TARIFE DE RISC 2013.06.01 - ... in functie de codurile CAEN

Nota: valabile si in 2014, 2015, 2016 si 2017 pana la o noua modificare legislativa

        contributii angajator 2013 

TARIFUL DE RISC - pe sectoare de activitate ale economiei naţionale - clase CAEN incepand cu 01.06.2013 - anexa 4 HG225/2013

Nr. crt.   Activitatea din economia naţională Clasa CAEN Clasa
de risc
Tarif de risc (% BC*)
NC   CAEN CC CR TR
1   Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 111 4,25 0,27
2 Cultivarea orezului 112 1 0,15
3   Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 113 4 0,26
4 Cultivarea trestiei de zahăr 114 1 0,15
5 Cultivarea tutunului 115 5,75 0,325
6   Cultivarea plantelor pentru fibre textile 116 5,5 0,316
7   Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 119 4 0,26
8 Cultivarea strugurilor 121 2,25 0,196
9   Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 122 1 0,15
10 Cultivarea fructelor citrice 123 1 0,15
11   Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 124 2,5 0,205
12   Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 125 4,5 0,279
13 Cultivarea fructelor oleaginoase 126 1 0,15
14   Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 127 1 0,15
15   Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 128 1 0,15
16 Cultivarea altor plante permanente 129 5,5 0,316
17   Cultivarea plantelor pentru înmulţire 130 4 0,26
18 Creşterea bovinelor de lapte 141 4 0,26
19 Creşterea altor bovine 142 2,75 0,214
20 Creşterea cailor şi a altor cabaline 143 3,5 0,242
21   Creşterea cămilelor şi a camelidelor 144 4,75 0,288
22 Creşterea ovinelor şi a caprinelor 145 1 0,15
23 Creşterea porcinelor 146 6,5 0,352
24 Creşterea păsărilor 147 3,25 0,233
25 Creşterea altor animale 149 1 0,15
26   Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 150 5,25 0,306
27   Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 161 3 0,224
28   Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 162 3,5 0,242
29 Activităţi după recoltare 163 5,75 0,325
30 Pregătirea seminţelor 164 1 0,15
31   Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 170 4,25 0,27
32   Silvicultură şi alte activităţi forestiere 210 4,5 0,279
33 Exploatare forestieră 220 7,5 0,389
34   Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 230 1 0,15
35   Activităţi de servicii anexe silviculturii 240 1 0,15
36 Pescuitul maritim 311 1 0,15
37 Pescuitul în ape dulci 312 1,5 0,168
38 Acvacultura maritimă 321 1 0,15
39 Acvacultura în ape dulci 322 3,75 0,251
40   Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 510 16,5 0,72
41   Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) 520 10,5 0,5
42 Extracţia petrolului brut 610 6,75 0,362
43 Extracţia gazelor naturale 620 6,5 0,352
44 Extracţia minereurilor feroase 710 5,75 0,325
45   Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 721 6,5 0,352
46   Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 729 9,25 0,454
47   Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 811 6 0,334
48   Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 812 4,75 0,288
49   Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale 891 1 0,15
50 Extracţia turbei 892 1 0,15
51 Extracţia sării 893 5,5 0,316
52 Alte activităţi extractive n.c.a. 899 12,5 0,573
53   Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 910 5,75 0,325
54   Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 990 11 0,518
55 Prelucrarea şi conservarea cărnii 1011 2,75 0,214
56   Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 1012 2 0,187
57   Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1013 2,75 0,214
58   Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor 1020 3,75 0,251
59   Prelucrarea şi conservarea cartofilor 1031 5,75 0,325
60   Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1032 1,5 0,168
61   Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 1039 4,5 0,279
62 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1041 3,75 0,251
63   Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 1042 6 0,334
64   Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 1051 2,75 0,214
65 Fabricarea îngheţatei 1052 3,25 0,233
66   Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon 1061 5 0,297
67   Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 1062 3 0,224
68   Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 1071 3,75 0,251
69   Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 1072 3,5 0,242
70   Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare 1073 4,75 0,288
71 Fabricarea zahărului 1081 6,25 0,343
72   Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 1082 1,5 0,168
73 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 1083 2 0,187
74   Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 1084 1,25 0,159
75 Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 2,5 0,205
76   Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 1086 1 0,15
77   Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 1,5 0,168
78   Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 2 0,187
79   Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1092 1 0,15
80   Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1101 3 0,224
81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 2,25 0,196
82   Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 1103 1 0,15
83   Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 1104 1 0,15
84 Fabricarea berii 1105 4 0,26
85 Fabricarea malţului 1106 1 0,15
86   Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 1107 4,25 0,27
87 Fabricarea produselor din tutun 1200 2,25 0,196
88   Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 1310 5,5 0,316
89 Producţia de ţesături 1320 8,75 0,435
90 Finisarea materialelor textile 1330 1,75 0,178
91   Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 1391 3 0,224
92   Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1392 2,5 0,205
93 Fabricarea de covoare şi mochete 1393 1 0,15
94   Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1394 2 0,187
95   Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 1395 2,25 0,196
96   Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1396 2,75 0,214
97   Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 4,25 0,27
98   Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411 1,25 0,159
99   Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1412 2,75 0,214
100   Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413 2,25 0,196
101   Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 2,5 0,205
