează cu una dintre următoarele valori admisibile:

   a) "0" pentru cont individual;

   b) "1" pentru contul deținut în comun de mai multe persoane;

   c) "2" pentru contul unei persoane juridice.

   6.2. Coloana 26 "Număr cont"

    Rubrica se completează cu numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operațiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare.

   6.3. Coloana 27 "Tip cont"

    Rubrica se completează cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entității raportoare, conform nomenclatorului aferent.

   7. Capitolul "Informații despre ENTITATEA EXTERNĂ"

    Informațiile din acest capitol nu se referă la băncile corespondente ale entității raportoare, ci la entitatea inițială de la care provine suma transferată - în cazul operațiunilor de încasare, respectiv la entitatea destinație finală - în cazul operațiunilor de plată.

   7.1. Coloana 28 "Țară"

    Rubrica se completează cu codul țării de proveniență sau, după caz, de destinație a banilor, conform nomenclatorului aferent. Acest cod nu se referă la țara unde este situat sediul social central al entității externe.

   7.2. Coloana 29 "Denumire"

    Rubrica se completează cu denumirea băncii - entitate străină - de la care sau, după caz, către care se face transferul de bani.

   7.3. Coloana 30 "Cont extern"

    Rubrica se completează cu contul clientului entității externe din care sau, respectiv, către care se face transferul extern.

   8. Capitolul "Informații despre CLIENTUL ENTITĂȚII EXTERNE"

   8.1. Coloana 31 "Tip client"

    Rubrica se completează cu una dintre cele două valori alternative "F" pentru clientul persoană fizică sau "J" pentru clientul persoană juridică.

   8.2. Coloana 32 "PEP"

    Această rubrică se referă la statutul de PEP al clientului entității externe și se completează similar cu coloana 3.

   8.3. Coloana 33 "Nume"

    Rubrica se completează cu numele persoanei fizice, respectiv cu denumirea persoanei juridice client/titular de cont al entității externe.

   8.4. Coloana 34 "Prenume"

    Rubrica se completează cu prenumele clientului entității externe - persoană fizică. Pentru persoane juridice această rubrică nu se completează.

   9. Capitolul "Informații despre PERSOANA CARE EFECTUEAZĂ OPERAȚIUNEA"

   9.1. Capitolul cuprinde datele de identificare și administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis tranzacția raportată: împuternicit, delegat, mandatar, reprezentant etc.

   9.2. Informațiile despre persoana care efectuează operațiunea se completează doar pentru plățile externe - operațiunile în care clientul băncii este ordonator.

   9.3. În cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, coloanele 35-51 nu se completează.

   9.4. Coloana 35 "PEP"

    Această rubrică se referă la statutul de PEP al persoanei care efectuează operațiunea și se completează similar cu coloana 3.

   9.5. Coloana 36 "Nume"

    Rubrica se completează cu numele de familie al persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate.

   9.6. Coloana 37 "Prenume"

    Rubrica se completează cu prenumele întreg al persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate.

   9.7. Coloana 38 "CNP"

    Rubrica se completează cu codul numeric personal al persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care persoana care efectuează operațiunea - persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această rubrică se completează, în mod convențional, numărul documentului de identitate.

   9.8. Coloana 39 "Tip împuternicire"

    Rubrica se completează cu tipul actului în baza căruia persoana acționează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.

   9.9. Coloana 40 "Număr/Dată împuternicire"

    Rubrica se completează cu numărul și data înregistrării actului în baza căruia persoana acționează ca împuternicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.

   10. Subcapitolul "Act de identitate"

   10.1. Coloana 41 "Tip act"

    Rubrica se completează cu tipul actului cu care se identifică persoana care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent.

   10.2. Coloana 42 "Serie"

    Rubrica se completează cu seria actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care actul de identitate al acestei persoane nu este prevăzut cu o serie, coloana 42 nu se completează.

   10.3. Coloana 43 "Număr"

    Rubrica se completează cu numărul actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea. Cu titlu de excepție, în cazul în care entitatea raportoare nu are la dispoziție informațiile respective, în coloana 43 se completează valoarea convențională FN.

   10.4. Coloana 44 "Dată emitere"

    Rubrica se completează, în forma zz/ll/aaaa - zi, luna, an, cu data eliberării actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea.

   10.5. Coloana 45 "Autoritate emitentă"

    Rubrica se completează cu denumirea autorității care a emis actul de identitate al persoanei care efectuează operațiunea.

   11. Subcapitolul "Adresa"

    Subcapitolul se completează cu informațiile despre adresa persoanei care efectuează operațiunea.

   11.1. Coloana 46 "Țară"

    Rubrica se completează cu codul corespunzător țării de rezidență a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent.

   11.2. Coloana 47 "Județ"

    Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul județului de rezidență al persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent.

