toolbar powered by Conduit

Declaratii fiscale 000..099

        097  optiune TVA la incasare 2014

        099  vs.1/05.10.2012 - Cerere de înregistrare în scopuri de TVA


        OANAF 1529 2012 publicat MO 707/16.10.2012


        Registrul Operatorilor Intracomunitari

 

        098  Cerere de înregistrare în scopuri de TVA cf, art.153 CF
        098  Cerere de înregistrare în scopuri de TVA cf, art.153 CF - cu anexa

notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare
        097  proiect nepublicat in MO
        anexa 2          anexa 3          ordin

 

forme juridice  Nomenclator forme juridice

forme proprietate  Nomenclator forme proprietate

Ordin 0262  aprobarea  formularelor de inregistrare fiscala
art.1.a. abrogat de OMF 1059/2010

        decl 010 an 2011 

020 inregistrare fiscala/mentiuni pentru persoanele fizice romane

030 inregistrare fiscala/mentiuni pentru persoanele fizice straine

040 declaratie de mentiuni institutii publice

050 inregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului

060 inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru sediile secundare

070 inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice care
                    desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita
                    profesii libere

080  modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara
                    personalitate juridica

090 inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru contribuabilii
                    nerezidenti stabiliti in spatiul comunitar care se inregistreaza direct

091 inregistrare fiscala in scopuri de tva/declaratie de mentiuni a altor
                    persoane care efectueaza achizitii intracomunitare

092 schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizeazã trimestrul calendaristic ca perioadã fiscalã ºi care efectueazã o achiziþie intracomunitarã taxabilã în România

declaratia 094 masina de editare termen 25 ian 2010

        095   Cerere de inregistrare in/radiere din ROI - PDF

096         declaratia 096 

 

Alte declaratii

        declaratii fiscale 100..199

        declaratii fiscale 200..299

        declaratii fiscale 300..399

        declaratii fiscale 400..499

        declaratii fiscale 500..599

        declaratii fiscale 600..699

        declaratii fiscale 700..799

        declaratii fiscale diverse