deducere personala art.56 cod fiscal

deducere personala din leu in leu

        2016 deducere personala din leu in leu  

 

 

Ordinul nr. 52/2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) și ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Intra in vigoare la 25.01.2016

MFP emite următorul ordin:

Art. 1.

Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna ianuarie 2016, stabilit potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) și ale art. 66 din Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2.

Calculatorul prevăzut la art. 1 este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3.

La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în funcție de venitul brut lunar din salarii și de numărul de persoane aflate în întreținerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:

- lei -

Venit brut lunar din salarii (VBL)

Deducerea personală lunară stabilită pentru un contribuabil în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere

Fără persoane în întreținere

Cu o persoană în întreținere

Cu 2 persoane în întreținere

Cu 3 persoane în întreținere

Cu 4 sau mai multe persoane în întreținere

Până la 1.500

300

400

500

600

800

De la 1.501 la 3.000

300 x [1 - (VBL - 1.500)/1.500]

400 x [1 - (VBL - 1.500)/1.500]

500 x [1 - (VBL - 1.500)/1.500]

600 x [1 - VBL - 1.500)/1.500]

800 x [1 - VBL - 1.500)/1.500]

Peste 3.001

0

0

0

0

0

Art. 4.

Pentru stabilirea deducerilor personale potrivit art. 3, venitul brut lunar din salarii se rotunjește la nivel de leu, fără subdiviziuni, prin rotunjire la leu pentru fracțiunile de peste 50 de bani inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de până la 50 de bani.

Art. 5.

Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 și 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 1.501 și 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul că fracțiunile sub 10 lei se majorează la 10 lei.

Art. 6.

Prin venituri din salarii realizate începând cu luna ianuarie 2016 se înțelege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 2016, cu excepția plăților reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2015 .

Art. 7.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.016/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcția de bază, începând cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și ale Legiinr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, se abrogă.

Art. 8.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

valid incepand de la 01.01.2016 == Art. 77. Cod Fiscal

 

ART. 77 - Deducere personală

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) și alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.

(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel:

(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere - 300 lei;

(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere - 400 lei;

(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere - 500 lei;

(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere - 600 lei;

(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere - 800 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei și 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus și se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.

(3) Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 300 lei lunar, cu excepția veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) și x) și/sau a pensiilor de urmaș cuvenite conform legii, precum și a prestațiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreținerea căruia/cărora se află aceștia.

(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, ai contribuabilului, sunt considerați întreținuți.

(6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului.

(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 m2 în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m2 în zonele montane.

(8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii.

 

 

 

valid pana la 31.12.2015 == Art. 56. Cod Fiscal

(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 40 alin. (1) lit. a) și alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcția de bază.

 

(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 10.000.000 lei inclusiv, astfel:

- pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere - 2.500.000 lei;

- pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere - 3.500.000 lei;

- pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere - 4.500.000 lei;

- pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere - 5.500.000 lei;

- pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere - 6.500.000 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 10.000.001 lei și 30.000.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus și se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 30.000.000 lei nu se acordă deducerea personală.

 

(3) Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 2.500.000 lei lunar.

 

(4) În cazul în care o persoană este întreținută de mai mulți contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înțelegerii între părți.

 

(5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniți, ai contribuabilului sunt considerați întreținuți.

 

(6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreținerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreținute. Perioada se rotunjește la luni întregi în favoarea contribuabilului.

 

(7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreținere:

a) persoanele fizice care dețin terenuri agricole și silvice în suprafață de peste 10.000 mp în zonele colinare și de șes și de peste 20.000 m2 în zonele montane;

b) persoanele fizice care obțin venituri din cultivarea și din valorificarea florilor, legumelor și zarzavaturilor în sere, în solarii special destinate acestor scopuri și/sau în sistem irigat, din cultivarea și din valorificarea arbuștilor, plantelor decorative și ciupercilor, precum și din exploatarea pepinierelor viticole și pomicole, indiferent de suprafață.

.....................................................................................................

        deducere personala ordin 1016/2005 MF

.....................................................................................................

        declaratie copil in intretinere  

.....................................................................................................

        precizari CF si Norme de Aplicare  

.....................................................................................................