102   Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1419 3 0,224
103 Fabricarea articolelor din blană 1420 1 0,15
104   Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 1431 1,25 0,159
105   Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 1439 2 0,187
106   Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 1511 1,5 0,168
107   Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 1512 1,75 0,178
108 Fabricarea încălţămintei 1520 2,75 0,214
109 Tăierea şi rindeluirea lemnului 1610 5,5 0,316
110   Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 1621 4 0,26
111   Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622 2,75 0,214
112   Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 1623 5,5 0,316
113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 2 0,187
114   Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 1629 4,25 0,27
115 Fabricarea celulozei 1711 4,5 0,279
116 Fabricarea hârtiei şi cartonului 1712 2,75 0,214
117   Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 1721 5,5 0,316
118   Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 1722 1,75 0,178
119 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 1,75 0,178
120 Fabricarea tapetului 1724 1 0,15
121   Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 1729 1 0,15
122 Tipărirea ziarelor 1811 1,5 0,168
123 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 1812 3 0,224
124   Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 1 0,15
125 Legătorie şi servicii conexe 1814 1,5 0,168
126 Reproducerea înregistrărilor 1820 1 0,15
127 Fabricarea produselor de cocserie 1910 1 0,15
128   Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1920 7,25 0,38
129 Fabricarea gazelor industriale 2011 3,25 0,233
130   Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2012 3,5 0,242
131   Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2013 8,5 0,426
132   Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2014 6,75 0,362
133   Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2015 8 0,408
134   Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 6 0,334
135   Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 3,5 0,242
136   Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2020 8 0,408
137   Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 2030 8,5 0,426
138   Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 2041 3 0,224
139   Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2042 4 0,26
140 Fabricarea explozivilor 2051 3,25 0,233
141 Fabricarea cleiurilor 2052 1 0,15
142 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2053 1 0,15
143   Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 8,25 0,417
144   Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 2060 3,25 0,233
145   Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2110 4,5 0,279
146   Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 1,75 0,178
147   Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 2211 4,5 0,279
148   Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 2,75 0,214
149   Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 2221 3,25 0,233
150   Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222 2,75 0,214
151   Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2223 2,75 0,214
152   Fabricarea altor produse din material plastic 2229 2,25 0,196
153 Fabricarea sticlei plate 2311 5,5 0,316
154   Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2312 1,5 0,168
155 Fabricarea articolelor din sticlă 2313 9 0,444
156 Fabricarea fibrelor din sticlă 2314 6 0,334
157 Fabricarea de sticlărie tehnică 2319 2,25 0,196
158 Fabricarea de produse refractare 2320 9,25 0,454
159   Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 2331 5 0,297
160   Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 2332 4,25 0,27
161   Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 2341 4 0,26
162   Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2342 6,75 0,362
163   Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 2343 4,75 0,288
164   Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2344 4 0,26
165   Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 7,75 0,398
166 Fabricarea cimentului 2351 7,25 0,38
167 Fabricarea varului şi ipsosului 2352 6,25 0,343
168   Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 2361 4 0,26
169   Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 2362 4,25 0,27
170 Fabricarea betonului 2363 4 0,26
171 Fabricarea mortarului 2364 2,25 0,196
172   Fabricarea produselor din azbociment 2365 8,25 0,417
173   Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 2369 1,25 0,159
174   Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 2370 7,25 0,38
175 Fabricarea produselor abrazive 2391 4 0,26
176   Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 2399 9,75 0,472
177   Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 2410 9,5 0,463
178   Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel 2420 10,5 0,5
179 Tragere la rece a barelor 2431 8,25 0,417
180 Laminare la rece a benzilor înguste 2432 6,25 0,343
181 Producţia de profile obţinute la rece 2433 5 0,297
182 Trefilarea firelor la rece 2434 4,5 0,279
183 Producţia metalelor preţioase 2441 1 0,15
184 Metalurgia aluminiului 2442 10,25 0,49
185   Producţia plumbului, zincului şi cositorului 2443 12 0,555
186 Metalurgia cuprului 2444 7,5 0,389
187 Producţia altor metale neferoase 2445 10,75 0,509
188 Prelucrarea combustibililor nucleari 2446 5,75 0,325
189 Turnarea fontei 2451 10,75 0,509
190 Turnarea oţelului 2452 7,25 0,38
191   Turnarea metalelor neferoase uşoare 2453 6,5 0,352
192 Turnarea altor metale neferoase 2454 3 0,224
193   Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2511 4,5 0,279
194   Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2512 2,75 0,214
195   Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 2521 5,25 0,306
196   Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2529 5,5 0,316
197   Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 2530 3,75 0,251
198   Fabricarea armamentului şi muniţiei 2540 7,5 0,389
199   Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2550 4,5 0,279
200 Tratarea şi acoperirea metalelor 2561 3,5 0,242
201 Operaţiuni de mecanică generală 2562 5 0,297
202 Fabricarea produselor de tăiat 2571 3,5 0,242
203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 4 0,26
204 Fabricarea uneltelor 2573 5,75 0,325
205   Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 2591 2,5 0,205
