modificari la Codul Fiscal

2013

        OANAF 3884 2013 tva la incasare prin optiune

       OG 8 2013  modificare si completare Cod Fiscal

 

2012

        OANAF 1100 2012 publicat MO 569/10.08.2012

 

2010

        HG 1397 2010

        OUG 117 2010

        OUG 88 2010

        OUG 87 2010

        OUG 82 2010

HG 791 2010

HG 768 2010

OUG 58 2010    modificare si completare Cod Fiscal 

OUG 54 2010    Registrul operatorilor intracomunitari

lege 76 2010 modificari Cod Fiscal

lege 24 2010 modificare art.284 Cod Fiscal

lege 22 2010 completare art.70 Cod Fiscal

2009

HG 1620 2009    modificari Cod Fiscal

OUG 109 2009    modificare Cod Fiscal  

lege 343 2009         modificare Cod Fiscal

HG 956 2009 taxe locale

ordin 2224 2009   
modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată 

ordin 1308 2009 ANAF >>   
solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA

HG 488 2009  Intrare in vigoare: 30.04.2009

HG 192 2009 Intrare in vigoare: 09.03.2009   

2008

OUG 127 2008   
modificare Cod Fiscal;
 intra in vigoare 16.10.2008   

OUG 91 2008   
modificare Cod Fiscal;
 intra in vigoare 01.01.2009   

ordin 1372 2008 MF   
organizarea evidentei TVA
 ; abroga ordin 2217 2006 MF;  intra in vigoare 13.05.2008   

2007

ordin 1364 2007   
emitere acte administrative prin mijloace informatice ;
 intra in vigoare 08.10.2007   

OUG 47 2007   
modificare Cod Procedura Fiscala ;
 intra in vigoare 03.09.2007   

HG 213 2007   
modificare Norme Metodologice ;
 intra in vigoare 02.03.2007   

ordin 155 2007 MF   
masuri simplificare tva in constructii-montaj;
 intra in vigoare 06.02.2007   

anterioare anului 2007

OUG 110 2006   
modifica Noul Cod Fiscal in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2007 dupa cum urmeaza:
1. O microintreprindere devine platitoare de impozit pe profit de la inceputul anului in care realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale depaseste 50%. Impozitul pe profit se va calcula si plati începand cu trimestrul in care s-au depasit limitele mentionate mai sus, fara a se datora majorari de intarziere. La calculul impozitului pe profit se vor utiliza veniturile si cheltuielile microintreprinderii realizate de la inceputul anului fiscal si se vor deduce platile de impozit pe venit platite in timpul anului.
2. Se modifica taxa speciala datorata pentru autoturisme si autovehicule a caror masa totala autorizata depaseste 3.5 tone.

Cod Fiscal 2007 

HG 1861 2006 norme cod fiscal

norme cod fiscal cu modificari

 

Alte texte legale

legislatie din Romania

ordonante de urgenta

legi din Romania

hotarari de Guvern

ordine MF

ordine ANAF

ordine MMSF

ordine CNAS

ordine ANPC