 
 
conform OMF 52/2016 Art. 5.
Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 si 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 1.501 si 3.000 lei sunt calculate prin rotunjire la 10 lei, în sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei.
courtesy of NUMERIS CONSULT SRL
Ven.Brut.Lunar Fără persoane în întreținere Cu o persoană în întreținere Cu 2 persoane în întreținere Cu 3 persoane în întreținere Cu 4 sau mai multe persoane în întreținere
Până la 1.500 300 400 500 600 800
De la 1.501 la 3.000 300 x [1 - (VBL - 1.500)/1.500] 400 x [1 - (VBL - 1.500)/1.500] 500 x [1 - (VBL - 1.500)/1.500] 600 x [1 - VBL - 1.500)/1.500] 800 x [1 - VBL - 1.500)/1.500]
Peste 3.001 0 0 0 0 0
           
input VBL          
1722 260 350 430 520 690
           
din-leu-in-leu          
1501 300 400 500 600 800
1502 300 400 500 600 800
1503 300 400 500 600 800
1504 300 400 500 600 800
1505 300 400 500 600 800
1506 300 400 500 600 800
1507 300 400 500 600 800
1508 300 400 500 600 800
1509 300 400 500 600 800
1510 300 400 500 600 800
1511 300 400 500 600 800
1512 300 400 500 600 800
1513 300 400 500 600 800
1514 300 400 500 600 800
1515 300 400 500 600 800
1516 300 400 500 600 800
1517 300 400 500 600 800
1518 300 400 500 600 800
1519 300 400 500 600 790
1520 300 400 500 600 790
1521 300 400 500 600 790
1522 300 400 500 600 790
1523 300 400 500 600 790
1524 300 400 500 600 790
1525 300 400 500 590 790
1526 300 400 500 590 790
1527 300 400 500 590 790
1528 300 400 500 590 790
1529 300 400 500 590 790
1530 300 400 490 590 790
1531 300 400 490 590 790
1532 300 400 490 590 790
1533 300 400 490 590 790
1534 300 400 490 590 790
1535 300 400 490 590 790
1536 300 400 490 590 790
1537 300 400 490 590 790
1538 300 390 490 590 780
1539 300 390 490 590 780
1540 300 390 490 590 780
1541 300 390 490 590 780
1542 300 390 490 590 780
1543 300 390 490 590 780
1544 300 390 490 590 780
1545 300 390 490 590 780
1546 300 390 490 590 780
1547 300 390 490 590 780
1548 300 390 490 590 780
1549 300 390 490 590 780
1550 290 390 490 580 780
1551 290 390 490 580 780
1552 290 390 490 580 780
1553 290 390 490 580 780
1554 290 390 490 580 780
1555 290 390 490 580 780
1556 290 390 490 580 780
1557 290 390 490 580 770
1558 290 390 490 580 770
1559 290 390 490 580 770
1560 290 390 480 580 770
1561 290 390 480 580 770
1562 290 390 480 580 770
1563 290 390 480 580 770
1564 290 390 480 580 770
1565 290 390 480 580 770
1566 290 390 480 580 770
1567 290 390 480 580 770
1568 290 390 480 580 770
1569 290 390 480 580 770
1570 290 390 480 580 770
1571 290 390 480 580 770
1572 290 390 480 580 770
1573 290 390 480 580 770
1574 290 390 480 580 770
1575 290 380 480 570 760
1576 290 380 480 570 760
1577 290 380 480 570 760
1578 290 380 480 570 760
1579 290 380 480 570 760
1580 290 380 480 570 760
1581 290 380 480 570 760
1582 290 380 480 570 760
1583 290 380 480 570 760
1584 290 380 480 570 760
1585 290 380 480 570 760
1586 290 380 480 570 760
1587 290 380 480 570 760
1588 290 380 480 570 760
1589 290 380 480 570 760
1590 290 380 470 570 760
1591 290 380 470 570 760
1592 290 380 470 570 760
1593 290 380 470 570 760
1594 290 380 470 570 750
1595 290 380 470 570 750
1596 290 380 470 570 750
1597 290 380 470 570 750
1598 290 380 470 570 750
1599 290 380 470 570 750