206   Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 2592 1,75 0,178
207   Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 2593 2,25 0,196
208   Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 2594 4 0,26
209   Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 4,5 0,279
210   Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2611 2,5 0,205
211   Fabricarea altor componente electronice 2612 1,25 0,159
212   Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 2620 2 0,187
213   Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 2630 1,25 0,159
214   Fabricarea produselor electronice de larg consum 2640 2,5 0,205
215   Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 2651 2,25 0,196
216 Producţia de ceasuri 2652 5,75 0,325
217   Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 2660 1,5 0,168
218   Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 2670 1,5 0,168
219   Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 2680 1 0,15
220   Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 2711 8 0,408
221   Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii 2712 3,25 0,233
222 Fabricarea de acumulatori şi baterii 2720 8 0,408
223   Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2731 1 0,15
224   Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 2732 4,25 0,27
225   Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 2733 1 0,15
226   Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 3 0,224
227   Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 5,25 0,306
228   Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2752 7,5 0,389
229   Fabricarea altor echipamente electrice 2790 6,5 0,352
230   Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) 2811 7,5 0,389
231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 7,25 0,38
232   Fabricarea de pompe şi compresoare 2813 8,75 0,435
233   Fabricarea de articole de robinetărie 2814 11 0,518
234   Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 2815 5,25 0,306
235   Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2821 5,5 0,316
236   Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2822 8 0,408
237   Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 2823 1,5 0,168
238   Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 2824 2 0,187
239   Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2825 1,75 0,178
240   Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală 2829 3 0,224
241   Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 2830 9,25 0,454
242   Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2841 4,25 0,27
243   Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849 6,75 0,362
244   Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 5,5 0,316
245   Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2892 8,25 0,417
246   Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 2893 5,75 0,325
247   Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 2894 1,75 0,178
248   Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 2895 1 0,15
249   Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 2896 1 0,15
250   Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 2899 4,75 0,288
251   Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2910 10 0,481
252   Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci 2920 2,75 0,214
253   Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare de autovehicule 2931 2,25 0,196
254   Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 2932 5,25 0,306
255   Construcţia de nave şi structuri plutitoare 3011 8,75 0,435
256   Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 3012 1 0,15
257 Fabricarea materialului rulant 3020 8,25 0,417
258   Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 3030 7,25 0,38
259   Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3040 1 0,15
260 Fabricarea de motociclete 3091 1 0,15
261   Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 3092 2,25 0,196
262   Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3099 1 0,15
263   Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3101 3,75 0,251
264   Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3102 3,25 0,233
265 Fabricarea de saltele şi somiere 3103 1,75 0,178
266 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109 4,75 0,288
267 Baterea monedelor 3211 1 0,15
268   Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 3212 1 0,15
269   Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 3213 1 0,15
270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 6,5 0,352
271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 1,5 0,168
272 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 3240 1,25 0,159
273   Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 3250 2 0,187
274 Fabricarea măturilor şi periilor 3291 4,5 0,279
275   Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299 4 0,26
276   Repararea articolelor fabricate din metal 3311 2,5 0,205
277 Repararea maşinilor 3312 7,75 0,398
278   Repararea echipamentelor electronice şi optice 3313 2,25 0,196
279 Repararea echipamentelor electrice 3314 3,75 0,251
280   Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 3315 5,5 0,316
281   Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 3316 4,5 0,279
282   Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 3317 6 0,334
283 Repararea altor echipamente 3319 7,75 0,398
284   Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3320 3,25 0,233
285 Producţia de energie electrică 3511 7 0,371
286 Transportul energiei electrice 3512 2 0,187
287 Distribuţia energiei electrice 3513 3 0,224
288 Comercializarea energiei electrice 3514 2,5 0,205
289 Producţia gazelor 3521 2 0,187
290   Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 3522 3,25 0,233
291   Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte 3523 1,75 0,178
292   Furnizarea de abur şi aer condiţionat 3530 5,25 0,306
293   Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3600 2,75 0,214
294 Colectarea şi epurarea apelor uzate 3700 2,75 0,214
295 Colectarea deşeurilor nepericuloase 3811 4,5 0,279
296 Colectarea deşeurilor periculoase 3812 4,75 0,288
297   Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3821 2 0,187
298   Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 3822 8 0,408
299   Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3831 3,5 0,242
300   Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832 4,25 0,27
