decizie salariu minim 2014.01.01

 

 

S.C........................................................................

Nr. ord. Reg Com/An: ..................................... 

CIF: RO................................... 
Adresa sediu social: ........................................

Capital social: .......................................... RON

 

 

 

Decizie interna Nr ......................... din data ................................

 

Subsemnatul Administrator/Administrator Delegat/Director al S.C. …………………………………… , 

[i] văzând prevederile art. 159 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

[ii] avand in vedere HG. Nr. 871/2013 art.1 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

in baza puterilor conferite mie de legislatia in vigoare si de statutul/actul constitutiv al societatii/procura/contractul de mandat

DECID

§ 1. - Salariul de bază minim brut se stabileşte la
850 lei lunar/8 ore, începand cu 01 ianuarie 2014; incepand cu data de 01 ianuarie 2014, personalul S.C. ....................... va avea salariile de bază conform tabelelor anexate.

§ 2. - Departamentele Personal - Resurse Umane, Administrativ, Secretariat si Financiar-Contabil vor duce la îndeplinire prezenta decizie precum si toate consecintele ce decurg din aceasta.

§ 3. – Toate dispozitiile preexistente contrare prezentei se abroga si devin nule de drept la data emiterii prezentei.

§ 4. – Prezenta intra in vigoare la data intrarii in vigoare a HG. Nr. 871/2013,  01 ianuarie 2014.

Bucuresti,                                        Administrator/Administrator Delegat/Director,

Data _________________              Numele si prenumele ___________________