1600 280 380 470 560 750
1601 280 380 470 560 750
1602 280 380 470 560 750
1603 280 380 470 560 750
1604 280 380 470 560 750
1605 280 380 470 560 750
1606 280 380 470 560 750
1607 280 380 470 560 750
1608 280 380 470 560 750
1609 280 380 470 560 750
1610 280 380 470 560 750
1611 280 380 470 560 750
1612 280 380 470 560 750
1613 280 370 470 560 740
1614 280 370 470 560 740
1615 280 370 470 560 740
1616 280 370 470 560 740
1617 280 370 470 560 740
1618 280 370 470 560 740
1619 280 370 470 560 740
1620 280 370 460 560 740
1621 280 370 460 560 740
1622 280 370 460 560 740
1623 280 370 460 560 740
1624 280 370 460 560 740
1625 280 370 460 550 740
1626 280 370 460 550 740
1627 280 370 460 550 740
1628 280 370 460 550 740
1629 280 370 460 550 740
1630 280 370 460 550 740
1631 280 370 460 550 740
1632 280 370 460 550 730
1633 280 370 460 550 730
1634 280 370 460 550 730
1635 280 370 460 550 730
1636 280 370 460 550 730
1637 280 370 460 550 730
1638 280 370 460 550 730
1639 280 370 460 550 730
1640 280 370 460 550 730
1641 280 370 460 550 730
1642 280 370 460 550 730
1643 280 370 460 550 730
1644 280 370 460 550 730
1645 280 370 460 550 730
1646 280 370 460 550 730
1647 280 370 460 550 730
1648 280 370 460 550 730
1649 280 370 460 550 730
1650 270 360 450 540 720
1651 270 360 450 540 720
1652 270 360 450 540 720
1653 270 360 450 540 720
1654 270 360 450 540 720
1655 270 360 450 540 720
1656 270 360 450 540 720
1657 270 360 450 540 720
1658 270 360 450 540 720
1659 270 360 450 540 720
1660 270 360 450 540 720
1661 270 360 450 540 720
1662 270 360 450 540 720
1663 270 360 450 540 720
1664 270 360 450 540 720
1665 270 360 450 540 720
1666 270 360 450 540 720
1667 270 360 450 540 720
1668 270 360 450 540 720
1669 270 360 450 540 710
1670 270 360 450 540 710
1671 270 360 450 540 710
1672 270 360 450 540 710
1673 270 360 450 540 710
1674 270 360 450 540 710
1675 270 360 450 530 710
1676 270 360 450 530 710
1677 270 360 450 530 710
1678 270 360 450 530 710
1679 270 360 450 530 710
1680 270 360 440 530 710
1681 270 360 440 530 710
1682 270 360 440 530 710
1683 270 360 440 530 710
1684 270 360 440 530 710
1685 270 360 440 530 710
1686 270 360 440 530 710
1687 270 360 440 530 710
1688 270 350 440 530 700
1689 270 350 440 530 700
1690 270 350 440 530 700
1691 270 350 440 530 700
1692 270 350 440 530 700
1693 270 350 440 530 700
1694 270 350 440 530 700
1695 270 350 440 530 700
1696 270 350 440 530 700
1697 270 350 440 530 700
1698 270 350 440 530 700
1699 270 350 440 530 700
1700 260 350 440 520 700
1701 260 350 440 520 700
1702 260 350 440 520 700
1703 260 350 440 520 700
1704 260 350 440 520 700
1705 260 350 440 520 700
1706 260 350 440 520 700
1707 260 350 440 520 690
1708 260 350 440 520 690
1709 260 350 440 520 690
1710 260 350 430 520 690
1711 260 350 430 520 690
1712 260 350 430 520 690
1713 260 350 430 520 690
1714 260 350 430 520 690
1715 260 350 430 520 690
1716 260 350 430 520 690
1717 260 350 430 520 690
1718 260 350 430 520 690
1719 260 350 430 520 690
1720 260 350 430 520 690
1721 260 350 430 520 690
1722 260 350 430 520 690
1723 260 350 430 520 690
1724 260 350 430 520 690
1725 260 340 430 510 680
1726 260 340 430 510 680
1727 260 340 430 510 680
1728 260 340 430 510 680
1729 260 340 430 510 680