301   Activităţi şi servicii de decontaminare 3900 4,5 0,279
302 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110 3,25 0,233
303   Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4120 4,25 0,27
304   Lucrări de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor 4211 3,75 0,251
305   Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi subterane 4212 5,75 0,325
306 Construcţia de poduri şi tuneluri 4213 9,5 0,463
307   Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide 4221 5,75 0,325
308   Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4222 4 0,26
309 Construcţii hidrotehnice 4291 6 0,334
310   Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti n.c.a. 4299 3 0,224
311 Lucrări de demolare a construcţiilor 4311 4,25 0,27
312 Lucrări de pregătire a terenului 4312 4,75 0,288
313   Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4313 4,5 0,279
314 Lucrări de instalaţii electrice 4321 4 0,26
315   Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 4322 4 0,26
316   Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4329 2,75 0,214
317 Lucrări de ipsoserie 4331 1,75 0,178
318 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4332 3 0,224
319   Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4333 4 0,26
320   Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4334 2,25 0,196
321 Alte lucrări de finisare 4339 4 0,26
322   Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4391 3,25 0,233
323   Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4399 4,25 0,27
324   Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4511 2,25 0,196
325 Comerţ cu alte autovehicule 4519 1,25 0,159
326   Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520 3 0,224
327   Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4531 2 0,187
328   Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532 1,75 0,178
329   Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente, întreţinerea şi repararea motocicletelor 4540 1 0,15
330   Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 4611 2,75 0,214
331   Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 4612 1 0,15
332   Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613 4,5 0,279
333   Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale nave şi avioane 4614 3 0,224
334   Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615 1 0,15
335   Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 4616 1,25 0,159
336   Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 4617 1,25 0,159
337   Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a. 4618 1,75 0,178
338   Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619 1,75 0,178
339   Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 4621 2,75 0,214
340   Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4622 1,5 0,168
341 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4623 1 0,15
342   Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 4624 1,75 0,178
343   Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor 4631 2,25 0,196
344   Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 4632 3,25 0,233
345   Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 4633 2,5 0,205
346 Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634 2 0,187
347   Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 4635 1,25 0,159
348   Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 4636 1,25 0,159
349   Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 4637 1,5 0,168
350   Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 4638 2,75 0,214
351   Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 4639 3 0,224
352   Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641 1,5 0,168
353   Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 4642 1,5 0,168
354   Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 4643 1,25 0,159
355   Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere 4644 2,5 0,205
356   Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 4645 1,5 0,168
357   Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 4646 1,75 0,178
358   Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al articolelor de iluminat 4647 2,75 0,214
359   Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 4648 1 0,15
360   Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649 1,25 0,159
361   Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 4651 2,25 0,196
362   Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 4652 1,25 0,159
363   Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 4661 2,75 0,214
364   Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662 1,75 0,178
365   Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 4663 1,75 0,178
366   Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 4664 2 0,187
367   Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 4665 1 0,15
368   Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 4666 1 0,15
369   Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 4669 2 0,187
370   Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 4671 3,5 0,242
371   Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672 2,75 0,214
372   Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4673 2,5 0,205
373   Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 4674 1,5 0,168
374   Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4675 2,25 0,196
375   Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 4676 1 0,15
376   Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4677 4 0,26
377 Comerţ cu ridicata nespecializat 4690 2,25 0,196
378   Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 4711 2 0,187
379   Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4719 1 0,15
380   Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 4721 3 0,224
381   Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 4722 2 0,187
382   Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 4723 1,5 0,168
383   Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4724 2,25 0,196
384   Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4725 1 0,15
385   Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4726 1 0,15
386   Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4729 1,5 0,168
387   Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate 4730 2,25 0,196
388   Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui, în magazine specializate 4741 2,25 0,196
389   Comerţ cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicaţii în magazine specializate 4742