toolbar powered by Conduit

declaratii fiscale 200..299

2014

        205  vs.206/19.02.2014

 

2013

        205  vs.103/11.02.2013

 

2012

        205  vs.100/14.01.2013 - D205 pentru anul 2012

2011

         formular 230 pentru 2011 

         formular 200 pentru 2011 

2010

         formular 200 pentru 2010 

         formular 201 pentru 2010 

         formular 205 pentru 2010 

         formular 206 pentru 2010 

         formular 225 model 2010 

         formular 250 pentru 2010 

         formular 251 pentru 2010 

 

2009

 

205 pentru 2009 >>

impozit cu retinere la sursa pentru venituri cu retinere la sursa la care impozitul este final: dividende, dobanzi, castiguri din transferul titlurilor de valoare, lichidare si dizolvare, premii, pensii, etc.


temei legal
 Ordin 1803 2010 MF
 

versiunea 1.0.0  update software: 14.05.2010     download alternativ

 

200 pentru anul 2008

pentru impozit persoane fizice - speciala privind veniturile realizate;
termen
15 mai 2009

Directionand 2% din impozitul pe veniturile obtinute in anul 2008 catre Asociatia pentru Stiintele Educatiei sprijiniti direct cercetarea romaneasca din domeniul stiintelor educatiei precum si publicarea lucrarilor de referinta ale domeniului.

201 pentru anul 2008

pentru impozit persoane fizice - venituri din strãinãtate: profesii libere, activitãþi comerciale, drepturi de proprietate intelectualã, cedarea folosinþei bunurilor, dividende, dobânzi, premii ºi jocuri de noroc, câºtiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investiþii, pensii, precum ºi alte venituri aflate în strãinãtate;
termen
15 mai 2009
 

204

anuala de venit pentru asociatiile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice

205 pentru 2008 >>

impozit cu retinere la sursa pentru venituri cu retinere la sursa la care impozitul este final: dividende, dobanzi, castiguri din transferul titlurilor de valoare, lichidare si dizolvare, premii, pensii, etc.
temei legal
 Ordin 2371 2007 MF
versiunea 1.0.0

update software: 12.01.2009                                                                                      download alternativ

205 pentru 2007 >>

impozit cu retinere la sursa
temei legal
 Ordin 2371 2007 MF
versiunea 1.0.2.2

update software:  05.03.2008

208 pentru 2008-2009 >>

venit transfer imobiliare

temei legal OMEF 1706/2008 ; OMJ 1889/C/2008
versiunea 1.0.1.1

update software: 11.07.2008

208 pentru 2007 >>

venit transfer imobiliare
versiunea 1.0.1

temei legal Ordin 0330 2007 MF 
update software:
22.07.2007

209

veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

210 pentru 2008

fisa fiscala salarii an 2008; Ordin 2293 2007 MF ; actualizat 08.05.2008

210 pentru 2007

fisa fiscala salarii an 2007; Ordin 2198 2006 MF ; actualizat 24.07.2007

215

privind veniturile din activitati agricole - impunere pe norme de venit

220

privind veniturile estimate din cedarea folosintei bunurilor

221

privind veniturile estimate din activitati independente

222

privind veniturile estimate din activitati agricole

223

privind veniturile estimate pentru asociatiile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice
                   

224

privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice

225

informativa privind inceperea incetarea activitatii persoanelor fizice care desfasoara activitate in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate

226

privind impozitul datorat pe castigul din transferul titlurilor de valoare altele decat titlurile de participare la fondurile deschise de investitii si partile sociale

230

cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual

231

cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul pe venitul anual datorat

Alte declaratii

        declaratii fiscale 000..099

        declaratii fiscale 100..199

        declaratii fiscale 300..399

        declaratii fiscale 400..499

        declaratii fiscale 500..599

        declaratii fiscale 600..699

        declaratii fiscale 700..799

        declaratii fiscale diverse