TVA - prevederi legale

       OUG 27 2013  tva la incasare prin optiune, MO 10/08.01.2014

[9%tva] cf. OG 16/30.07.2013 se aplica la  paine, produse de brutarie, triticum spelta, grâu comun și meslin - incepand cu 01 sept 2013
 

        Deductibilitate TVA din bon fiscal 2013.05.27

        Circulara 557841 2013 lentile de contact  2013.03.20

[urbi et orbi] Registrul provizoriu al persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare incepand cu 01.01.2013

 

        Registrul Operatorilor Intracomunitari

        Ghid TVA la incasare 2012.11.29

       65,000 euro prag TVA

        TVA - ghid practic  MF/25.06.2009

        Common system of VAT (‘the VAT Directive’)

TVA in EU

Austria Belgia  Cipru Estonia Finlanda
Germania Franta GB Malta [no flag(*)]  Olanda(*)
UE        

 

limitari ale dreptului de deducere HG 488/2009 >>

fraudare tva masuri de combatere

declaratii fiscale tva

ordin 254 2008 ANAF

decont TVA 301; intra in vigoare 26.02.2008

ordin 2421 2007 MF

modificare Instructiuni aplicare scutire de TVA; intra in vigoare 01.01.2008

ordin 1823 2007 MF

masuri de simplificare in domeniul TVA; intra in vigoare 14.11.2007

Cod Fiscal

cod procedura fiscala actualizat 2009

precizari CIF TVA

 

precizari regim TVA

REGIMUL TVA 
 cu privire la ajustarea taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiei, constructiei, transformarii sau modernizarii bunurilor imobile in cazul in care pentru obtinerea unui bun imobil s-au aplicat masurile de simplificare, respectiv “taxare inversa”

(punct de vedere al Ministerului Economiei si Finantelor)

Ajustarea taxei pe valoarea adaugata se face distinct in functie de perioada in care bunul imobil a fost construit, achizitionat, transformat sau modernizat, respectiv înainte de data aderării, pentru care se aplica prevederile art. 161 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 343/2006 si dupa data aderarii pentru care se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal.

            Mentionam ca prevederile privind ajustarea de la art. 149 si 161 din Codul fiscal se aplica atat de benefeciarii care au primit facturi cu taxa pe valoarea adaugata de la furnizori/prestatori pentru care s-a aplicat regimul normal de taxare, precum si de beneficiarii care au aplicat masurile de simplificare, respectiv “taxare inversa” prevazute la art. 160 din Codul fiscal.    

            Taxa pe valoarea adaugata aferenta constructiei, achiziției, transformarii sau modernizarii de bunuri imobile efectuate înainte de data aderării, pentru care persoana impozabila a avut dreptul de deducere integral sau partial, se ajusteaza potrivit prevederilor art. 161 din Codul fiscal si pct. 83 din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare aplicabile de la data de 1 ianuarie 2007, daca bunuri imobile sunt utilizate la sau dupa data aderarii in operatiunile scutite prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e) si f) din Codul fiscal.

            Perioada de ajustare a taxei aferente constructiei, achiziției, transformarii sau modernizarii de bunuri imobile efectuate înainte de data aderării, precum si a taxei aferente transformarii si modernizarii unui bun imobil dobandit inainte de data aderarii pentru care valoarea fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data aderării nu depășește 20% din valoarea bunului imobil sau a părții acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare, este de 5 ani.

            Daca valoarea fiecărei transformări sau modernizări efectuate după data aderării asupra unui bun imobil dobandit inainte de data aderarii, depășește 20% din valoarea bunului imobil sau a părții acestuia, exclusiv valoarea terenului, după transformare sau modernizare, ajustarea se efectueaza intr-o perioada de 20 de ani.

             Pentru bunurile imobile construite, achiziționate, transformate sau modernizate dupa data aderării pentru care persoana impozabila a avut dreptul de deducere integral sau partial al taxei aferente, se aplica prevederile art. 149 din Codul fiscal si pct. 54 din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare aplicabile de la data de 1 ianuarie 2007.

            Perioada de ajustare a taxei aferente construcției sau achiziției unui bun imobil, precum și transformarii sau modernizarii unui bun imobil, dacă valoarea fiecărei transformări sau modernizări este de cel puțin 20% din valoarea totală a bunului imobil, astfel transformat sau modernizat, este de 20 de ani.

            Spre deosebire de imobilele achizitionate, construite, transformate sau modernizate inainte de data aderarii, ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor imobile achizitionate, construite, modernizate si transformate dupa data aderarii, in situatia in care transformările sau modernizările au o valoarea de cel puțin 20% din valoarea totală a imobilelor transformate sau modernizate, se efectueaza în situatiile prevazute la art. 149 alin. (4) din Codul fiscal.

            Aceleasi ajustari care se fac in favoarea bugetului de stat,se fac si in favoarea persoanei impozabile care nu a dedus TVA si ulterior utilizeaza bunurile imobile pentru operatiuni taxabile.

            Nu se efectueaza ajustarea la vanzarile sub pret intrucat prevederile art. 149 din Codul fiscal nu se refera la vanzarile sub pret.

            In contextul celor mentionate mai sus, subliniem faptul ca aplicarea taxarii inverse la cumpararea, sau dupa caz constructia, modernizarea sau transformarea unui bun imobil, nu afecteaza operatiunea de ajustare, taxarea inversa reprezentand numai o masura de simplificare a platii taxei pe valoarea adaugata, dar totusi taxa este considerata dedusa.

            Prin urmare, prevederile referitoare la ajustare se aplica in cazul in care orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de taxa conform art. 153 din Codul fiscal, a dobandit bunuri imobile pentru a caror livrare, respectiv constructie, modernizare sau transformare s-au aplicat masurile de simplificare, respectiv taxare inversa, pentru care nu s-a facut plata efectiva intre furnizor si beneficiar, dar prin evidențierea de catre beneficiar a taxei atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa se considera ca taxa a fost achitata.

            Prezentele precizari se refera la ajustarile pentru bunurile imobile, care sunt mai complexe, dar si in cazul bunurilor de capital, altele decat cele imobile, se realizeaza ajustarea in conformitate cu art. 149 din Codul fiscal, numai in cazul celor obtinute dupa data aderarii.

            Un aspect foarte  important care trebuie subliniat este acela ca in ambele  situatii ajustarile pot fi realizate numai in cadrul periodei de ajustare. Dupa perioada de ajustare, indiferent de situatiile  care intervin, nu se mai efectueaza ajustari.    Perioadele de ajustare sunt aceleasi indiferent de  valoarea bunurilor, diferenta facandu-se numai intre bunurile imobile si alte bunuri de capital.
Procedura de ajustare este redata in normele de aplicare a Codului fiscal, cu exemplificarea celor mai relevante situatii.