Sanatatea muncii

        coduri diagnostic in certificate de concediu medical   

        HG 1169/2011 supravegherea sănătății lucrătorilor

        HG 510/2010

Hotărâre nr. 510 din 02/06/2010 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiațiile optice artificiale, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 427 din 25/06/2010, Intrare in vigoare: 25.06.2010

ordin 522 2008 MS

ORDIN 522/27.03.2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, Intrare in vigoare: 01.04.2008

Hotararea 355/2006

supravegherea sanatatii lucratorilor

Siguranta muncii

texte legale in domeniul securitatii, sigurantei muncii si medicina muncii

 

Recomandat de Numeris Consult

Cabinet medical medicina muncii

specialisti in medicina muncii

Sanatatea TV

un concept nou