spalarea banilor - legislatie

  2012.02.16.recomandarile FATF in speta

 

HG 1060 2009

Hotărâre nr. 1060 din 23/09/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 06/10/2009

HG 1059 2009

Hotărâre nr. 1059 din 23/09/2009 pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (România) și Unitatea de Analiză a Informațiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 667 din 06/10/2009

ordin 2396 2008 MF

Ordin nr. 2396 din 11/08/2008 privind abrogarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor prin unitățile Trezoreriei statului, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 613 din 20/08/2008, Intrare in vigoare: 20.08.2008

 

    În baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

 

   Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 199/2003 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor prin unitățile Trezoreriei statului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 5 martie 2003.

 

   Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

decizie 674 2008 ONPCSB

privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 17/06/2008, Intrare in vigoare: 16.08.2008

decizie 673 2008 ONPCSB

pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 452 din 17/06/2008, Intrare in vigoare: 16.08.2008

HG 594 2008

privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 13/06/2008, Intrare in vigoare: 14.06.2008

OUG 53 2008

privind modificarea și completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 333 din 30/04/2008, Intrare in vigoare: 30.04.2008

decizie 386 2008 CC

referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 344 din 05/05/2008, Intrare in vigoare: 05.05.2008

 

decizie 276 2005 ONPCSB

privind forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte, Raportului privind operațiunile cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin una sau mai multe operațiuni legate între ele, și ale Raportului pentru transferurile externe în și din conturi, pentru sume a căror limită minimă este echivalentul în lei a 10.000 euro, va fi abrogata de Decizie nr. 674 din 29/05/2008 la 16/08/2008, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 558 din 29/06/2005, Intrare in vigoare: 29.06.2005

Lege 656 2002

pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 904 din 12/12/2002, Intrare in vigoare: 12.12.2002

Lege 21 1999

pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999

Abrogata prin Legea 656/2002 art.31

ONPCSB date de contact