   11.3. Coloana 48 "Localitate"

    Rubrica se completează, dacă este cazul, cu codul localității de rezidență din România a persoanei care efectuează operațiunea, conform nomenclatorului aferent.

   11.4. Coloana 49 "Stradă"

    Rubrica se completează cu denumirea străzii unde este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care rezidența persoanei care efectuează operațiunea se află în străinătate, tot în această coloană se completează și denumirea orașului/localității corespunzătoare. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind denumirea străzii, coloana 49 se completează cu valoarea convențională FN.

   11.5. Coloana 50 "Număr"

    Rubrica se completează cu numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea. Dacă entitatea raportoare nu are la dispoziție informații privind numărul la care este situat domiciliul persoanei care efectuează operațiunea, coloana 50 se completează cu valoarea convențională FN.

   11.6. Coloana 51 "Sector"

    Rubrica se completează numai în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operațiunea este în București. Valorile admisibile pentru această coloană sunt numerele întregi de la 1 la 6.

    Cu titlu de excepție, în cazul în care domiciliul persoanei care efectuează operațiunea este în București, dar nu se cunoaște sectorul, în coloana 47 se completează valoarea convențională 9.

   12. Capitolul "Informații despre OPERAȚIUNE"

   12.1. Coloana 52 "Dată operațiune"

    Rubrica se completează cu data efectuării tranzacției, în formatul zz/ll/aaaa.

   12.2. Coloana 53 "Sumă tranzacționată"

    Rubrica se completează cu suma tranzacționată, exprimată în valută al cărei cod este completat în câmpul cod valută. Dacă suma tranzacționată este un număr zecimal, aceasta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă suma tranzacționată în una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

   12.3. Coloana 54 "Cod valută"

    Rubrica se completează cu codul valutei în care s-a efectuat tranzacția, conform nomenclatorului aferent.

   12.4. Coloana 55 "Fel operațiune"

    Rubrica se completează cu una dintre cele două valori admisibile, și anume: "D" în cazul în care contul clientului entității raportoare se debitează, respectiv "C" atunci când contul se creditează. Felul tranzacției este definit în raport cu tranzacția efectuată pentru clientul entității raportoare.

   12.5. Coloana 56 "Echivalent euro"

    Rubrica se completează cu echivalentul sumei tranzacționate, obținut folosindu-se cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește. În cazul raportării operațiunilor ce par a avea o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate în una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.

   12.6. Coloana 57 "Cod operațiune"

    Rubrica se completează cu codul de identificare al tipului de operațiune, conform nomenclatorului aferent.

   12.7. Coloana 58 "Observații"

    Rubrica se completează, dacă este cazul, cu precizări suplimentare privind operațiunea efectuată. În cazul în care una dintre persoanele menționate în raport are statut de PEP, în această rubrică se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie. 

ANEXA Nr. 3B 

    STRUCTURA FIȘIERULUI
echivalent în format electronic al Raportului de transferuri externe 

   1. Echivalentul în format electronic al raportului descris în anexa nr. 3A este un fișier denumit cccczzllaaaa_t.DBF - format DBF, unde:

   a) cccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, odată cu prima raportare;

   b) zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;

   c) _t reprezintă identificatorul tipului de raport.

   2. Fișierul cccczzllaaaa_t.DBF este pus la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro și are următoarea structură:

   