1730 260 340 430 510 680
1731 260 340 430 510 680
1732 260 340 430 510 680
1733 260 340 430 510 680
1734 260 340 430 510 680
1735 260 340 430 510 680
1736 260 340 430 510 680
1737 260 340 430 510 680
1738 260 340 430 510 680
1739 260 340 430 510 680
1740 260 340 420 510 680
1741 260 340 420 510 680
1742 260 340 420 510 680
1743 260 340 420 510 680
1744 260 340 420 510 670
1745 260 340 420 510 670
1746 260 340 420 510 670
1747 260 340 420 510 670
1748 260 340 420 510 670
1749 260 340 420 510 670
1750 250 340 420 500 670
1751 250 340 420 500 670
1752 250 340 420 500 670
1753 250 340 420 500 670
1754 250 340 420 500 670
1755 250 340 420 500 670
1756 250 340 420 500 670
1757 250 340 420 500 670
1758 250 340 420 500 670
1759 250 340 420 500 670
1760 250 340 420 500 670
1761 250 340 420 500 670
1762 250 340 420 500 670
1763 250 330 420 500 660
1764 250 330 420 500 660
1765 250 330 420 500 660
1766 250 330 420 500 660
1767 250 330 420 500 660
1768 250 330 420 500 660
1769 250 330 420 500 660
1770 250 330 410 500 660
1771 250 330 410 500 660
1772 250 330 410 500 660
1773 250 330 410 500 660
1774 250 330 410 500 660
1775 250 330 410 490 660
1776 250 330 410 490 660
1777 250 330 410 490 660
1778 250 330 410 490 660
1779 250 330 410 490 660
1780 250 330 410 490 660
1781 250 330 410 490 660
1782 250 330 410 490 650
1783 250 330 410 490 650
1784 250 330 410 490 650
1785 250 330 410 490 650
1786 250 330 410 490 650
1787 250 330 410 490 650
1788 250 330 410 490 650
1789 250 330 410 490 650
1790 250 330 410 490 650
1791 250 330 410 490 650
1792 250 330 410 490 650
1793 250 330 410 490 650
1794 250 330 410 490 650
1795 250 330 410 490 650
1796 250 330 410 490 650
1797 250 330 410 490 650
1798 250 330 410 490 650
1799 250 330 410 490 650
1800 240 320 400 480 640
1801 240 320 400 480 640
1802 240 320 400 480 640
1803 240 320 400 480 640
1804 240 320 400 480 640
1805 240 320 400 480 640
1806 240 320 400 480 640
1807 240 320 400 480 640
1808 240 320 400 480 640
1809 240 320 400 480 640
1810 240 320 400 480 640
1811 240 320 400 480 640
1812 240 320 400 480 640
1813 240 320 400 480 640
1814 240 320 400 480 640
1815 240 320 400 480 640
1816 240 320 400 480 640
1817 240 320 400 480 640
1818 240 320 400 480 640
1819 240 320 400 480 630
1820 240 320 400 480 630
1821 240 320 400 480 630
1822 240 320 400 480 630
1823 240 320 400 480 630
1824 240 320 400 480 630
1825 240 320 400 470 630
1826 240 320 400 470 630
1827 240 320 400 470 630
1828 240 320 400 470 630
1829 240 320 400 470 630
1830 240 320 390 470 630
1831 240 320 390 470 630
1832 240 320 390 470 630
1833 240 320 390 470 630
1834 240 320 390 470 630
1835 240 320 390 470 630
1836 240 320 390 470 630
1837 240 320 390 470 630
1838 240 310 390 470 620
1839 240 310 390 470 620
1840 240 310 390 470 620
1841 240 310 390 470 620
1842 240 310 390 470 620
1843 240 310 390 470 620
1844 240 310 390 470 620
1845 240 310 390 470 620
1846 240 310 390 470 620
1847 240 310 390 470 620
1848 240 310 390 470 620
1849 240 310 390 470 620
1850 230 310 390 460 620
1851 230 310 390 460 620
1852 230 310 390 460 620
1853 230 310 390 460 620
1854 230 310 390 460 620
1855 230 310 390 460 620
1856 230 310 390 460 620
1857 230 310 390 460 610
1858 230 310 390 460 610
1859 230 310 390 460 610
1860 230 310 380