┌────┬────────────────┬────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumire coloană│  Tip   │Dimensiune│                         Observații/Restricții                          │
│crt.│                │        │          │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  1 │data_rap        │Dată    │    10    │setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul - 4 poziții│
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  2 │cod_banca       │Numeric │    4     │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  3 │cod_suc         │Numeric │    6     │cod din Nomenclatorul de subunități - vezi pct. 4                       │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  4 │tip_c           │Caracter│    1     │două valori admisibile 'F' sau 'J'                                      │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  5 │pep_c           │Numeric │    1     │valori admisibile: 1, 2, 3 și null                                      │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  6 │nume_c          │Caracter│    40    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  7 │pren_c          │Caracter│    30    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  8 │cod_c           │Caracter│    13    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  9 │tip_id_c        │Numeric │    2     │cod din nomenclatorul Act_id                                            │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10 │seria_id_c      │Caracter│    3     │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 │nr_id_c         │Caracter│    14    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 12 │data_id_c       │Dată    │    10    │setată în forma zz/ll/aaaa                                              │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13 │autor_id_c      │Caracter│    20    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 14 │tara_c          │Numeric │    3     │cod din nomenclatorul Țări                                              │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 15 │judet_c         │Numeric │    2     │cod din nomenclatorul Județe                                            │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 16 │loca_c          │Numeric │    6     │cod din nomenclatorul Loca                                              │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 17 │str_c           │Caracter│    35    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 18 │nr_c            │Caracter│    5     │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 19 │sector_c        │Numeric │    1     │valori admisibile: 1 la 6 - excepție 9                                  │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 20 │rez_c           │Caracter│    1     │două valori admisibile "R" sau "N"                                      │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 │cet_c           │Numeric │    3     │cod din nomenclatorul Țări                                              │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 22 │loca_reg        │Caracter│    40    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 23 │pep_rep         │Numeric │    1     │valori admisibile: 1, 2, 3 și null                                      │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 24 │nume_rep        │Caracter│    25    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 25 │pren_rep        │Caracter│    30    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 26 │cod_rep         │Caracter│    13    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 27 │fel_ct          │Numeric │    1     │valori admisibile: 0, 1 și 2                                            │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 28 │cont_c          │Caracter│    30    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 29 │tip_ct          │Numeric │    2     │cod din nomenclatorul Tip_cont                                          │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 30 │tara_ext        │Numeric │    3     │cod din nomenclatorul Țări                                              │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 31 │den_ext         │Caracter│    50    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32 │cont_ext        │Caracter│    30    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 33 │tip_ext         │Caracter│    1     │două valori admisibile 'F' sau 'J'                                      │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 34 │pep_ext         │Numeric │    1     │valori admisibile: 1, 2, 3 și nul                                       │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 35 │nume_ ext       │Caracter│    40    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 36 │pren_ ext       │Caracter│    30    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 37 │pep_i           │Numeric │    1     │valori admisibile: 1, 2, 3 și nul                                       │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 38 │nume_i          │Caracter│    25    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 39 │pren_i          │Caracter│    30    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 40 │cod_i           │Caracter│    13    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 41 │tip_act_i       │Caracter│    15    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 42 │nr_act_i        │Caracter│    15    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 43 │tip_id_i        │Numeric │    2     │cod din nomenclatorul Act_id                                            │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 44 │seria_id_i      │Caracter│    3     │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 45 │nr_id_i         │Caracter│    14    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46 │data_id_i       │Dată    │    10    │setată  în forma zz/ll/aaaa                                             │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 47 │autor_id_i      │Caracter│    20    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 48 │tara_i          │Numeric │    3     │cod din nomenclatorul Țări                                              │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 49 │judet_i         │Numeric │    2     │cod din nomenclatorul Județe                                            │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 50 │loca_i          │Numeric │    6     │cod din nomenclatorul Loca                                              │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 51 │str_i           │Caracter│    35    │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 52 │nr_i            │Caracter│    5     │                                                                        │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 53 │sector_i        │Numeric │    1     │valori admisibile: 1 la 6 - excepție 9                                  │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 54 │data_op         │Dată    │    10    │setată în forma zz/ll/aaaa                                              │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 55 │suma_op         │Numeric │    13    │>= 1                                                                    │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 56 │cod_valuta      │Caracter│    3     │cod din nomenclatorul Valute                                            │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 57 │fel_op          │Caracter│    1     │două valori admisibile 'D' sau 'C'                                      │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 58 │Euro            │Numeric │    13    │>= 1                                                                    │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 59 │Detalii         │Caracter│    6     │cod din nomenclatorul Tip_oper                                          │
├────┼────────────────┼────────┼──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 60 │observatii      │Caracter│   200    │                                                                        │
└────┴────────────────┴────────┴──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
 

   3. Corespondența dintre structura fișierului cccczzllaaaa_t.DBF și forma Raportului de transferuri externe prevăzută în anexa nr. 3A este următoarea:

   a) coloana 1 din fișier corespunde rubricii "Data raportării" din forma raportului;

   b) coloana 2 din fișier este un cod de identificare acordat fiecărei entități raportoare și corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului;

   c) coloanele 3-60 din structura fișierului corespund coloanelor 1-58 din forma raportului.

   4. În format electronic, Nomenclatorul de subunități este un fișier denumit cccc.DBF - format DBF, unde cccc reprezintă codul entității raportoare, cu următoarea structură:

   

┌────┬────────┬────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumire│  Tip   │Dimensiune│                            Observații/Restricții                            │
│crt.│coloană │        │          │                                                                             │
├────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1  │cod_s   │Numeric │    6     │codul sucursalei, agenției, punctului de lucru etc.                          │
├────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2  │den_s   │Caracter│   100    │denumirea subunității                                                        │
├────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 3  │tip_s   │Caracter│    1     │tipul subunității, valori admisibile: "C" - sediul central, "S" - sucursală, │
│    │        │        │          │"A" - agenție, "P" - punct de lucru                                          │
├────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4  │cod_j   │Numeric │    2     │codul județului unde este situată subunitatea, conform nomenclatorului Județe│
└────┴────────┴────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 

 sus ñ

 

 inapoi la spalarea banilor Û